Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2023. október 1-től >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
2020.02.14.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2020. február 14- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:                 Polgármesteri Hivatal Díszterme
                                            7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend: 

1.          Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

             intézkedésekről.

             Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

             Előadók:           a végrehajtásért felelősök

3.          Sportegyesületek beszámolója 2019. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

Előadó:             egyesületek vezetői

                                       polgármester

4.          Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási
             költségeiről.

             Előadó:              polgármester

5.     Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
         ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
       követő három évre várható összegének meghatározása.

             Előadó:              polgármester

6.          Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2020. évi
             bevételeinek és kiadásainak meghatározása.

             Előadó:              polgármester

7.          Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása.

             Előadó:             polgármester

8.          Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása.

             Előadó:             jegyző

9.          Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása.

             Előadó:             jegyző

10.        Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2020.évi bérleti díj felhasználásáról.

             Előadó:             polgármester

11.        Döntés a Sárbogárd külterület 0793/25 hrsz. alatti ingatlan  megvásárlásáról.

             Előadó:             polgármester

12.        Döntés a Sárbogárd - Rétszilas 6477 hrsz. alatti ingatlanról

             Előadó:              polgármester

13.        Sárbogárd közigazgatási területén lévő, önkormányzati tulajdonú víziközmű rendszerek vagyonértékelése.

             Előadó:              polgármester

14.        A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának 
               és  a 
2020/2021-es nevelési év beiratkozási időszakának
              meghatározása.

             Előadó:              jegyző

15.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének
               megállapítása

             Előadó:              jegyző

16.        A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

             Előadó:              jegyző

17.        Bejelentések.

 

 

Sárbogárd, 2020. február 5.

 dr. Sükösd Tamás
 polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica

Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Kéményseprés

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)