.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2020.02.14.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2020. február 14- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:                 Polgármesteri Hivatal Díszterme
                                            7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend: 

1.          Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

             intézkedésekről.

             Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

             Előadók:           a végrehajtásért felelősök

3.          Sportegyesületek beszámolója 2019. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

Előadó:             egyesületek vezetői

                                       polgármester

4.          Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási
             költségeiről.

             Előadó:              polgármester

5.     Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
         ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
       követő három évre várható összegének meghatározása.

             Előadó:              polgármester

6.          Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2020. évi
             bevételeinek és kiadásainak meghatározása.

             Előadó:              polgármester

7.          Sárbogárd Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása.

             Előadó:             polgármester

8.          Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.11.) önkormányzati rendelet módosítása.

             Előadó:             jegyző

9.          Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása.

             Előadó:             jegyző

10.        Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2020.évi bérleti díj felhasználásáról.

             Előadó:             polgármester

11.        Döntés a Sárbogárd külterület 0793/25 hrsz. alatti ingatlan  megvásárlásáról.

             Előadó:             polgármester

12.        Döntés a Sárbogárd - Rétszilas 6477 hrsz. alatti ingatlanról

             Előadó:              polgármester

13.        Sárbogárd közigazgatási területén lévő, önkormányzati tulajdonú víziközmű rendszerek vagyonértékelése.

             Előadó:              polgármester

14.        A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának 
               és  a 
2020/2021-es nevelési év beiratkozási időszakának
              meghatározása.

             Előadó:              jegyző

15.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének
               megállapítása

             Előadó:              jegyző

16.        A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

             Előadó:              jegyző

17.        Bejelentések.

 

 

Sárbogárd, 2020. február 5.

 dr. Sükösd Tamás
 polgármester

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem