.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Óvoda beiratkozás
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. április 22-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:

Szabadság utca, Arany János utca, Béke utca, Park utca, Csaba utca, Homok sor 1-11. Gesztenye sor 2-4., 3-9. Széchenyi utca 1-39., 2-56.  Vörösmarty utca 12-38., 17-35. Vasút utca 1-25., 2-24., Takarmánybolt, Szárító Köztársaság utca 167-225., 204-270 Posta, Általános Iskola, Templom, Tom Market, Nemzeti Dohánybolt, Miklósi ABC, Miklósi Gazdabolt, KITE Zrt., Magyarmet Kft., Szalagro Kft., Valkon 2007 Kft.,  Csep-Csep Benzinkút, Gabona malom  Külterület Sertéstelep, Telefon torony

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján  1.2. I. és 1.7
 

 
1. Sárbogárdi Zengő Óvoda
Cím: 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.
Tel: 25/460-148
email: zengo.ovoda@tolna.net
Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, Ped.pr.: KIR ADATLAP>>>
  
Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye
Aprajafalva Óvoda
Cím: 7000 Sárbogárd, Szent István út 49.
Tel: 25/465-291

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
Cím: 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 3.
Tel: 25/467-329
 
Sárbogárdi Zengő Óvoda Telephely
Kölyökvár Óvoda
Cím: 7018 Sárbogárd-Pusztaegres Hatvani u. 50.
Tel: 25/470-018
 

 
2. Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsöde
Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 126.
Tel: 25/460-158
Vezető: Zsolnainé Csajbók Éva
MÁK törzskönyvi adatok /Alapító okirat:  
 

3. Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Cím: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 164.
Tel: 25/461-306
E-mail: eszi.sarbogard@tolna.net
 
WEBOLDAL:
 
Vezető: Dienes Katalin
Ápoló Gondozó Otthon
Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 39-41.
Tel: 25/460-071
 
Hajléktalan Szálló
Cím: 7000 Sárbogárd, Túry M. út 2.
Tel: 25/461-037
 
Időskorúak Gondozóháza
Cím: 7000 Sárbogárd, Tompa M. út 7.
Tel: 25/508-188
 
Család -és Gyermekjóléti Központ
Család -és Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 7000 Sárbogárd, Jószef A. út 14.
Tel: 25/508-970
 
 

4. Madarász József Városi Könyvtár
Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 16.
Tel: 25/508-570
E-mail: konyvtar@mjvkonyvtar.hu
Vezető: Nagy Zsuzsanna
MÁK törzskönyvi adatok /Alapító okirat: 
 
5. Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
Tel: 25/520-260
Vezető: Dr. Venicz Anita jegyző
MÁK törzskönyvi adatok /Alapító okirat: 
SZMSZ (1/2016. sz. - 2019. évi)
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


KSH

Tájékoztató - Fejérvíz

NAK tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Kémény Zrt.

Esély a fiataloknak FB

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)