.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2022. február 23-án
várhatóan 11.00-15.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd-Örspuszta területe
(a Horgászcentrum kivételével)

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján  1.2. I. és 1.7
 
1. Sárbogárdi Zengő Óvoda Cím: 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. Tel: 25/460-148
honlap: 
www.zengoovoda.hu
email: zengo.ovoda@tolna.net

Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, Ped.pr.:
KIR ADATLAP>>>
MÁK törzskönyvi adatok
Helyi intézkedési terv a járványügyi eljárásrendről
(2021.11.)


Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye
Arajafalva Óvoda
  Cím: 7000 Sárbogárd, Szent István út 49. Tel: 25/465-291
Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
Cím: 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 3. Tel: 25/467-329
Sárbogárdi Zengő Óvoda Telephely
Kölyökvár Óvoda 
Cím: 7018 Sárbogárd-Pusztaegres Hatvani u. 50.  Tel: 25/470-018

2. Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsöde Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 126. Tel: 25/460-158
Vezető: Zsolnainé Csajbók Éva

MÁK törzskönyvi adatok /Alapító okirat:
  
Működési engedély>>>

3. Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Cím: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 164.
Tel: 25/461-306
E-mail: eszi.sarbogard@tolna.net

Működési engedély>>>

WEBOLDAL:

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény (SESZI)
Alapító Okirat
SZMSZ és SZP
SESZI szolgáltatásai
Család és Gyermekjóléti Kp. és Szolg.
Letölthető nyomtatványok
Vezető: Dienes Katalin

MÁK törzskönyvi adatok / Alapító Okirat
Alapító Okirat
SZMSZ és SZP

Ápoló Gondozó Otthon
  Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 39-41. Tel: 25/460-071
Hajléktalan Szálló Cím: 7000 Sárbogárd, Túry M. út 2. Tel: 25/461-037
Időskorúak Gondozóháza Cím: 7000 Sárbogárd, Tompa M. út 7. Tel: 25/508-188
Család -és Gyermekjóléti Központ
Család -és Gyermekjóléti Szolgálat Cím: 7000 Sárbogárd, Jószef A. út 14. Tel: 25/508-970 
 

4. Madarász József Városi Könyvtár
Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 16
Tel: 25/508-570
http://www.mjvkonyvtar.hu
E-mail: konyvtar@mjvkonyvtar.hu

Vezető: Nagy Zsuzsanna

MÁK törzskönyvi adatok /Alapító okirat:
 

5. Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. Tel: 25/520-260
E-mail:pmhivatal@sarbogard.hu
Vezető: Dr. Venicz Anita jegyző

MÁK törzskönyvi adatok /Alapító okirat: 
SZMSZ
(1/2016. sz. - 2019. évi)

Koronavírus tájékoztató
 

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató


Álláshirdetés

 


KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2021 Határozat  -   Kérelem

 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
-