.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján  1.2. I. és 1.7
 

 
1. Sárbogárdi Zengő Óvoda
Cím: 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.
Tel: 25/460-148
email: zengo.ovoda@tolna.net
Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, Ped.pr.: KIR ADATLAP>>>
  
Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye
Aprajafalva Óvoda
Cím: 7000 Sárbogárd, Szent István út 49.
Tel: 25/465-291

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája
Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
Cím: 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 3.
Tel: 25/467-329
 
Sárbogárdi Zengő Óvoda Telephely
Kölyökvár Óvoda
Cím: 7018 Sárbogárd-Pusztaegres Hatvani u. 50.
Tel: 25/470-018
 

 
2. Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsöde
Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 126.
Tel: 25/460-158
Vezető: Zsolnainé Csajbók Éva
MÁK törzskönyvi adatok /Alapító okirat:  
 

3. Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Cím: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 164.
Tel: 25/461-306
E-mail: eszi.sarbogard@tolna.net
 
WEBOLDAL:
 
Vezető: Dienes Katalin
Ápoló Gondozó Otthon
Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 39-41.
Tel: 25/460-071
 
Hajléktalan Szálló
Cím: 7000 Sárbogárd, Túry M. út 2.
Tel: 25/461-037
 
Időskorúak Gondozóháza
Cím: 7000 Sárbogárd, Tompa M. út 7.
Tel: 25/508-188
 
Család -és Gyermekjóléti Központ
Család -és Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 7000 Sárbogárd, Jószef A. út 14.
Tel: 25/508-970
 
 

4. Madarász József Városi Könyvtár
Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 16.
Tel: 25/508-570
E-mail: konyvtar@mjvkonyvtar.hu
Vezető: Nagy Zsuzsanna
MÁK törzskönyvi adatok /Alapító okirat: 
 
5. Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
Tel: 25/520-260
Vezető: Dr. Venicz Anita jegyző
MÁK törzskönyvi adatok /Alapító okirat: 
SZMSZ (1/2016. sz. - 2019. évi)
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem