Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 
 
2024. március 4-én
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út

2024. március 5-én
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Kislók Tavasz u. 5.

2024. március 8-án
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út

2024. március 19-én
8.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Pusztaegres -Deák F. u.

2024. március 19-én
12.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Csík u.

2024. március 21-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd - Rétszilas

Fehérvári út teljes, Bocskai utca teljes, MÁV teljes területén, Hadnagy pszt., Lovarda Tr. teljes területén,Juhászat Tr. teljes területén


2024. március 27-én
8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd

Radnóti Miklós u. teljes, Berzsenyi Dániel u. teljes, Tinódy u. 48- 110, 45 – 123, Mányoki u. teljes,Kertalja u. teljes

 és

Asztalos u. 2.,Ady E. u. 177/C, 177/B

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján  1.2. I. és 1.7
 

Törzskönyvi nyilvántartás adatai

  PIR Név    
1. 639459 MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR Élő megnéz
2. 639448 SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE Élő megnéz
3. 362588 SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL Élő megnéz
4. 362599 SÁRBOGÁRDI ZENGŐ ÓVODA Élő megnéz
5. 727332 SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Élő megnéz
 
 
1. Sárbogárdi Zengő Óvoda Cím: 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. Tel: 25/460-148
honlap: 
www.zengoovoda.hu
email: zengo.ovoda@tolna.net

Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, Ped.pr.:
KIR ADATLAP>>>
MÁK törzskönyvi adatok
Egyéb intézményi dokumentumok>>>

Intézményvezető: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda Töbörzsöki Telephelye
Arajafalva Óvoda
  Cím: 7000 Sárbogárd, Szent István út 49. Tel: 25/465-291
Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája

Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda
Cím: 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 3. Tel: 25/467-329
Sárbogárdi Zengő Óvoda Telephely
Kölyökvár Óvoda 
Cím: 7018 Sárbogárd-Pusztaegres Hatvani u. 50.  Tel: 25/470-018
 
Kérelmek benyújtása az Oktatási Hivatalhoz
Egyes ügyek benyújtási határidőhöz kötöttek! Kérjük, olvassák el a tájékoztatókat!
 

2. Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsöde Cím: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 126. Tel: 25/460-158
Vezető: Zsolnainé Csajbók Éva

MÁK törzskönyvi adatok

Működési engedély>>>

3. Madarász József Városi Könyvtár
Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 16
Tel: 25/508-570
http://www.mjvkonyvtar.hu
E-mail: konyvtar@mjvkonyvtar.hu

Vezető: Nagy Beáta

MÁK törzskönyvi adatok

Egyéb intézményi dokumentumok>>>

4. Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
Cím: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. Tel: 25/520-260
E-mail:pmhivatal@sarbogard.hu
Vezető: Dr. Venicz Anita címzetes főjegyző
SZMSZ (1/2016. sz. - 2019. évi)

5. Sárbogárd Város Önkormányzat
Cím: 7000 Sárbogárd Hősök tere . Tel: 25/520-260 E-mail:pmhivatal@sarbogard.hu
Vezető: Dr. Sükösd Tamás
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

KSH

Kéményseprés
TÁJÉKOZTATÓ
2024. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemterv ideje:
2024. február 5. - március 19.

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

FMKIK

Fáklyafutás

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)