.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Gyermekorvosi ellátásról
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
2020. június 8-án
várhatóan 9 - 13 óráig 
áramszünet lesz
Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd, Töbörzsök
Balassi Bálint utca, Katona utca 1-9., 2-24. 

------------------

2020. június 9-én
várhatóan 8 - 17 óráig
áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd, Töbörzsök
Balassi Bálint utca, Katona utca 1-9., 2-24., Abai út 2-48., 1-35.
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

Városunkról

Az oldal megtekintéséhez javasolt, magyar nyelvű, ingyenesen letölthető böngészőverzió a Mozilla Firefox

207/2020. (V.15.) Korm. rendelet

a 2020. május 18-án életbe lépő
védelmi intézkedések következő üteméről

A rendelet hatálya – Budapest főváros kivételével – Magyarország egész területe. 

E rendelet hatálya alá tartozó területen a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: védelmi intézkedésekről szóló rendelet) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.


168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a
2020. május  4-től életbe lépő VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL>>>

A rendelet hatálya – Budapest főváros és Pest megye kivételével –
Magyarország egész területe. 

 E rendelet hatálya alá tartozó területen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozás 2020. május 4-től megszűnik.


Az alábbi rendelet 2020. május 4-től
- Budapest főváros és Pest megye kivételével - megszűnik


A
 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet értelmében a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben elrendelt kijárási korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik.  A RENDELET ITT OLVASHATÓ>>>

 


ORSZÁGOS HIVATALOS Koronavírus tájékoztatók:

weboldal:  https://koronavirus.gov.hu/

 

 

 
30/2020. (V.25.) veszélyhelyzeti PM hat. - 1/2020. (III.14.) veszélyhelyzeti PM határozat visszavonása ( Bölcsőde ügyeleti rend visszavonása)
1/2020. (III.14.) veszélyhelyzeti PM hat. - Bölcsöde ügyeleti rendjéről (HATÁLYÁT VESZTI 2020.05.25-TŐL)
 
31/2020. (V.25.) veszélyhelyzeti PM hat. - 2/2020. (III.14.) veszélyhelyzeti PM határozat visszavonása ( Óvoda ügyeleti rend visszavonása)

2/2020. (III.14.) veszélyhelyzeti PM hat. - Óvoda ügyeleti rendjéről (HATÁLYÁT VESZTI 2020.05.25-TŐL)

TÁJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDON ÉLETBE LÉPŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL I. >>>

TÁJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDON ÉLETBE LÉPŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL II.>>>


3/2020. (III.14.) veszélyhelyzeti PM hat. - Gyermekétkeztetés rendjéről
4/2020. (III.14.) veszélyhelyzeti PM hat. - Családsegítő Szolg. és Kp. ügyeleti rendjéről
5/2020. (III.14.) veszélyhelyzeti PM hat. - Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendjéről

 


TÁJÉKOZTATÓ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 2020. >>>


TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐKNEK>>>


HELYIJÁRATOS AUTÓBUSZ MENETREND VÁLTOZÁS>>>


TÁJÉKOZTATÓ IDŐSEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SEGÍTSÉGRŐL>>>

7/2020. (III.16.) veszélyhelyzeti PM hat. - Az idősek védelméről

TÁJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL>>>

 6/2020. (III.16.) veszélyhelyzeti PM hat. - Védőnői szolgálat ügyeleti rendjéről


TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRI HÁZASSÁGKÖTÉSI SZERTARTÁS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL 2020. május 4-től >>>

20/2020. (V.4.) veszélyhelyzeti PM hat. - A Polgári Házasságkötések veszélyhelyzeti rendjéről és a 8/2020. (III.20.) PM hat. visszavonásáról

 


TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRI HÁZASSÁGKÖTÉSI SZERTARTÁS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL>>>

8/2020. (III.20.) veszélyhelyzeti PM hat. - A polgári házasságkötések vészhelyzeti rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDON ÉLETBE LÉPŐ
HÚSVÉTI KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSOKRÓL>>>

 

TÁJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDON A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOSAN VÉGZETT  KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSRŐL
ÉS SZŰRŐVIZSGÁLATRÓL>>>

 

 
Koronavírus tájékoztató
-ORSZÁGOS-

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató
FEJÉRVÍZ ZRT.
 
 

Pályázat (06.30)

Fejér FMRF hírlevél

Számlanyitás - MÁK
 

Állampapír vásárlás - MÁK

Hirdetmény (06.10)

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság


MONTÁZS projekt

Rendőrségi tájékoztató

Könyvpályázat (06.05.)
Könyvtárfrissítés féláron | Kazinczy Ferenc könyvpályázat, 2020 ...

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem