.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2020. augusztus 3-án
várhatóan 8.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Park utca 1-7., 2-8.,
Béke utca 1-9., 2-8.,
Gesztenye sor 2-3-4.,
Vörösmarty utca 12-36., 15-23., Arany J. utca 1-19., 2-40.,
Vasút utca 7-27., 14-24.,
Táncsics M. utca 1., 16.,
Nyárfa utca 8-14., 9-15., Szabadság utca
---------------
2020. augusztus 28-án
várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Balassi Bálint utca, Abai út 1-35., 2-48., Katona utca 1-9., 2-24.
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján 2. II.
 
ÜGYTÍPUSOK
Osztály kiválasztása:
 
Műszaki osztály Gazdasági osztály Hatósági osztály
 
 
 
Hatósági Osztály:
 
Szociális igazgatás (2020.)

· Települési támogatás - lakhatáshoz (kötelező formanyomtatvány letölthető)
· Települési támogatás - ápoláshoz (kötelező formanyomtatvány letölthető)
· Települési támogatás - gyógyszertámogatás (kötelező formanyomtatvány letölthető)  

· Rendkívüli települési támogatás -  temetési (kötelező formanyomtatvány letölthető)  
· Rendkívüli települési támogatás -  krízis (kötelező formanyomtatvány letölthető)  
· Rendkívüli települési támogatás - eseti (kötelező formanyomtatvány letölthető) 

· Köztemetés (kötelező formanyomtatvány letölthető) 

· Helyi lakáscélú támogatás (kötelező formanyomtatvány letölthető)

 

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás (2020.)

 · Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

· Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (kötelező formanyomtatvány letölthető)

- Családi jogállás rendezése

- Családi jogállás rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása

- Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása

 

 

Földművelésügyi, állat- és növényvédelmi igazgatás feltöltés alatt


·  Állandó méhészet évente történő bejelentése (kötelező formanyomtatvány letölthető)

·  Méhek vándoroltatásának be- és kijelentése (kötelező formanyomtatvány letölthető)

·  Állategészségügyi, gyepmesteri tevékenység

·  Növényvédelmi hatósági eljárás

·  Termőföld adásvételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztésének kérelme (kötelező formanyomtatvány letölthető)

· Ebek bejelentés (kötelező formanyomtatvány letölthető)

·  Állatvédelmi ügyek


 

 

Igazgatási ügyek  feltöltés alatt

 ·  Hatósági bizonyítvány (kötelező formanyomtatvány letölthető)

Igazolás típusai:

Állandó lakcímre bejelentettek
Tartózkodási helyre bejelentettek

Egyedül élő
Lakatlan ingatlan

  

Építéshatósági ügyek

2020. március 1-től a jegyzői feladat- és hatáskör átkerült a kormányhivatalhoz.
TÁJÉKOZTATÓ>>>

 

--------------------------------

 Egyéb : Talált dolgok


Nem hatályos
 
Kereskedelem
 
 
Ipari igazgatás
 
 
 

 
 
 


Műszaki Osztály
 
Környezetvédelem (2020)
Városüzemeltetés (2020)
Útügyi igazgatás  (2020)
Vízügyi igazgatás (2020)
  
Szervezés:(feltöltés folyamatban)
 
 
 
 
Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

HISZEK Benned

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem