Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján 2. II.
 
ÜGYTÍPUSOK
Osztály kiválasztása:
 
 
 
 

Hatósági Osztály:
 
Szociális igazgatás (2020.)

· Települési támogatás - lakhatáshoz (kötelező formanyomtatvány letölthető)
· Települési támogatás - ápoláshoz (kötelező formanyomtatvány letölthető)
· Települési támogatás - gyógyszertámogatás (kötelező formanyomtatvány letölthető)  

· Rendkívüli települési támogatás -  temetési (kötelező formanyomtatvány letölthető)  
· Rendkívüli települési támogatás -  krízis (kötelező formanyomtatvány letölthető)  
· Rendkívüli települési támogatás - eseti (kötelező formanyomtatvány letölthető) 

· Köztemetés (kötelező formanyomtatvány letölthető) 

· Helyi lakáscélú támogatás (kötelező formanyomtatvány letölthető)

 

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás (2020.)

 · Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

· Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (kötelező formanyomtatvány letölthető)

- Családi jogállás rendezése

- Családi jogállás rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása

- Ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása

 

 

Földművelésügyi, állat- és növényvédelmi igazgatás feltöltés alatt


·  Állandó méhészet évente történő bejelentése (kötelező formanyomtatvány letölthető)

·  Méhek vándoroltatásának be- és kijelentése (kötelező formanyomtatvány letölthető)

·  Állategészségügyi, gyepmesteri tevékenység

·  Növényvédelmi hatósági eljárás

·  Termőföld adásvételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztésének kérelme (kötelező formanyomtatvány letölthető)

· Ebek bejelentés (kötelező formanyomtatvány letölthető)

·  Állatvédelmi ügyek

 

Igazgatási ügyek  feltöltés alatt

 ·  Hatósági bizonyítvány (kötelező formanyomtatvány letölthető)

Igazolás típusai:

Állandó lakcímre bejelentettek
Tartózkodási helyre bejelentettek

Egyedül élő
Lakatlan ingatlan

 

       Birtokvédelem (kérelem letölthető)

Kereskedelem és ipari igazgatás

Kizárólag elektronikusan indítható ügyek

 

Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről  Ügyindítás>>>

Bejelentés ingatlanközvetítő, vagyonértékelő tevékenységről Ügyindítás>>>

Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról Ügyindítás>>>

Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához Ügyindítás>>>

Működési engedély visszavonási kérelem Ügyindítás>>>

Szálláshely megszűnésének bejelentése Ügyindítás>>>

Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés Ügyindítás>>>

Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem Ügyindítás>>>

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése Ügyindítás>>>

Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése Ügyindítás>>>

Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelemi nyilvántartásban szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem Ügyindítás>>>

Építéshatósági ügyek

2020. március 1-től a jegyzői feladat- és hatáskör
átkerült a kormányhivatalhoz.

 ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ÜGYEK Dunaújváros>>>

 

--------------------------------

 Egyéb : Talált dolgok


 
 
Gazdasági Osztály: 
 
 
 
 


Műszaki Osztály
 
Környezetvédelem
Városüzemeltetés (2020)
Útügyi igazgatás  (2020)
Vízügyi igazgatás
  
Szervezés:(feltöltés folyamatban)
 
 
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)