Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

Díjak
2023. szeptember 30-ig:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
Hírek
2023. június

A köztéri eszközbeszerzések és a szolgáltató épület két irodájának irodabútorbeszerzése van folyamatban. Ennek megvalósulása okán a projekt megvalósítás fizikai befejezésnek határideje 2023.09.30-ra módosul.
 
2022. július
 
A szemléletformálás programrészben sor került a motivációs és konfliktuskezelési tréningekre. 3 csoportban összesen 20 fővel zajlottak le a jó hangulatú tréningek:
- 2022.06.27-28-án a pedagógusok vettek részt a Petfő Gimnáziumból,
- 2022.06.30-07.01-én a szociális területen dolgozók,
- 2022.07.01-02-án pedig a Civil szféra képviselői növelhették a fenti terülteken ismereteiket.
 
 
2022. április
 
A projekt fizikai megvalósítása folyamatosan biztosított, elkészült a Hősök tere teljes felújítása, melynek átadása is megtörtént. Az Önkormányzat épülete mögött részen új parokoló helyek kerültek kialakításra, valamint egy új szolgáltató épülettel is bővült a parkoló melletti környezet. A régi könyvtár épületének megújító munkálatai is megfelelő ütemben haladnak.
A kivitelezéssel párhuzamosan arányosan haladnak a szemléletformáló elemek megvalósításai is.
 
2021. november
 
A projekt keretében Sárbogárd központi részének a teljes megújulása valósul meg, kifejezve a város azon jövőképet, amely szerint "Sárbogárd jó komfortérzetet biztosító életminőséget, fenntartható, egészséges környezetet nyújt lakosai számára, a javuló foglalkoztatás elérése érdekében pedig a helyi és a betelepülő vállalkozások számára vállalkozóbarát feltételeket teremt. A város a kistérség ipari, agrár-ipari fejlesztési és foglalkoztatási központjává válik".
A benyújtott pályázat 2017.05.25-én részült támogatásban.
A TSZ 2017.06.28-én lépett hatályba.
A hatálybalépést követően megkezdődött a projekt végleges műszaki-szakmai tartalmának kidolgozása figyelembe véve a kiírásban megfogalmazott feltételeket.
Elkészült a projekthez kapcsolódó Akcióterületi Terv valamint a Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv. Az Igényfelmérési és Kihasználtsági terv a pályázati szakaszban előkészítésre és benyújtásra került. Az ahhoz kapcsolódó felülvizsgálatot a részletes szakmai tartalom ismeretében végrehajtotta az Önkormányzat. 
A kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentáció teljesülésével a közbeszerzéshez kapcsolódó előkészületi feladatokat is biztosította az Önkormányzat, melynek eredményeként a beruházás tekintetében sikeres közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. Az Önkormányzat a kivitelezési feladatokat biztosító cégekkel aláírta a vállalkozási szerződéseket. 
 
2019. július - 2020. május
 
A TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0008-as pályázat teljes körű átdolgozásra volt szükség. Sajnos a felmerülő költségek megnövekedése arra kényszerítette a Város vezetését, hogy a tervezőkkel és a szakértőkkel együtt a Felhívással összhangban és az eredeti indikátor vállalásokat megtartva, áttervezze a teljes projektet. Ennek keretében át kellett dolgozni az Igényfeltárás és a kihasználtsági tervet. Ehhez kellettt igazítani az vállalásokat és a projektben tényleges kivitelezési munkálatokat. Itt költségnövekmény igényével nem élt a Város, hanem az elnyert támogatást használta fel az újra gondolt terveknek megfelelően. Továbbra is a cél, hogy a Hősök terének és annak környezetének megújulása biztosítható legyen. Az elkészült dokumentumokat és hozzá kapcsolódó szerződésmódosítást június hónapban nyújtja be az Önkormányzat a Támogató felé.
 
 
2018. Július - 2019. Július
Ezen időszak alatt a pályázattal kapcsolatban tervezési és a költségvetési egyeztetések zajlottak le. A folyamatos újratervezése a projektnek valamint a megnövekedett költségek miatt folyamatosan arra kényszerült a Város vezetése a szakértőkkel karöltve, hogy a projekt szakmai tartalmát és annak pályázati előírásoknak való megfelelését biztosítani tudja. Célunk, hogy a Hősök terének és annak környezetének megújulása biztosítható legyen. Temészestesen folyamatosan informáljuk a lakosságot a projekt előre haladásáról az elkövetkezendő időszakban.
 
2018. Július
A módosítási kérelemet az irányító hatóság elfogadta, így a projekt előkészítési szakaszának benyújtási határideje 2018.11.30-ra módosult.
 
2018 Június
Elkészült a projekt keretében városunk indentitását növelő videóanyag.
 
2018. március
Sárbogárd természeközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt Községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével c. pályázat előkészítési szakaszának elhúzódása végett az Önkormányzat szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be az Irányító Hatóságnak az első mérföldkő teljesítésének határidejének módosítására vonatkozóan.
 
2017.06.28.
A mai napon aláírásra került a TOP-2.1.2 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Sárbogárd természeközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt Községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével c. pályázat támogatási szerződése. A TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0008 pályázattal Sárbogárd Város 499 426 037 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2019.09.30. A támogatási szerződés hatélyba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza. 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
SZABÁLYOZÁSA
A tűzgyújtási tilalom idején tilos
tüzet gyújtani a
külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Ide kell érteni a tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.Toborzási tájékoztató
Nagyításhoz kérjük kattintson a képekre!

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)