.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. szeptember 27-28-29-én
várhatóan 8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:
Asztalos utca 2-40., 5-41., Iskola köz 3., 2-4.,Simon utca, Simon köz, Kovács köz, Kis köz

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek
2019. július - 2020. május
 
A TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0008-as pályázat teljes körű átdolgozásra volt szükség. Sajnos a felmerülő költségek megnövekedése arra kényszerítette a Város vezetését, hogy a tervezőkkel és a szakértőkkel együtt a Felhívással összhangban és az eredeti indikátor vállalásokat megtartva, áttervezze a teljes projektet. Ennek keretében át kellett dolgozni az Igényfeltárás és a kihasználtsági tervet. Ehhez kellettt igazítani az vállalásokat és a projektben tényleges kivitelezési munkálatokat. Itt költségnövekmény igényével nem élt a Város, hanem az elnyert támogatást használta fel az újra gondolt terveknek megfelelően. Továbbra is a cél, hogy a Hősök terének és annak környezetének megújulása biztosítható legyen. Az elkészült dokumentumokat és hozzá kapcsolódó szerződésmódosítást június hónapban nyújtja be az Önkormányzat a Támogató felé.
 
 
2018. Július - 2019. Július
Ezen időszak alatt a pályázattal kapcsolatban tervezési és a költségvetési egyeztetések zajlottak le. A folyamatos újratervezése a projektnek valamint a megnövekedett költségek miatt folyamatosan arra kényszerült a Város vezetése a szakértőkkel karöltve, hogy a projekt szakmai tartalmát és annak pályázati előírásoknak való megfelelését biztosítani tudja. Célunk, hogy a Hősök terének és annak környezetének megújulása biztosítható legyen. Temészestesen folyamatosan informáljuk a lakosságot a projekt előre haladásáról az elkövetkezendő időszakban.
 
2018. Július
A módosítási kérelemet az irányító hatóság elfogadta, így a projekt előkészítési szakaszának benyújtási határideje 2018.11.30-ra módosult.
 
2018. március
Sárbogárd természeközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt Községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével c. pályázat előkészítési szakaszának elhúzódása végett az Önkormányzat szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be az Irányító Hatóságnak az első mérföldkő teljesítésének határidejének módosítására vonatkozóan.
 
2017.06.28.
A mai napon aláírásra került a TOP-2.1.2 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Sárbogárd természeközeli megújítása a belváros rekreációs tereinek és a műemléki volt Községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével c. pályázat támogatási szerződése. A TOP-2.1.2-15-FE1-2016-0008 pályázattal Sárbogárd Város 499 426 037 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2019.09.30. A támogatási szerződés hatélyba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza. 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

MEGHÍVÓ

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Álláskeresők Fóruma
Nagyításhoz kattintson a képre

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)