Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek

2021.09.09. Fórumülés

A 2019.09.26-át követően a paktum Ügyrendjének megfelelően 2021-es évben minimum egy Fórumülés megtartása szükséges a Helyi Foglalkoztatási Együttműködések projekt keretében. Ennek leget téve tartottuk meg jelen Fórumülésünket.

A Fórumülés legfontosabb programelemei a következők voltak:

Az fórumülés első programpontjakét Buday Attila helyett Dr. Ambrózi Edit a Sárbogárdi Foglakoztatási Osztály vezetője friss információkat szolgáltatott a megyei, de kiemelten a sárbogárdi járás foglalkoztatás helyzetéről. Megemlítette, hogy a projekt zárásakor az indikátor teljesítése 102%-o volt és a forrásfelhasználás 100%-ban teljesülni tudott. Az alláskeresők száma növekedő tendenciát mutat az elmúlt időszakban, azonban 2021 márciusa óta csökkenést tapasztalnak a térségben. Ezt egyészt a még futó munkaerőpiaci szolgáltatások, másrészt a munkaerő igény növekedésének tudatjuk be. A regisztrált álláskeresői állomány nagyobb részét, a fizikai foglalkozásúak teszik ki, közülük is a betanított és segédmunkások együttesen közel 60%-os arányt képviselnek a járásban. A legfeljebb általános iskolát végzettek aránya Sárbogárd járásban meghaladja az 50%-ot. A férfiak és nők álláskeresőn belüli megoszlását nézve a férfiak jelenléte jóval alacsonyabb a nőkénél, mind a járásban és a megyében egyaránt. Sárbogárd térségében a legfeljebb 6 hónapja nyilvántartásba bekerülők száma az összes álláskeresőnek a 39,9%-a, ami azt is jelenti, hogy 60,1%-uknak már több mint fél éve nincs munkája, és éppen 40%-uk legalább egy éve nem dolgozik.

A következő előadás során Berdó-Kovács Erika a Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodavezetője tájékoztatta a tagokat és a meghívott vendégeket a NEA pályázati lehetőségekről, valamint a Magyar Falu és Magyar Város Programokról.

 

Ezt követően Domokos Tamás előadásában a 2021-27 közötti programozási időszakában várható foglalkoztatási együttműködések pályázati kiírásról annak tervezett és eddig ismert lehetőségeiről, felételeiről adott információkat a Tagoknak.

 

2020.09.10. Fórumülés

 

A 2019.09.26-át követően a paktum Ügyrendjének megfelelően 2020-as évben minimum egy Fórumülés megtartása szükséges a Helyi Foglalkoztatási Együttműködések projekt keretében. Ennek leget téve tartottuk meg jelen Fórumülésünket.


A Fórumülés legfontosabb programelemei a következők voltak:

1. Köszöntés és jegyzőkönyvvezető választás

A program bevezetéseként Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor üdvözölte a megjelenteket és tájékoztatást nyújtott a Fórumtagoknak a napirendi pontokról. Az ülés alkalmával fontos volt megállapítani, hogy a Fórum határozatképessége adott-e. A 18 tagú Fórumból 12 tag képviseltette magát, így megismételt ülésre nem volt szükség és a Fórum határozatképes volt.

A programtervben az előadók személyében történt változásról erről külön említést tett a paktumkoordinátor.

Ezt követően a Fórumtagok elfogadták a Fórumülés hivatalos jegyzőkönyv vezetőjének Varga Kornél Csabát és annak hitelesítőjének Novák-Kovács Zsoltot a Sárbogárdi Múzeum Egyesület hivatalos képviselőjét.


A fentieket követően Sárbogárd Város Polgármestere, a Fórum elnöke, köszöntötte a Fórum tagjait, az előadókat és a meghívott vendégeket. Köszöntőjében kiemelt, hogy a járásban érezhető volt a pandémia negatív hatása, de reményeit fejezte ki arra vonatkozóan, hogy ebből sikerül majd a gazdasági és a foglalkoztatási helyzet javítását szolágáló programokkal úrrá lenni.


2. Tájékoztató előadások

Az első programpontjakét Buday Attila a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Főosztályvezetője friss információkat szolgáltatott a megyei, de kiemelten a sárbogárdi járás foglalkoztatási helyzetéről. Megemlítette, hogy a projekt zárásakor az indikátor teljesítése 107%-o volt és a forrásfelhasználás 100%-ban teljesülni tudott. Az alláskeresők száma növekedő tendenciát mutat az elmúlt időszakban, ami azonban nem feltétlenül a vírusnak tudható be, mert a 2019. év utolsó harmadában már tapasztalható volt ez a növekedés. Véleménye szerint a vállalkozások inkább munkaerő átcsoportosításokat hajtottak végre, ami kihatott az álláskeresők számának növekedéséhez. Az általános iskolai végezettségű álláskeresők száma jelentős a középiskolai végzettséggel rendelkezők munkakeresők száma is. Jelentős arány képviselnek a 25-49 éves korosztályba tartozók. A fiatalok esetében nemcsak az a jellemző, hogy nehezen tudnak elhelyezkedni, hanem az is, hogy munkavállalási hajlandóságuk sem magas. Sajnos a Főosztályvezető úr egyben tudatta a Fórum tagokkal, hogy szeptember 1-től minden nemű hazai és/vagy uniós foglalkoztatási programot ideiglenesen lezártak – ez nem ideális pont most, de várhatóan hamarosan megnyílnak újra a lehetőségek.

A következő előadás során Berdó-Kovács Erika a Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai munkatársa tájékoztatta a tagokat a névváltozás okairól, illetve információkat kaphattunk a NEA pályázati lehetőségekről.

Ezt követően Domokos Tamás előadásában a 2021-27 közötti programozási időszakában várható CLLD típusú programok kerültek bemutatásra és annak várható hatására a járás területén.

A Fórum programjának utolsó programpontjaként a tagok részt vettek a Család és KarrierPont által megvalósított tablókiállítás nyitórendezvényén.


A fórum zárásaként a paktumkoordinátor tájékoztatta a Tagokat, arról, hogy Fórum munkája a projekt fenntartási időszakában is folytatódik a hatályos Ügyrendben rögzített előírásoknak megfelelően. Ehhez minden tag együttműködése szükséges a jövőben is.

 

 

 

2019. szeptember 26. Fórumülés

 

A program bevezetéseként Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor üdvözölte a megjelenteket és tájékoztatást nyújtott a Fórumtagoknak a napirendi pontokról. Az ülés alkalmával fontos volt megállapítani, hogy a Fórum határozatképessége adott-e. A 18 tagú Fórumból 11 tag képviseltette magát, így megismételt ülésre nem volt szükség és a Fórum határozatképes volt.

A programtervben az előadók személyében történt változás erről külön említést tett a paktumkoordinátor.

Ezt követően a Fórumtagok elfogadták a Fórumülés hivatalos jegyzőkönyv vezetőjének Varga Kornél Csabát és annak hitelesítőjének Novák-Kovács Zsoltot a Sárbogárdi Múzeum Egyesület hivatalos képviselőjét.


A fentieket követően Sárbogárd Város Polgármestere, a Fórum elnöke, köszöntötte a Fórum tagjait, az előadókat és a meghívott vendégeket, örömmel osztotta meg tapasztalatait a járási foglalkoztatási helyzet javuló tendenciáiról, így a foglalkoztatás bővítését sikeres beavatkozásúnak tekinti. Hivatalosan is megnyitott az ülést. Köszöntőjében külön kiemelte, hogy ennek a programnak és projektnek véleménye szerint nagy sok pozitív, előre haladást mutató tények mellett az volt, hogy egyszerre sikerült megszólítani a munkavállalót – célcsoportot – a munkálttatót és a helyi szervezeteket, valamint a térségi szereplőket, önkormányzatokat.

Varga Gábor országgyűlési képviselő úr is köszöntötte a Fórum tagokat, a meghívott előadókat és vendégeket. Köszöntőjében kiemelte, hogy az aktuális gazdasági és foglalkoztatási statisztikák alapján Fejér megye 2-3. helyeken szerepel az országos felmérések alapján, de véleménye szerint van még potenciál a megyében és ez elsősorban itt Dél-Fejér-ben rejlik. Nagy örömmel üdvözölte, hogy a térségi szereplők ebben a projektben együtt tudtak dolgozni és gondolkodni és kihangsúlyozta, hogy a jövőt illetően még mindig vannak tartalékok, melyek a térségi fejlődését előre vihetik.

Ezt követően a Fejér megyei Kormányhivatal részéről Dr. Petrin László Főigazgató úr tartott köszöntőt az egybegyűltek részére. Elmondása alapján egy projekt megvalósítása, akkor eredményes szerinte, ha együtt, közös érdekek mentén valósítják meg azt. Visszajelzések alapján ezen Fórum/paktum ebben élen jár – lehet, hogy nemcsak helyi, hanem országos szinten is egyaránt. Jó látni azt, hogy minden résztvevő számára fontos volt ez a projekt és jövőben is reméli, hogy ez nem változik meg, sőt erősödik. Ezek alapján jó tudni, hogy ennek részese tudott lenni a KH.

Az első előadás keretében Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor tájékoztatta a Fórumtagokat Visszapillantó összefoglaló előadásában, hogy a Támogatási kérelem benyújtásától 2019. szeptember végéig milyen feladatokat látott el a Fórum és annak munkaszervezetei. A főbb állomáspontok kerültek kiemelésre, valamint információt osztott meg arról, hogy a projekt fizikailag zárult csak le. Kötelezettségei továbbra is vannak a Fórumnak, melyet egyrészt a pályázati kiírás fenntartással kapcsolatos előírásai (5 év fenntartási kötelezettség van) és a Fórum által még 2017 áprilisában elfogadott Ügyrendje is szabályozza a Fórum ülések és az ICS ülések gyakoriságának minimumát. Ennek értelmében negyedévente kell az ICS-nek ülésezni, a Fórumnak fél évente 1-szer. 

Az ülés következő programpontjaként Dr. Gayorné Molnár Ágnes projektmenedzser a Kormányhivatal részéről friss információkat szolgáltatott a megyei és a sárbogárdi járás indikátor értékeinek alakulásáról (2019.08.31 határnapi adatokkal). Ez alapján a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma Sárbogárd járásban elérte a 222 főt, mely az összes vállalás (220 fő) 101%-a. 31 fő képzésben részesül és 123 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.  Az álláshoz jutók száma szintén meghaladta a 85 fős vállalt értéket – 87 fő került állásba. Az adatok még változhatnak a zárás napjáig – 2019.09.30-ig.

Ruff Tamás a Városkutató intézet munkatársa a Foglalkoztatási stratégia előrehaladásáról szóló előadásában kiemelten hangsúlyozta, hogy a legfontosabb kihívásokra kell választ adnia a stratégiának, mely a térség fejlődésének gátjai még most. 2030-ra kell elérni azokat a célokat, melyek a stratégiában lebontásra kerülnek, de már ezt a program is adott válaszokat és/vagy szolgálja azok megvalósulását – bár túl rövid idő telt el még.

Záró beszámoló formájában Dr. Sükösd Tamás a három infrastrukturális TOP keretében megvalósuló projektek előrehaladásáról tájékoztatta a meghívottakat, melyek igaz, hogy Sárbogárdon valósulnak meg, de a térség számára is kiemelt jelentőséggel bírnak.

A fórum zárásaként a paktumkoordinátor tájékoztatta a Tagokat, arról, hogy Fórum munkája a projekt megvalósítási időszak zárását követően is folytatódik, a pályázati Felhívásban a fenntartási időszakra és a módosított ügyrendben rögzített előírásoknak megfelelően. Ehhez minden tag együttműködése szükséges a jövőben is.
 

 

2019 Június - Konferencia

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a  TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00004 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázat keretében 2019. június 6-án csütörtökön 09:30 órától a projekt konzorciumi partnerének az Echo Innovációs Műhelynek a szervezésében kerül megrendezésre a prpjekttel kapcsolatos nyílt Konferenciája.

 

Időpont: 2019. június 06-án 09:30-13.00 óra között

Helyszín: 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. - Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 
A tervezett program:

 

09:30 – 10:00 Regisztráció

10:00 – 10:05 Köszöntő – Dr. Sükösd Tamás – Sárbogárd Város Polgármestere

10:05 – 10:10 Köszöntő – Varga Gábor – országgyűlési képviselő

10:10 – 10:40  Dr. Ambrózi Edit  - Sárbogárd Járási Hivatal Foglalkoztatási 

                                Osztály osztályvezetőjének előadása – helyi jó tapasztalatok, 

                                gyakorlatok

10:40 – 11:10 Varga István - Paktum Iroda koordinátorának előadása – 

                                átfogó visszatekintés

11:10 – 11:40 Öcsi József - Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és 

                               Befektetésösztönző Nonprofit Kft. szakmai munkatársának előadása –                                   Társadalmi vállalkozások

11:40 – 12:00 Felmerülő kérdések, válaszok, kötetlen egyeztetések

12.00 - Ebéd

 

Várjuk Önöket!

 

 

2019. április 18. Fórumülés

 

A program bevezetéseként Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor üdvözölte a megjelenteket és tájékoztatást nyújtott a Fórumtagoknak a napirendi pontokról. Az ülés alkalmával fontos volt megállapítani, hogy a Fórum határozatképessége adott-e. A 18 tagú Fórumból 13 tag képviseltette magát, így megismételt ülésre nem volt szükség és a Fórum határozatképes volt.

Ezt követően a Fórumtagok elfogadták a Fórumülés hivatalos jegyzőkönny vezetőjének Varga Kornél Csabát és annak hitelesítőjének Novák-Kovács Zsoltot a Sárbogárdi Múzeum Egyesület hivatalos képviselőjét.


A fentieket követően Sárbogárd Város Polgármestere, a Fórum elnöke, köszöntötte a Fórum tagjait és a meghívott vendégeket, örömmel osztotta meg tapasztalatait a járási foglalkoztatási helyzet javuló tendenciáiról, így a foglalkoztatás bővítését sikeres beavatkozásúnak tekinti. Ehhez a Foglalkoztatási paktum is hozzájárul, és reményét fejezte ki, hogy az ilyen jellegű programoka jövőben is biztosítottak lesznek, hiszen csak ezek segítségével lehet itt tartani és/vagy visszahozni a munkaerőt a járásba.


- Az első előadás keretében Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor tájékoztatta a Fórumtagokat az előzetesen meg is megküldött módosított éves munka- és költségtervről. Elmondta, hogy a februári fórumülésen elhangzott már, hogy módosításra került a projekt zárásának dátuma 2019.06.23-ról 2019.09.30-ra. Ezt a források teljeskörű lehívása és a járásban történő hasznosulása indukálta. Időközben ezt módostást az Irányító Hatóság jóváhagyta, aminek alapján felülvizsgálatra került a munkaterv. A módosítás egyetlen ICS és Fórumülés tervezett dátumát érintette. A júniusi ülések kerültek eltolásra szeptember hónapra. Így a 2019 évre tervezett ülések száma nem változik csak az utolsó ülés módosul.

A tájékoztatót követően felmerült kérdés nem volt, így szavazásra került sor. A szavazás során egyhangú döntés született a Tagok részéről, mely szerint elfogadják a módosított munka- és költségtervet. Ellen szavazat és tartózkodás nem volt.

Az ülés következő programpontjaként Dr. Gayorné Molnár Ágnes projektmenedzser a Kormányhivatal részéről friss információkat szolgáltatott a megyei és a sárbogárdi járás indikátor értékeinek alakulásáról (2019.04.12 határnapi adatokkal). Ez alapján a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma Sárbogárd járásban elérte a 201 főt, mely az összes vállalás (220 fő) 91%-a. 31 fő képzésben részesül és 118 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.  Külön kiemelésre került, hogy az új képzési jegyzék elfogadásra került, azonban mivel egy képzésnek be kell fejeződnie a projekt végéig, ezért a járási paktum keretében már nem lesz képzés indítva.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a járásban élők nem kapnának tovább képzést, csak nem a helyi paktum keretében, hanem a 2020 végéig zajló megyei paktum fog biztosítani képzéseket a helyiek számára.

- A következő előadás keretében a Sárbogárdi Foglalkoztatási Osztály osztályvezető-helyettese Aranyos Józsefné tájékoztatta a Fórum tagokat az aktuális járási foglakoztatási helyzetről és annak 2017-2019 február végé változásairól. Örömmel hallhatuk, hogy az vizsgált időszak  - rövidsége ellenére is – alatt a különböző vizsgálati számok javuló tendenciát mutatnak többségükben.

- A Fórumülés utolsó előadásaként Kézdy Zsófia az EFOP-1.4.4-17-2017-0076 Támaszfal program a roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentésére a Mezőföldön című projekt szakmai vezetője mutatta be a program és a projekt ismérveit, vállalásait, céljait és az ehhez szükséges rendelkezésre álló eszközöket, programokat. A tavaly februárban indult program első évében a célcsoportba tartozó lányok felkutatásával és a projektbe történő bevonásával telt el, és idén 2019-ben már olyan programokon és szolgáltatásokon vettek részt, melyek elősegítik a főcélt: az iskolai lemorzsolódás csökkentését.

 
A fórum zárásaként a paktumkoordinátor tájékoztatta a Tagokat, arról, hogy a következő ülés 2019 szeptemberében várható a mai napon elfogadott új munkaterv alapján, illetve elmondta, hogy természetesen a projekt időközbeni aktuális fejleményeiről, előre haladásáról továbbra is Hírlevél formájában kapnak tájékoztatást a Tagok.
Szintén elhangzott, hogy a paktumkoordinátor ebben az évben is meglátogatja a többi megyei, helyi paktumüléseket, egyéb eseményeket tapasztalat megosztás és szerzés érdekében.
 

2019. március 11. - ÚJ PÁLYZATI LEHETŐSÉG A TÉRSÉGBEN ÉLŐK SZÁMÁRA


Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy GINOP-5.1.10-18 - Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása és a GINOP-5.2.7-18 - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása pályzati felhívások elérhetők.

A csatolt fájlokban található bővebb információ a két pályzatról és további információkat kaphatnak a Széchenyi Programiroda munkatársaitól.

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Tel: +36 20 380-2622

e-mail: fejer@szpi.hu 

 

Kaiser Csaba és Pálinkás Anett várja megkereséseiket!


 

2019. március 5.

A Fejér Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei, a Fejér Megyei Kormányhivatal és az Echo Innovációs Műhely sikerrel pályáztak a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 számú „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” elnevezésű projektre. Ennek fő célja a térség foglalkoztatási helyzetének javítása, melynek keretei közt tovább folytatódik a 2011-ben útjára indított Fejér Termék Program.

A 4 éves projekt keretében 8 Megyekorzó rendezvény kerül megszervezésre, melyek célja a helyi kézműves termékek, kis- és középvállalkozások, manufaktúrák népszerűsítése és támogatása.

Az ötödik Megyekorzó a Tavaszi Szomszédoló Rendezvény keretén belül kerül megrendezésre, ahol ezúttal is 20 db Fejér megyei kézműves, őstermelő számára tudunk ingyenesen standot biztosítani. 

Időpont: 2019. április 13. (szombat) 9-15 óráig

9:00 órakor megnyitó, majd Ercsi Város és a szomszédos települések néptánccsoportjainak és kórusainak műsora következik.

Helyszín: 2451 Ercsi, Szent István utca 10-14.

Kérem, hogy amennyiben a fenti vásáron szeretne termékeivel megjelenni, legkésőbb március 25-ig, hétfőig a paktum@echomail.hu e-mail címen jelezni szíveskedjék a mellékelt regisztrációs adatlap kitöltésével és visszaküldésével!

Részletes programot a csatolt plakáton találnak.

A szervezők várják a jelentkezését!

 

Programplakát

Regisztrációs lap

 

2019. február 21. Fórumülés

 

Az idei év első tervezett Fórumülésére került sor 2019. február 21-én. 

A Fórumülés legfontosabb programelemei a következők voltak:

A program bevezetéseként Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor üdvözölte a megjelenteket és tájékoztatást nyújtott a Fórumtagoknak a napirendi pontokról. Az ülés alkalmával fontos volt megállapítani, hogy a Fórum határozatképessége adott-e. A 18 tagú Fórumból 13 tag képviseltette magát, így megismételt ülésre nem volt szükség és a Fórum határozatképes volt.

Ezt követően a Fórumtagok elfogadták a Fórumülés hivatalos jegyzőkönny vezetőjének Varga Kornél Csabát és annak hitelesítőjének Novák-Kovács Zsoltot a Sárbogárdi Múzeum Egyesület hivatalos képviselőjét.

A fentieket követően Sárbogárd Város Polgármestere, a Fórum elnöke, köszöntötte a Fórum tagjait és a meghívott vendégeket, majd röviden összefoglalta, az elmúlt időszak főbb eseményeit, majd ő is hangsúlyozta a fejlődés eme lehetséges módját: akár foglakoztatás akár gazdaságélénkítés oldaláról nézve a dolgokat.


Tájékoztató előadások és dokumentumok elfogadása

- Az első előadás keretében Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor tájékoztatta a Fórumtagokat az előzetesen meg is megküldött Éves Beszámoló céljáról, az értékelés szempontjairól, a monitoring során tapasztaltakról, az elért eredményekről, a feltárt hiányosságokról és azokra tett, vagy vázolt ellenlépésekről valamint az ezek alapján kialakított 2019. évi akciótervről. Az értékelés részben szakmai előírások számbavételének való megfelelésen, részben pedig önértékelésen keresztül történt. Általánosan megállapításra került, hogy a Fórum által meghatározott feladatok illetve a pályázatban vállaltak 2018. évre vonatkozóan szinte teljes mértékben és jó eredménnyel zárultak. Azok az elmaradások, vagy hiányok kezelése, melyek így beazonosításra kerültek, a 2019. évi akció tervben is szerepelnek, mint kezelendő, megoldandó feladatok.

A tájékoztatót követően felmerült kérdés nem volt, így szavazásra került sor. A szavazás során egyhangú döntés született a Tagok részéről, mely szerint elfogadják a beszámolót. Ellen szavazat és tartózkodás nem volt.

- Az ülés következő programpontjaként Dr. Gayorné Molnár Ágnes projektmenedzser a Kormányhivatal részéről friss információkat szolgáltatott a megyei és a sárbogárdi járás indikátor értékeinek alakulásáról (2019.02.15 határnapi adatokkal). Ez alapján A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma Sárbogárd járásban elérte a 184 főt, mely az összes vállalás (220 fő) 84%-a. 31 fő képzésben részesül és 100 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.

- A Fórumülés utolsó előadásaként Kaiser Csaba a Széchenyi Programiroda tanácsadója tájékoztatta a Fórum tagokat és a megjelent vendégeket a GINOP-5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása és a Vállalkozz Velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban pályázati kiírásokról


A fórum zárásaként a paktumkoordinátor tájékoztatta a Tagokat, egyrészt arról, hogy a projekt fizikai zárására vonatkozóan benyújtásra került egy 3 hónapos módosítási kérelem, melyben 2019.09.30-ig kitolásra kerül a projekt megvalósítási időszaka a lehívható támogatási összeg teljes keretének a járásban történő teljes körű hasznosítása érdekében, másrészt ennek lehetséges kihatására a munkatervre vonatkozóan.

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. október 25. Fórumülés

Az idei év utolsó tervezett Fórumülésére került sor 2018. október 25-én. 

A Fórumülés legfontosabb programelemei a következők voltak:

1. Köszöntés és jegyzőkönyvvezető választás

A program bevezetéseként Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor üdvözölte a megjelenteket és tájékoztatást nyújtott a Fórumtagoknak a napirendi pontokról. A 18 tagú Fórumból 13 tag képviseltette magát, így megismételt ülésre nem volt szükség és a Fórum határozatképes volt.


Ezt követően a Fórumtagok elfogadták a Fórumülés hivatalos jegyzőkönny vezetőjének Varga Kornél Csabát és annak hitelesítőjének Novák-Kovács Zsoltot a Sárbogárdi Múzeum Egyesület hivatalos képviselőjét.


A fentieket követően Sárbogárd Város Polgármestere, a Fórum elnöke, köszöntötte a Fórum tagjait, és a meghívott vendégeket, majd röviden összefoglalta, az elmúlt időszak főbb eseményeit. Beszédében kitért arra, hogy az elmúlt héten sor került megyei fórumülés kihelyezett ülésére Sárbogárdon, mely igen hasznos volt a tagok számára emellett kihangsúlyozta, hogy a humánfejlesztés további erőteljes támogatása létfontosságú a térségben, amihez már nemcsak a paktum tud hozzájárulni, hanem más megvalósítás fázisába lépett EFOP/GINOP pályázatok is segítséget tudnak nyújtani ennek megvalósításában.


2. 2019. évi Fórum és ICS munka- és költségterv elfogadása

A paktumkoordinátor röviden tájékoztatta a tagokat a 2019. évi tervezett ICS- és Fórumülések idejéről, és annak költségeinek alakulásáról. Kihangsúlyozta, hogy a 2019. évi munkaterv csak a projekt fizikai megvalósításának idejéig tervezhető 2019. júniusáig. Azt követően pedig a Paktum hivatalos értékelését követően a felhívásnak megfelelően a fenntartási időszakra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell tervezni a munka- és költségtervet.


A tájékoztatást követően szavazásra került sor, melynek keretében a Fórum tagok 12 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett, egyhangúan elfogadták a Fórum és az ICS 2019. évi munka- és költségtervét.


3. Tájékoztató előadások

- Az első előadás keretében Szépvölgyi Ákos a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezetője tájékoztatta a Fórumtagokat az atipikus foglalkoztatási formákról és módokról, valamint beszámolt az ennek érdekében kiírt pályázati forrásról és annak tapasztalatairól. Kihangsúlyozásra került részéről, hogy ennek a térségnek is szükséges lehet ezen foglakoztatási formákra, mivel gyesről vagy egyéb ápolási tevékenységet végző aktív munkaképes korosztály számára is meg lehet teremteni a foglakoztatást, nem hagyományos keretek között.


- A Fórumülés következő előadását Dr. Gayorné Molnár Ágnes a Kormányhivatal Társadalombiztosítási- és Foglalkoztatási Főosztályának vezető projektmenedzsere tartotta. Előadásának keretében friss információkat szolgáltatott a megyei és a sárbogárdi járás indikátor értékeinek alakulásáról (2018.10.19. határnapi adatokkal). Ez alapján a helyi foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programban résztvevők száma Sárbogárd járásban elérte az 178 főt, mely az összes vállalás (220 fő) 81%-a. 27 fő képzésben részesül és 91 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást. Kiemelendő, hogy a 2018. október 31-re történt vállalást (munkaerő-piaci programba bevonás 154 fős értékét) sikerült teljesíteni, túlteljesíteni.

A megyei program keretében Sárbogárd járásból munkaerő-piaci programban résztvevők száma elérte az 72 főt. 12 fő képzésben részesül és 39 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.


- A Fórum zárásaként a paktumkoordinátor tájékoztatta a Fórum tagokat a 2018. év hátralévő részének és a 2019. év nyárig tartó időszak feladatairól és vállalásairól (kiemelten az éves beszámolóról esett szó).

 
 
 

 

 

 

 

2018. szeptember - Új álláslehetőség Sárbogárdon!

Sárbogárdon a Magyarmet Finomöntöde Kft. új telephelyet létesít és új munkaerő felvételre is sor kerül.

Ennek érdekében a cég toborzást tart 2018. 09. 19-én 9 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében!!!

Részletkert forduljon bizalommal a Sárbogárdi Foglalkoztatási Osztály munkatársaihoz!

 

2018.08.30. Fórumülés

Az áprilisi Fórumülést követően sor került a következő Fórumülésre Sárbogárdon a Sárbogárdi Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum keretében.

A Fórumülés legfontosabb programelemei a következők voltak:


1. Köszöntés és jegyzőkönyvvezető választás

A program bevezetéseként Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor üdvözölte a megjelenteket és tájékoztatást nyújtott a Fórumtagoknak a napirendi pontokról. A 18 tagú Fórumból 12 tag képviseltette magát, így megismételt ülésre nem volt szükség és a Fórum határozatképes volt.

Ezt követően a Fórumtagok elfogadták a Fórumülés hivatalos jegyzőkönny vezetőjének Varga Kornél Csabát és annak hitelesítőjének Novák-Kovács Zsoltot a Sárbogárdi Múzeum Egyesület hivatalos képviselőjét.

A fentieket követően Sárbogárd Város Polgármestere, a Fórum elnöke, köszöntötte a Fórum tagjait és a meghívott vendégeket, majd röviden összefoglalta, az elmúlt időszak főbb eseményeit. Beszédében kitért arra, hogy a munkavállalói és a munkáltatói oldal is jelezte a Paktum felé, hogy a megváltozott munkaerő-piaci viszonyok miatt nagy hangsúlyt kell fektetni a munkavállalók igényeinek a figyelembevételére (pl.: rugalmasabb az atipikusabb foglalkoztatási lehetőségek biztosa).


2. Tájékoztató előadások

- Az első előadás keretében Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor tájékoztatta a Fórumtagokat a Fejlesztési stratégia részét képező három kulcsprojekt előre haladásáról és a 2018. évi akciótervben elfogadott operatív feladatok félévi teljesüléséről. Megállapítást nyert, hogy a három kulcsprojektben a meghatározott 2018. évi feladatok ütemszerűen haladnak előre, egyelőre beavatkozásra és/vagy annak módosítására nincsen szükség. A munkacsoport által elfogadott beszámolót ezt követően a Fórumtagok számára is elfogadásra javasolta a Fórum elnöke. 

A tájékoztatót követően felmerült kérdés nem volt, így szavazásra került sor. A szavazás során egyhangú döntés született a Tagok részéről, mely szerint elfogadják a kulcsprojektekre vonatkozó beszámolót. Ellen szavazat és tartózkodás nem volt.


- Ezt követően a Kormányhivatal részéről Nagy Zsuzsanna Tímea szakmai munkatárs nyújtott tájékoztatást a Fórumtagoknak és a meghívott vendégeknek Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása és működtetése a Sárbogárdi járásban elnevezésű projektről. Megismerhettük a projekt céljait, célcsoportját és a megvalósítás legfontosabb lépéseit: aktívkorú munkavállalók számára nyújtanak a munkaerő-piaci beilleszkedéshez/újra beilleszkedéshez szakmai segítséget, valamint elősegítik a munka és a magán élet összehangolásának megteremtését. Minderre 200 000 000 Ft-os vissza nem térintendő támogatás áll rendelkezésre.


- A Fórumülés záró előadását Dr. Gayorné Molnár Ágnes a Kormányhivatal Társadalombiztosítási- és Foglalkoztatási Főosztályának vezető projektmenedzsere tartotta. Előadásának keretében friss információkat szolgáltatott a megyei és a sárbogárdi járás indikátor értékeinek alakulásáról (2018.08.24. határnapi adatokkal). Ez alapján a helyi foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programban résztvevők száma Sárbogárd járásban elérte az 141 főt, mely az összes vállalás (220 fő) 64%-a. 15 fő képzésben részesül és 69 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.

A megyei program keretében Sárbogárd járásból munkaerő-piaci programban résztvevők száma elérte az 70 főt. 11 fő képzésben részesül és 37 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.


 
 

 

  

2018.04.19. Fórumülés - Nyílt ülés térségi intézmények tájékoztatása érdekében

A nyílt Fórumülés célja az volt, hogy a térségben működő intézmények és közigazgatási szervek vezetői és munkatársai értesüljenek Sárbogárd járást érintő - elsősorban a humánerőforrás fejlesztését középpontba helyező - pályázatokról és projektekről, mely a fent említett szervezetek munkavállalóinak vagy az általuk végzett munka során érintett gyermekek és fiatal felnőttek képességeinek, kompeteciáinak fejlesztését szolgálják.

Az első előadás keretében Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor tájékoztatta a Fórumtagokat és a meghívott vendégeket a Fejlesztési stratégiáról, annak fő célkitűzéséről, a Sárbogárdi járás jövőképéről, és ezek megvalósulását biztosító kulcsprojektekről, melyek közös eredőjeként biztosítható a fentebb említett stratégia célkitűzések megvalósulása. A három kulcsprojekt előrehaladásáról és az akciótervben elfogadott operatív feladatoknak teljesüléséről is beszámolt az előadó. Megállapítást nyert, hogy a három kulcsprojektben meghatározott 2018. évi feladatok ütemszerűen haladnak előre, egyelőre beavatkozásra és/ vagy módosításra nincsen szükség.


Ezt követően szintén Varga Kornél Csaba ismertette a térségi jelentőségű a paktumhoz közvetten kapcsolódó elindult új programot a Fejlődő Dél-Fejér Program kulcsfontosságú elemeit és térségi fejlesztési koncepciójának elemeit. Kiemelésre került, hogy a fejlesztési koncepció jövőre vonatkozó fő célkitűzése az, hogy kormányprogram keretében támogatást nyerjen a térség, mely már nem csak Dél-Fejért, hanem a Mezőföldet is komolyan érintheti.


Az ülés következő programpontjaként Domokos Tamás mutatta be azokat az EFOP, GINOP és egyéb TOP fejlesztéseket általánosságban, melyek egymásra épülése szolgálja a térség fejlődésének kulcsát. Az elnyert támogatások megteremetik annak lehetőségét, hogy akár infrastrukturális akár „szoft” programokon keresztül biztosítsák és megteremtsék a térség fejlődésének alapjait.

Ezt követően a Sárbogárdi Foglalkoztatási Osztályának osztályvezető helyettese ismertette a Járás foglalkoztatási helyzetének február végi hivatalos adatait a munkanélküliségre, aktív munkaképes lakosságra vonatkozó statisztikákat.

A Fórumülés záró előadását Buday Attila a Kormányhivatal Társadalombiztosítási- és Foglalkoztatási Főosztályának Főosztályvezető tartotta. Előadásának keretében friss információkat szolgáltatott a megyei és a sárbogárdi járás indikátor értékeinek alakulásáról (2018.04.13 határnapi adatokkal). Ez alapján a helyi foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programban résztvevők száma Sárbogárd járásban elérte az 55 főt, mely az összes vállalás (220 fő) 25%-a. 14 fő képzésben részesül és 31 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.04.16. Újdonság a Paktum honlapon!

Álláslehetőségek és Képzések a Paktum honlapján!

Április hónap közepétől folyamatosan tájékoztatjuk a térség lakóit az éppen aktuális térségi álláslehetőségekről és képzésekről. A Sárbogárdi Foglalkoztatási Osztály részéről biztosított információkat letöltheti és további kérdéseit felteheti a Foglalkoztatási Osztály munkatársainak.

Kísérje figyelemmel honlapunkat!

 

2018.04.13. Következő Fórumülés

Tisztelt Fórumtagok!

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton tájékoztatjuk a Fórumtagokat és az Érdeklődőket, hogy a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00004 „Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban” pályázathoz kapcsolódó Sárbogárd Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum következő NYÍLT ülésre kerül sor.

Az üésen előre láthatólag tiszteletét teszi Varga Gábor Fejér megye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője is!

Időpotja: 2018.04.19. (csütörtök) 10:30 óra 

Helyszín: 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. Díszterem

Tisztelettel várjuk a Fórumtagokat és az érdeklődőket!

Programterv

 

2018.03.27. Megyenap és Megyekorzó Székesfehérváron!

A Fejér Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei, a Fejér Megyei Kormányhivatal és az Echo Innovációs Műhely sikerrel pályáztak a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 számú „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” elnevezésű projektre. Ennek fő célja a térség foglalkoztatási helyzetének javítása, melynek keretei közt tovább folytatódik a 2011-ben útjára indított Fejér Termék Program.

A 4 éves projekt keretében 8 Megyekorzó rendezvény kerül megszervezésre, melyek célja a helyi kézműves termékek, kis- és középvállalkozások, manufaktúrák népszerűsítése és támogatása.

Immáron a harmadik Megyekorzóra 2018. április 6-án (pénteken) kerül sor, a hagyományosan megrendezésre kerülő Megyenap keretein belül. A megnyitót követően a színpadon 16 óráig fellépők kulturális műsorát láthatják az érdeklődők, továbbá a Hungarikum játékpark szórakoztatja az ide érkező iskolásokat a Megyekorzó ideje alatt. 

Időpont: 2018. április 6. (péntek)

Ünnepélyes megnyitó: 11:30

Helyszín: Székesfehérvár, Szent István tér

A rendezvényen a kiállítók számára a standokat ingyenesen biztosítják, melyek a regisztrálás sorrendjében kerülnek kiosztásra. A terület 20 kiállító befogadására alkalmas. 

A standokon lévő termékek bemutatását szakmai zsűri értékeli és a legszebbet díjjal jutalmazza.

A szervezők kérik, hogy a részvételi szándékát legkésőbb április 3-ig, keddig a paktum@echomail.hu e-mail címen jelezni szíveskedjék!

Regisztrációs lap

 

2018.03.13. Meghívó Információs napra

A Sárbogárd Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum értesíti a Sárbogárd járás területén EU-s projektek megvalósítóit, hogy: 

a Fejér Megyei Civil Információs Centrum és a Széchenyi Program Iroda a Széchenyi 2020 (2014-2020) projektek szakmai és pénzügyi elszámolásával kapcsolatosan információs napot tart és ezúton hívja meg Önt tájékoztató napjára.

IDŐPONT:

2018. március 22. 10.00 óra

HELYSZÍN: 

Sárbogárd, Városháza, Díszterem  

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

PROGRAM: 

10:00 -10:05 REGISZTRÁCIÓ

10:05-12:00 Az EPTK felület gyakorlati kezelése, mérföldkőhöz kapcsolódó jelentések összeállítása, kifizetési igénylés rögzítése, valamint az elszámolhatóság szabályai

 

ELŐADÓK:

VAJAY ZSUZSANNA, PÁLINKÁS ANETT – fejlesztési tanácsadók, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

ZUGOR ZSUZSANNA – szakmai vezető, Fejér Megyei Civil Információs Centrum

Az információs napon való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött.

Kérjük, hogy részvételi szándékát a szervezet megjelölésével, a cic@echomail.hu címen jelezze.

 

2018.02.23. Fórumülés

A 2017.10.17-ét követően, ami a 2017 évi utolsó hivatalos Fórumülés volt, 2018 évben megtartásra került az első ülés. Célja az volt, hogy a 2017 évi Éves Beszámoló keretében számot vessenek a tagok a projekt előre haladásáról és a kitűzött feladatok teljesítéséről. Emellett fontos volt elfogadnia a Tagoknak a 2018-19 évi munka- és költségtervet, mely deklarálja a Fórum és az ICS elkövetkező időszaki feladatait.

Az Elnöki köszöntőt követően tájékoztató előadásokat hallhattak a Fórum ülésen résztvevők a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum 2017. évi tevékenységéről és annak értékeléséről, majd a 2018-19 évi munka- és költségterv került bemutatásra. Mindkét dokumentumot a Fórum Tagok szavazásukkal jóváhagyták.

Emellett Dr. Gayorné Molnár Ágnes projektmenedzser a Kormányhivatal részéről friss információkat szolgáltatott a megyei és a sárbogárdi járás indikátor értékeinek alakulásáról (2018.02.15 határnapi adatokkal). Ez alapján A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma Sárbogárd járásban elérte a 40 főt, mely az összes vállalás (220 fő) 18%-a. 13 fő képzésben részesül és 16 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.

 

A Fórumülés utolsó előadásaként Varga Imre István a Nemzeti Agárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezetének elnöke köszöntötte a Fórumülés résztvevőit és röviden vázolta a Kamara jelen és jövőbeli célkitűzéseit, feladatait és működését. A szolgáltató Kamara szlogennel kiemelésre került az elnök úr részéről, hogy milyen új, XXI századi eszközökkel, technikákkal és szolgáltatásokkal kívánják még közelebb hozni tevékenységüket az Agráriumban aktívan tevékenykedő gazdálkodókhoz. Megtudhattuk azt is, hogy a megyében elsőkét, országosan negyedikként Sárbogárdon nyitottak Szolgáltató Központot. Kiemelésre került, hogy az adminisztrációs terheit kívánják csökkenteni a gazdálkodóknak munkájukkal.

 

                                    

 

 

 2018.02.19. Fórumülés Meghívó

Értesítjük a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum minden tagját, hogy a soron következő Fórumülésre 2018.02.23. pénteken 10 órától kerül sor. További információk a lentebb a MEGHÍVÓ-ra kattintva.

- Elnöki köszöntő

- Tájékoztató a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum 2017. évi  éves beszámolójáról majd szavazás annak elfogadásáról

- Előterjesztés a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum 2018-19 évi munka és költségtervéről, majd szavazás annak elfogadásáról

- Tájékoztató Sárbogárd Járás Foglalkoztatási helyzetének alakulásáról

- Tájékoztatás a projektben vállalt indikátorok előre haladásáról

- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezetének bemutatkozása

- Felmerülő kérdések megválaszolása, kötetlen egyeztetések

MEGHÍVÓ

 

 

2018.02.01.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy megjelent a Fejér megyében működő Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumokhoz kapcsolódó foglalkoztatási támogatásokról szóló kiadvány melyet alább letölthetnek. Információt kaphatnak többek között a bérköltség támogatásokra, a Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásokra is sok más hasznos tudnivaló mellett.

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások

 

2017.10.17. Fórumülés

Ezen Fórumülés különlegességét az adta, hogy Nyílt Fórumülésre került sor. Az ülés célja az volt, hogy a járásban aktívan működő szervezetek (KKV, közigazgatás, civilek) információt kapjanak a projekt keretében elérhető támogatási eszközökről valamint a vendégelőadók segítségével további releváns információkhoz jussanak társadalmi vállalkozásokról és egyéb pályázati lehetőségekről.

A Fórumülés nyitóbeszédét Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője tartotta, beszédében ösztönözte a járásban aktívan jelenlevő foglalkoztatókat a program és a projekt keretében elérhető lehetőségek felhasználására, alkalmazására.

A tájékoztató előadások során a következő információk hangzottak el:

Az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület elnöke Zugor Zsuzsanna ismertette a jelenlevőkkel a foglalkoztatási stratégia főbb tudnivalóit – kihívások, célkitűzések, fejlődési utak, kulcsprojektek és a szinergikusan kapcsolódó egyéb pályázati lehetőségek kapcsolódási pontjait.

A Fejér Megyei Kormányhivatal képviseletében Dr. Gayorné Molnár Ágnes a Kormányhivatal részéről a Paktum projektkoordinátora tájékoztatást nyújtott azokról a támogatási eszközökről, melyek rendelkezésre állnak a projekt megvalósítása során legyen az bértámogatás. foglalkoztatás növelés vagy akár képzés. Elhangozott az is, hogy támogatások ellenében mit vár el a Támogató.

Információkat tudhattunk meg emellett a megyei program eddigi eredményeiről, annak sárbogárdi vetületéről is. Eddig a megyében 140 fő került bevonásra (ebből 40 fő Sárbogárdon), 67 fő munkába állt (19 fő Sárbogárd) és 26 fő képzésbe került bevonásra (8 fő Sárbogárd). Sárbogárdon helyi képzésként óvodai dajka illetve élelmiszer és vegyi áru eladó képzés indult el.

A Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző Nkft. Öcsi József szakmai munkatársától információkat kaphattunk a társadalmi vállalkozásokról, azok létesítésének feltételeiről, a gazdasági szektorban betöltött szerepköréről, adózási előnyökről, megyében létesített társadalmi vállalkozások számáról, pályázati forrásokról.

A Széchenyi Programiroda előadója Pálinkás Anett a releváns, elérhető és közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó GINOP és EFOP pályázati lehetőségekről nyújtott tájékoztatást az egybegyűlteknek.

 

 2017.08.22. Fórumülés

A Fórumülés során a Fórum elnöke tájékoztatta a Tagokat Sárbogárd Város legfontosabb elnyert pályázatiról és azok kapcsolódásáról a Sárbogárdi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési munkához. Ezt követően a Foglalkoztatási Stratégiában meghatározott 3 kulcsprojekt (Beruházás ösztönzés projekt, Felnőttképzési GPS projekt és Mezőföldi Tranzitfoglalkoztatási Projekt) munkacsoportjának felállítására került sor.

Dr. Gayorné Molnár Ágnes a Kormányhivatal részéről a - Paktum projektkoordinátora - tájékoztatta a Fórum Tagokat a 2017.05.02-án elfogadott Képzési jegyzék tartalmáról: a főbb releváns képzésekről, a képzési jegyzék összeállításának figyelembe vett szempontjairól, a képzések helyéről – kiemelten a Sárbogárdon megvalósíthatókról – és a képzés mellett biztosított egyéb juttatásokról.

Továbbá kiemelésre került, hogy a projekt végéig (2019.06.23) tervezetten 220 fő kerül bevonásra, ebből legalább 85 fő támogatott foglalkoztatása valósulhat meg, 45 főnek tudnak képzést biztosítani és mindenki számára lehetőség lesz munkaerő-piaci szolgáltatás igénybevételére.

Megtudtuk, hogy Sárbogárd Járás számára a Fejér Megyei Paktum projektből elérhető támogatások a következők:

-     képzés,

-     támogatott foglalkoztatás (8+4 100%-tól 4+2 70%-ig),

-    munkaerő-piaci szolgáltatások (pl.:mentorálás, csoportos motivációs tréning     stb.)

 

      

 

 

 

2017.04.18. Fórumülés

Az alkulóülést követő első hivatalos Fórumülésen elfogadásra kerültek a Sárbogárdi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum alapdokumentumai (a Fórum Ügyrend, a Fórum munkaterve és az Együttműködési Megállapodás), valamint a projekt megvalósítását szolgáló Helyi Foglalkoztatási Stratégia.

Buday Attila a Foglalkoztatási és Társadalombiztosítás Főosztály Főosztályvezetőjétől tájékoztatta a Tagokat, hogy a projekt első mérföldkövéhez tartozó beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került. A járási Foglalkoztatási- és a Gazdaságfejlesztési stratégiában foglaltak megvalósítására megkezdődhet a képzési és támogatott foglalkoztatási támogatások biztosítása. Ennek feltételei, hogy az Irányítóhatóság elfogadja a szerződésmódosítást, amely jelen stratégiát tartalmazza, valamint a képzési jegyzék jóváhagyása megtörténjen.

Az Fórumülésen tiszteletét tette a választókerület országgyűlési képviselője is Varga Gábor, aki köszöntötte a Tagokat és elmondta, hogy milyen célkitűzéseket kell teljesíteni járási szinten, hogy a térség felzárkóztatása és versenyképessége javulhasson. Ehhez kapcsolódó feladatokhoz és a programhoz kívánt jó és eredményes munkát.

 

 

 

 

 

2017.02.20 Fórum Alkulóülés

A Sárbogárd Város Önkormányzata a 126/2016.(VII. 26.)önkormányzati határozatával konzorciumi tagként támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázati felhívásra. A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével és a két konzorciumi taggal - Sárbogárd Város Önkormányzata és az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület – kibővített projekt, támogatásban is részesült.

A projekt indításaként 2017.02.20-án került megrendezésre a Fórum alakulóülése. Ennek keretében a meghívott szervezetek képviselői kifejezték támogató szándékukat az iránt, hogy létrejöjjön a pályázati célok megvalósításának érdekében a Sárbogárdi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum. Egyben felkérték a három konzorciumi partnert a Fórum hivatalos ügyeinek intézésére, kint Irányitó csoportot. Ennek a csoportnak az elnökének Sárbogár Város polgármesterét Dr. Sükösd Tamást választották meg.

 

 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)