Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2022.09.09.
Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2022. szeptember 9-én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:     Polgármesteri Hivatal Díszterme

                          7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:


1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

          Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

Tájékoztató a 2022. évi működési és rendezvényi támogatások helyi sportszervezetek részére benyújtott pályázatok elbírálásáról

Tájékoztató a 2022. évi helyi civil szervezetek részére működési és rendezvényi támogatásokra benyújtott pályázatok elbírálásáról

2.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

           Előadók:        a végrehajtásért felelősök

3.       A Madarász József Városi Könyvtár igazgatói beosztására beérkezett pályázat elbírálása

           Előadó:                    polgármester

4.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda óvodapedagógus álláshely betöltése tárgyú kérelmének elbírálása

           Előadó:                    polgármester

5.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda beszámolója tevékenységéről, a személyi, tárgyi feltételekről, a következő nevelési évre való felkészülés teendőiről.

           Előadó:                    polgármester

6.       A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása

           Előadó:                    címzetes főjegyző

7.        Településterv módosítása során szükséges főépítészi feljegyzés jóváhagyása

           Előadó:                   polgármester

8.       Sárbogárd város közigazgatási területén bérüzemeltetett, önkormányzati tulajdonban lévő ivóvíz, szennyvízelvezető – és szennyvíztisztító víziközmű rendszerek 2023 -2037. évi Gördülő Fejlesztési Terve

           Előadó:                    polgármester

9.        Sárbogárd Város Önkormányzatát terhelő víziközmű-szolgáltatási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Államra történő átruházása

           Előadó:                    polgármester

10      A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek jutalom megállapítása

           Előadó:                   polgármester

11.      Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023.évre

           Előadó:                   polgármester

12.      Önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása 2023.évre

           Előadó:                    címzetes főjegyző

13.      A képviselő-testület bizottságainak beszámolója az éves munkáról

           Előadók:        bizottságok elnökei

14.     A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

           Előadó:                   címzetes főjegyző

15.      Bejelentések

 

Sárbogárd, 2022. augusztus 30.
                                                        dr. Sükösd Tamás 
                                                         polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)