.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2020. március 13.
 
38/2020. (III.13.) sz. határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
39/2020. (III.13.) sz. határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
41/2020. (III.13.) sz. határozat -  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
42/2020. (III.13.) sz. határozat - DÉSZOLG Kft. szerződés módosítási javaslata.
43/2020. (III.13.) sz. határozat -  A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása.
44/2020. (III.13.) sz. határozat -   Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről.
45/2020. (III.13.) sz. határozat -   Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról.( 2019. január 1 - 2019. december 31.)
46/2020. (III.13.) sz. határozat -  Sárbogárd Város Önkormányzatának Sportkoncepciója (2020-2024)
47/2020. (III.13.) sz. határozat -  Közbeszerzési szabályzat módosítása.
48/2020. (III.13.) sz. határozat - Éves közbeszerzési terv elfogadása.
49/2020. (III.13.) sz. határozat -  Névhasználathoz való hozzájárulás engedélyezése.
50/2020. (III.13.) sz. határozat - Döntés az Engie Sárbogárdi Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságába történő tag      delegálásáról.
51/2020. (III.13.) sz. határozat -  Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.
52/2020. (III.13.) sz. határozat -   Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2019. évi bérleti díj elszámolásáról.
53/2020. (III.13.) sz. határozat -    A 2020. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújítások meghatározása.
54/2020. (III.13.) sz. határozat -  Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról.
55/2020. (III.13.) sz. határozat Farkas Ferenc, Radnóti utcai ingatlan vásárlási kérelmének elbírálása.
56/2020. (III.13.) sz. határozat -  Sárbogárd, Ady E. u. 164. szám alatti épület 23. és 24. számú irodahelyiségeinek      tulajdonba kérése.
57/2020. (III.13.) sz. határozat -    Sárbogárd, Ady Endre 164. számú ingatlan 23. és 24. számú irodahelyiségeinek      távhődíjának átvállalása.
58/2020. (III.13.) sz. határozat   Döntés a Sárbogárd belterületi 888/3 és 890/2 hrsz. alatti ingatlanokról.
59/2020. (III.13.) sz. határozat  Kacz Tamás c. r. tőrm. járőrparancsnok körzeti megbízotti kinevezése.
60/2020. (III.13.) sz. határozat -  Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására.
61/2020. (III.13.) sz. határozat - Névszrinti szavazásról (Sárbogári Napok)
62/2020. (III.13.) sz. határozat -    Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.
63/2020. (III.13.) sz. határozat - „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák      fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról.
64/2020. (III.13.) sz. határozat - Polgármester érintettség miatti, szavazásból történő kizárása
65/2020. (III.13.) sz. határozat -  A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem