.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Óvoda beiratkozás
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. április 22-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.

Érintett utcák, szakaszok:

Szabadság utca, Arany János utca, Béke utca, Park utca, Csaba utca, Homok sor 1-11. Gesztenye sor 2-4., 3-9. Széchenyi utca 1-39., 2-56.  Vörösmarty utca 12-38., 17-35. Vasút utca 1-25., 2-24., Takarmánybolt, Szárító Köztársaság utca 167-225., 204-270 Posta, Általános Iskola, Templom, Tom Market, Nemzeti Dohánybolt, Miklósi ABC, Miklósi Gazdabolt, KITE Zrt., Magyarmet Kft., Szalagro Kft., Valkon 2007 Kft.,  Csep-Csep Benzinkút, Gabona malom  Külterület Sertéstelep, Telefon torony

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2020. március 13.
 
38/2020. (III.13.) sz. határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
39/2020. (III.13.) sz. határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
41/2020. (III.13.) sz. határozat -  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
42/2020. (III.13.) sz. határozat - DÉSZOLG Kft. szerződés módosítási javaslata.
43/2020. (III.13.) sz. határozat -  A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása.
44/2020. (III.13.) sz. határozat -   Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről.
45/2020. (III.13.) sz. határozat -   Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról.( 2019. január 1 - 2019. december 31.)
46/2020. (III.13.) sz. határozat -  Sárbogárd Város Önkormányzatának Sportkoncepciója (2020-2024)
47/2020. (III.13.) sz. határozat -  Közbeszerzési szabályzat módosítása.
48/2020. (III.13.) sz. határozat - Éves közbeszerzési terv elfogadása.
49/2020. (III.13.) sz. határozat -  Névhasználathoz való hozzájárulás engedélyezése.
50/2020. (III.13.) sz. határozat - Döntés az Engie Sárbogárdi Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságába történő tag      delegálásáról.
51/2020. (III.13.) sz. határozat -  Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.
52/2020. (III.13.) sz. határozat -   Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2019. évi bérleti díj elszámolásáról.
53/2020. (III.13.) sz. határozat -    A 2020. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújítások meghatározása.
54/2020. (III.13.) sz. határozat -  Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról.
55/2020. (III.13.) sz. határozat Farkas Ferenc, Radnóti utcai ingatlan vásárlási kérelmének elbírálása.
56/2020. (III.13.) sz. határozat -  Sárbogárd, Ady E. u. 164. szám alatti épület 23. és 24. számú irodahelyiségeinek      tulajdonba kérése.
57/2020. (III.13.) sz. határozat -    Sárbogárd, Ady Endre 164. számú ingatlan 23. és 24. számú irodahelyiségeinek      távhődíjának átvállalása.
58/2020. (III.13.) sz. határozat   Döntés a Sárbogárd belterületi 888/3 és 890/2 hrsz. alatti ingatlanokról.
59/2020. (III.13.) sz. határozat  Kacz Tamás c. r. tőrm. járőrparancsnok körzeti megbízotti kinevezése.
60/2020. (III.13.) sz. határozat -  Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására.
61/2020. (III.13.) sz. határozat - Névszrinti szavazásról (Sárbogári Napok)
62/2020. (III.13.) sz. határozat -    Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.
63/2020. (III.13.) sz. határozat - „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák      fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról.
64/2020. (III.13.) sz. határozat - Polgármester érintettség miatti, szavazásból történő kizárása
65/2020. (III.13.) sz. határozat -  A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


KSH

Tájékoztató - Fejérvíz

NAK tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Kémény Zrt.

Esély a fiataloknak FB

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)