.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV

 
TÁJÉKOZTATÓ

2021.03.16-2021.03.31. között vágányfelújítás miatt a
a 193+87 vasúti szelvényben lévő mezei útátjáró (Rétszilas, Hadnagypuszta)  a gépjármű forgalom elől

teljes szélességében lezárásra kerül.

Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2020.08.14.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2020. augusztus 14-én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:                 Polgármesteri Hivatal Díszterme

                           7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:


1.      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

        1/a. A veszélyhelyzet ideje alatt hozott rendeletek felülvizsgálata

1.rész 2. rész
3. rész 4. rész
5. rész -

        1/b. A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatok felülvizsgálata

1. rész 2. rész
3. rész 4. rész
5. rész 6. rész
7. rész -

          Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

2.        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           Előadók:        a végrehajtásért felelősök

3.     Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi
        tűzvédelmi  tevékenységéről

          Előadó:          Kővágó Dezső tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok

 4.   Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti
      Társulás  tevékenységéről

          Előadó:          polgármester

5.       Sárbogárd Város Gazdasági Programja és Fejlesztési Terve
          2019-2024. évekre

           Előadó:         polgármester

6.  Döntés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásának és az alap maradványának elfogadásáról

           Előadó:         polgármester

7.       Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.) önkormányzati      rendelet módosítása

           Előadó:         jegyző

8.        A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:         jegyző

9.        Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet           módosítása.

           Előadó:         jegyző

10.      Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:         jegyző

11.      Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:         jegyző

 12.      Döntés a Pusztaegres (Sárhatvan) 1075 hrsz-ú zártkert besorolású ingatlan értékesítéséről

           Előadó:         polgármester

13.      A közétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjainak emelése

           Előadó:         polgármester

14.      Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

          Előadó:          polgármester

15.      Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékok támogatásáról

           Előadó:         polgármester

16.      Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Bérleti szerződés újrakötéséről

     Előadó:          polgármester

17.      Döntés a Kislóki Faluház épületének használatáról

           Előadó:         polgármester

18.      Önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása

     Előadó:          jegyző

19.      Döntés a Sárszentmiklósi „Kispálya” vagyonkezelői jogának visszavételéről

          Előadó:          polgármester

20.      Településrendezési eszközök részleges módosítása iránti kérelmek elbírálása

     Előadó:          polgármester

21.      Sárbogárd 0238/45, /46, 0545/11 hrsz-ú ingatlanok bérleti díjának módosítása

          Előadó:          polgármester

22.      Pályázat benyújtása az MLSZ Óvoda Pályaépítési Programra

     Előadó:          polgármester

23.      A Sárhatvani közösségi ház üzemeltetési szerződésének felbontása

          Előadó:          polgármester

24.      Sárbogárdi IV. számú háziorvosi körzet feladatellátása

          Előadó:          polgármester

25.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

          Előadó:          jegyző

26.      Bejelentések

    

Sárbogárd, 2020. augusztus 4.

 Dr. Sükösd Tamás
   polgármester

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztató

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem