Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

Díjak
2023. szeptember 30-ig:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
2020.08.14.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2020. augusztus 14-én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:                 Polgármesteri Hivatal Díszterme

                           7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:


1.      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

        1/a. A veszélyhelyzet ideje alatt hozott rendeletek felülvizsgálata

1.rész 2. rész
3. rész 4. rész
5. rész -

        1/b. A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri határozatok felülvizsgálata

1. rész 2. rész
3. rész 4. rész
5. rész 6. rész
7. rész -

          Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

2.        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

           Előadók:        a végrehajtásért felelősök

3.     Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi
        tűzvédelmi  tevékenységéről

          Előadó:          Kővágó Dezső tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok

 4.   Tájékoztató a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti
      Társulás  tevékenységéről

          Előadó:          polgármester

5.       Sárbogárd Város Gazdasági Programja és Fejlesztési Terve
          2019-2024. évekre

           Előadó:         polgármester

6.  Döntés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásának és az alap maradványának elfogadásáról

           Előadó:         polgármester

7.       Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.) önkormányzati      rendelet módosítása

           Előadó:         jegyző

8.        A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:         jegyző

9.        Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet           módosítása.

           Előadó:         jegyző

10.      Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:         jegyző

11.      Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

           Előadó:         jegyző

 12.      Döntés a Pusztaegres (Sárhatvan) 1075 hrsz-ú zártkert besorolású ingatlan értékesítéséről

           Előadó:         polgármester

13.      A közétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjainak emelése

           Előadó:         polgármester

14.      Madarász József Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

          Előadó:          polgármester

15.      Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékok támogatásáról

           Előadó:         polgármester

16.      Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Bérleti szerződés újrakötéséről

     Előadó:          polgármester

17.      Döntés a Kislóki Faluház épületének használatáról

           Előadó:         polgármester

18.      Önkormányzati lakások bérleti díjának megállapítása

     Előadó:          jegyző

19.      Döntés a Sárszentmiklósi „Kispálya” vagyonkezelői jogának visszavételéről

          Előadó:          polgármester

20.      Településrendezési eszközök részleges módosítása iránti kérelmek elbírálása

     Előadó:          polgármester

21.      Sárbogárd 0238/45, /46, 0545/11 hrsz-ú ingatlanok bérleti díjának módosítása

          Előadó:          polgármester

22.      Pályázat benyújtása az MLSZ Óvoda Pályaépítési Programra

     Előadó:          polgármester

23.      A Sárhatvani közösségi ház üzemeltetési szerződésének felbontása

          Előadó:          polgármester

24.      Sárbogárdi IV. számú háziorvosi körzet feladatellátása

          Előadó:          polgármester

25.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

          Előadó:          jegyző

26.      Bejelentések

    

Sárbogárd, 2020. augusztus 4.

 Dr. Sükösd Tamás
   polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
SZABÁLYOZÁSA
A tűzgyújtási tilalom idején tilos
tüzet gyújtani a
külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.

Ide kell érteni a tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.Toborzási tájékoztató
Nagyításhoz kérjük kattintson a képekre!

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)