.
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 

2022. október 4-én
8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Túry Miklós u. 1-19., 2-20. (Munkaügyi Központ, Tűzoltóság, Állatorvosi rendelő), Zrínyi Miklós u.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2021. november 12.
173/2021. (XI.12.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
174/2021. (XI.12.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
175/2021. (XI.12.) határozat - Napirend
176/2021. (XI.12.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
177/2021. (XI.12.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
178/2021. (XI.12.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
179/2021. (XI.12.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
180/2021. (XI.12.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
181/2021. (XI.12.) határozat - Beszámoló a DÉSZOLG Kft. 2021. évben végzett városüzemeltetési tevékenységéről
182/2021. (XI.12.) határozat - Tájékoztató a 2021. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a végzett munkákról, 2022. évi foglalkoztatás keretének  meghatározása
183/2021. (XI.12.) határozat - A helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatás finanszírozásának felülvizsgálata
184/2021. (XI.12.) határozat - Döntés a Sárbogárd 5808/14 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
185/2021. (XI.12.) határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda óvodapedagógusainak jutalom kifizetése
186/2021. (XI.12.) határozat - A 2022. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározása
187/2021. (XI.12.) határozat -   Igazgatási szünet elrendelése
188/2021. (XI.12.) határozat - Döntés a polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról
189/2021. (XI.12.) határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
190/2021. (XI.12.) határozat - Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó, a járványügyi készültség idején alkalmazandó eljárásrendről szóló Helyi Intézkedési Terv módosítása
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Hirdetmény

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Felhívás

Tájékoztató

MÁK
 

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)