.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2022.06.10.
 
137/2022. (VI.10.) határozat - Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
138/2022. (VI.10.) határozat - Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
139/2022. (VI.10.) határozat - Napirend
140/2022. (VI.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
141/2022. (VI.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
142/2022. (VI.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
143/2022. (VI.10.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
144/2022. (VI.10.) határozat - Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2021. május 16. – 2022. május 15. között végzett tevékenységükről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról
145/2022. (VI.10.) határozat -     Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2021. évi hatósági munkáról
146/2022. (VI.10.) határozat -       A 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
147/2022. (VI.10.) határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus és nevelést-oktatást segítő alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan
148/2022. (VI.10.) határozat - Településrendezési eszközök részleges módosítása iránti kérelmek elbírálása
149/2022. (VI.10.) határozat -    Sárbogárd Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának elfogadása
150/2022. (VI.10.) határozat -    Döntés a Sárbogárd 4849/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
151/2022. (VI.10.) határozat - Tájékoztató a „Sárbogárd város közigazgatási területén végzendő helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátása” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
152/2022. (VI.10.) határozat -    Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2022. évre
153/2022. (VI.10.) határozat -  Helyi alapítványok részére működési és rendezvény támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2022. évre
154/2022. (VI.10.) határozat -     A Madarász József Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére ismételt pályázat kiírása
155/2022. (VI.10.) határozat - Polgármester szavazásból történő kizárása
156/2022. (VI.10.) határozat -   A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)