Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Sárbogárdi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum
 
 
Sárbogárd járás gazdaságának fejlődéséhez és a területi hátrányok csökkentéséhez, a pénzügyi egyensúly fenntartásához járási szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés keretében a megyei fejlesztési stratégiával összhangban, a járás egész területére kiterjedő, a helyi gazdasági ágazatokat felölelő gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési stratégia megalkotása érdekében a Sárbogárd Önkormányzat kezdeményezésére alakult meg a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum 2017.04.18-án.

A Fórum tagszervezetei:

Fejér Megyei Kormányhivatal – Konzorciumvezető

Sárbogárd Város Önkormányzata - Konzorciumi tag

Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület - Konzorciumi tag

Fejér Megyei Önkormányzat

Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara

Alap Község Önkormányzata

Cece Nagyközség Önkormányzata

Nagylók Község Önkormányzata

Hantos Község Önkormányzata

Sárkeresztúr Község Önkormányzata

Sárrét Szociális Szövetkezet

Sárbogárdi Református Egyházközség

Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Sárbogárdi Kulturális Egyesület

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Tagszervezet

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

Szegletkő Generál Kft.

Gázmodul-Weisz Kft.

 

A Fórumhoz történő csatlakozás lehetséges. Amennyiben szerepet kíván vállalni a Fórum munkájában, kérem vegye fel a kapcsolatot a Paktum Iroda paktumkoordinátorával.

Varga Kornél Csaba

06-20-450-9481

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)