Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2022.06.10.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2022. június 10- én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:                    Polgármesteri Hivatal Díszterme

                     7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.        Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

          Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

          Előadók:        a végrehajtásért felelősök

3.        Sárbogárdi civil szervezetek beszámolója a 2021. május 16. – 2022. május 15. között végzett tevékenységükről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról

          Előadó:          civil szervezetek vezetői

4.        Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2021. évi hatósági munkáról

          Előadó:          Hatósági osztályvezető

5.       A 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

          Előadó:          jegyző

6.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda pedagógus és nevelést-oktatást segítő alkalmazottak létszámának felülvizsgálata a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan

          Előadó:          jegyző

7.        Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:          jegyző

8.        Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

          Előadó:          jegyző

9.        Településrendezési eszközök részleges módosítása iránti kérelmek elbírálása

          Előadó:          polgármester

10.      Sárbogárd Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának elfogadása

         - Letölthető ITS 2021-2027>>>

          Előadó:          polgármester

11.      Döntés a Sárbogárd 4849/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

          Előadó:          polgármester

12.      Tájékoztató a „Sárbogárd város közigazgatási területén végzendő helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátása” tárgyú pályázati eljárás eredményéről

          Előadó:          polgármester 

13.     Helyi alapítványok részére sportcélú támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2022. évre

          Előadó:          polgármester

14.     Helyi alapítványok részére működési és rendezvény támogatások elnyerésére pályázat kiírása 2022. évre

          Előadó:          polgármester

15.      A Madarász József Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére ismételt pályázat kiírása

          Előadó:          polgármester

16.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

          Előadó:          jegyző

17.      Bejelentések

17/1 Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről

  

Sárbogárd, 2022. június 1.

  

                                                                 dr. Sükösd Tamás
                                                                     polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)