Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2021.11.12.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2021. november 12-én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:      Polgármesteri Hivatal Díszterme
                           7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 Napirend:

 1.          Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

             Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

             Előadók:           a végrehajtásért felelősök

3.          Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.12.) 
             önkormányzati rendelet módosítása

             Előadó:              jegyző

4.          Talajterhelési díjról szóló 51/2015.(XII.15.) önkormányzati
             rendelet módosítása

             Előadó:              jegyző

5.          Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.)
             önkormányzati rendelet módosítása

              Előadó:              jegyző

6.          Beszámoló a DÉSZOLG Kft. 2021. évben végzett városüzemeltetési
             tevékenységéről

             Előadó:              polgármester

7.          Tájékoztató a 2021. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a
             végzett munkákról, 2022. évi foglalkoztatás keretének
             meghatározása

             Előadó:              polgármester

8.          A helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatás
            finanszírozásának felülvizsgálata

             Előadó:              polgármester

 9.          Döntés a Sárbogárd 5808/14 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

             Előadó:              polgármester

10.        A Sárbogárdi Zengő Óvoda óvodapedagógusainak jutalom kifizetése

             Előadó:              polgármester

11.        A 2022. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és
             szervezőinek meghatározása

             Előadó:              polgármester

12.        Igazgatási szünet elrendelése

             Előadó:              jegyző

13.        A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

             Előadó:              jegyző

14.        Bejelentések

 

    Sárbogárd, 2021. november 3.

                                                        dr. Sükösd Tamás
                                                          
polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)