.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

A Projektről
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00015 
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Sárbogárd város belterületi vízrendezése
Szerződött támogatás összege: 162 885 500 Ft
Támogatás mértéke: 100% 
Projekt tervezett befejezése: 2018.12.31.
 
Sárbogárd a Közép-dunántúli Régió Fejér megye déli részén fekvő vidékies jellegű egyéni karakterű kisvárosa. Sárbogárd a Közép-Mezőföld kistáj nyugati részén az Ős-sárvíz megsüllyedt hordalékkúpján települt. Talajvíz mélysége változó, a településen 1-2 méter közötti (bizonyos területeken csupán 70 cm),  a település magasabb részein a talajvíz már 6-7 méteres mélységben található.
A város területe síkvidék, a sárvíz mocsaras és abból kiemelkedő területén alakult ki a mai város. A városban évek óta megoldatlan, visszatérő és jelentős problémát okoz a megálló csapadékvíz. A földrajzi fekvésből fakadó egyik jelentős problémát a csapadékvíz okozza, mert a település növekedése során kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer, azaz a meglévő elvezető rendszer nem teljeskörűen került kiépítésre - bizonyos utcákban máig nincs csapadékvíz-elvezető árok, valamint az egyes területeken mély-pontok alakultak ki, ahol a csapadékvíz a lefolyás idején elárasztást, belvízveszélyt okoz, veszélyezteti az épületek állékonyságát. Azaz a településen évtizedek óta jelentős probléma a csapadékvíz-elvezetés. Az utcai vízelvezető árkok nem egységes koncepció alapján készültek, így azok keresztmetszete, az egyes kapubejárók alatti átereszek kialakítása nem megfelelő.
A jelenlegi meglévő füvesített földárok rendszer már csak kis hatással tud működni. A legtöbb helyen az ingatlanok kapubejárói alatt nem megfelelő keresztmetszetű átereszek találhatóak. Az árkok nagy része nem burkolt, így gyorsan feliszapolódik, feltöltődik. Néhány helyen a keresztező utak alatti átereszek is szűk keresztmetszetűek. 
A sárbogárdi városrészben, az utóbbi évtizedben több jelentős elöntés is volt, a belvíz miatt több tíz épület dőlt össze vagy vált lakhatatlanná. Legutóbb 2010. év során volt vis maior helyzet a jelenlegi pályázatban szereplő környéken a Kinizsi és Nagy Lajos utcában. A fő problémát az okozta, hogy a nagy mennyiségű csapadékot nem tudta kellő időben az árokhálózat elvezetni a hálózat és a kapubejárók alatti átereszek nem megfelelő keresztmetszete miatt. Vis maior helyzet ugyan nem, de 2013-ban és 2015-ben is volt jelentősebb elöntés a településen, ekkor önkormányzati védekezésre volt szükség. 
 
A város sárbogárdi településrészének vízkár-elhárítási szempontból leginkább veszélyeztetett területei az Ady és a Tinódy utca által határolt mély fekvésű területek, illetve a település azon részei, ahol eddig egyáltalán nem volt kiépítve a csapadékvíz-elvezetés. A fejlesztéssel érintett utcák Sárbogárd központi városrészében, a település főutcájától nyugatra eső területen találhatók. 
Jelen projekt keretében Sárbogárd központi területeinek, vízkár veszélyeztetettség szempontjából legkritikusabb részein a csapadékvíz elvezetésének rendezése történik, annak érdekében, hogy a csapadékíz-elvezető rendszer bővítésével egészségesebb, élhetőbb élettér alakuljon ki, melyben a természeti és épített környezet nincs kitéve újabb vízkárok okozta rongálódásnak. A projekt konkrét célja: Sárbogárd központi területén a belvízvédelmi szempontból legkritikusabb területek Tinódy utca környékének (Sárbogárd központi városrész nyugat-délnyugati része), a település legmélyebben fekvő, illetve jelenleg csapadékvíz-elvezető árokkal nem rendelkező utcáiban csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, illetve a meglévő szakaszok felújítása.

Sárbogárdon magas a talajvíz állása. A település sík, lapos területen helyezkedik el a központi, belterületi rész, a vizek a település központjából lassan folynak ki és az árkok vízállása egymástól függ. Csapadékosabb időjárás esetén a település kül- és belterületén egyaránt magas a belvízzel elöntött területek nagysága. Ezek az időszakok a hazai időjárásnak megfelelően jellemzően az év elején és tavasszal fordulnak elő. Ebben az időszakban azonban vizet lakossági öntözésre sem lehet felhasználni - nincs összhangban a vegetációs időszakkal -, így a házi tárolás is korlátozott. Továbbá sajnos a településen egyre kevesebben foglalkoznak kertműveléssel, így sok lakóingatlannál, a tulajdonos szempontjából nincs jelentősége a házi ciszternák kialakításának. A nagyobb méretű, több ingatlant, esetleg utcát kiszolgáló megfelelő víztározók kialakításának is feltétele a csapadékvíz-elvezető hálózat rendbetétele, korszerűsítése, hogy a nem tárolható csapadékvíz elvezetése is megoldott legyen. Ennek másik gátja a kialakult utcahálózat és településszerkezet. 
A jelenlegi helyzet tehát nem teszi lehetővé a vizek visszatartását, illetve a település helyzetéből fakadóan azok „visszatartás nélkül is itt vannak”.

A pályázat benyújtását követően a projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 
Projekt előkészítés:
Tulajdonviszonyok rendezése
Elvárt tanulmányok elkészítése (pénzügyi elemzés)
Kiviteli terv elkészítése
•  Közbeszerzés lefolytatása 
Projekt megvalósítás:
Kivitelezés
•      Műszaki ellenőrzés
Szemléletformálás
Vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése
Projektmenedzsment
Tájékoztatás és nyilvánosság
 
A projekt eredményei: 
- A beruházással érintett/felújított/kiépített csatornaszakasz becsült hossza közel 5 km lesz.
- A projekt keretében a település területének mintegy 5-10%-án sikerül a vízrendezést megoldani.
- A szemléletformálási tevékenység során a településre járó általános és középiskolások nagy részét elérik, a szórólapozás eredményeként a háztartások legalább 90%-át tájékoztatják.
- A projekttel érintett szakaszok szomszédságában megközelítőleg 180 ingatlan érintett közvetve a beruházással. 
 
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2018.12.31. 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem