.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. október 26-án
várhatóan 8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Kossuth TSZ területe és központja

_____
2021. október 26-án
várhatóan 11.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Sertéstelep, BB Truck Kft, Beef farm

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

A talajterhelési díjról

 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
51/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(egységes szerkezetben)

 

 

Alaprendelet

51/2015. (XII.15.) önk. rendelet

Módosításai:

29/2016. (XI.23.) önk. rendelet

30/2019. (XI.28.) önk. rendelet

23/2020. (XI.9.) önk. rendelet 

------------------------------------------------------------------------------------------

Hatályon kívül helyezve  

 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

 Alaprendelet

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hatályon kívül helyezve

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
27/2004. (VII. 5.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

 

Alaprendelet

Módosításai:
-
2/2005. (II. 14.) Ktr. sz. rendelet
-
38/2005. (X. 24.) Ktr. sz. rendelet
-
42/2007. (XII. 18.) Ktr. sz. rendelet
-
42/2008. (XII. 15.) Ktr. sz. rendelet
- 30/2009. (VIII. 18.) Ktr. sz. rendelet 
-
2/2010. (I. 25.) Ktr. sz. rendelet
 
-
6/2010. (II. 15.) Ktr. sz. rendelet
- 50/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 
-
3/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelet
-
28/2012. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
-
43/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet
-
35/2013. (X. 24.) önkormányzati rendelet

-
20/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

 Egységes szerkezet

 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

FVS Kérdőív
 

Tájékoztató

KSH

TESCO pályázat

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)