Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

05.12.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.


MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 12 -én (péntek) 9:00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

 

Ülés helye:        Polgármesteri Hivatal Díszterme

                          7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.     Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 2.     Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásáért felelősök 

  1. Beszámoló Sárbogárd város 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Előadó:             polgármester

 4.     Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó:             polgármester

 5.     Beszámoló a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatási tevékenységről

Előadó:             polgármester

 6.     Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről

Előadó:             címzetes főjegyző

 7.     A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2022. nevelési évről szóló beszámolója

Előadó:             polgármester

 8. Beszámoló Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása

+Melléklet

Előadó:             polgármester

 9. Sárbogárd Város Önkormányzat 2022. évi maradványának elszámolása

Előadó:             polgármester

 10. Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetéről

Előadó:             polgármester

 11. Jelentés a belső ellenőrzés 2022. évi tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról

Előadó:             polgármester

 12.  Jelentés belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozattal kapcsolatban

Előadó:             polgármester

 13. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:             címzetes főjegyző

 14.   Az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 18/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:             címzetes főjegyző

 15.   A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015.(VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:             címzetes főjegyző

 16.   A sportról szóló 10/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:             címzetes főjegyző

 17.   Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:             címzetes főjegyző

 18. A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:             címzetes főjegyző

 19.   Kezdeményezés állami vagyon tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba adására (Sárbogárd 2436 hrsz.)

Előadó:             polgármester

 20. Döntés a 7000 Sárbogárd, 5403 hrsz.-ú terület használatáról     

Előadó:             polgármester

 21.   A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

Előadó:             címzetes főjegyző

 22.  Bejelentések

22/1. Tehetség Művészeti Alapítvány bérleti jogcímen telephely bejegyzés  módosításának hozzájárulási kérelme.

22/2. Tehetség Művészeti Alapítvány bérleti jogcímen telephely bejegyzéshez 
  hozzájárulási kérelme.

 

Sárbogárd, 2023. május 2.


                                                     dr. Sükösd Tamás

                                                        polgármester

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)