.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2020.03.13.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

  Meghívó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2020. március 13- án (péntek) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

 

 Az ülés helye:                 Polgármesteri Hivatal Díszterme
                                      7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. 

 

 

Napirend:

 

1.      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

          Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

           Előadók:        a végrehajtásért felelősök

3.       A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása.

           Előadó:         jegyző

4.       Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről.

           Előadó:         polgármester

5.        Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról.( 2019. január 1 - 2019. december 31.)

           Előadó:         jegyző

6.        Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó:         jegyző

7.        Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó:         jegyző

8.        A sportról szóló 10/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó:         jegyző

9.       Sárbogárd Város Önkormányzatának Sportkoncepciója (2020-2024)

           Előadó:         polgármester

10.      Közbeszerzési szabályzat módosítása.

           Előadó:         jegyző

11.      Éves közbeszerzési terv elfogadása.

           Előadó:         jegyző

12.      Névhasználathoz való hozzájárulás engedélyezése.

           Előadó:         polgármester

13.      Döntés az Engie Sárbogárdi Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságába történő tag      delegálásáról.

           Előadó:         polgármester

14.      Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.

           Előadó:         polgármester

15.      Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2019. évi bérleti díj elszámolásáról.

     Előadó:          polgármester

16.      A 2020. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújítások meghatározása.

     Előadó:          polgármester

17.      DÉSZOLG Kft. szerződés módosítási javaslata.

     Előadó:          polgármester

18.      Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról.

          Előadó:          polgármester

19.      Farkas Ferenc, Radnóti utcai ingatlan vásárlási kérelmének elbírálása.

     Előadó:          polgármester

20.      Sárbogárd, Ady E. u. 164. szám alatti épület 23. és 24. számú irodahelyiségeinek      tulajdonba kérése.

          Előadó:          polgármester

21.      Sárbogárd, Ady Endre 164. számú ingatlan 23. és 24. számú irodahelyiségeinek      távhődíjának átvállalása.

          Előadó:          polgármester

22.      Döntés a Sárbogárd belterületi 888/3 és 890/2 hrsz. alatti ingatlanokról.

     Előadó:          polgármester

23.      Kacz Tamás c. r. tőrm. járőrparancsnok körzeti megbízotti kinevezése.

     Előadó:          polgármester

24.      Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására.

     Előadó:          polgármester 

25.      Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.

          Előadó:          OKSB elnöke

26.      Javaslat a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák      fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról.

          Előadó:          polgármester

27.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

          Előadó:          jegyző

28.      Bejelentések. 28/1

 

 

Sárbogárd, 2020. március 3.

 

 dr. Sükösd Tamás
   polgármester

 

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem