Hirdetmények

.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2020.03.13.
Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

  Meghívó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2020. március 13- án (péntek) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

 

 Az ülés helye:                 Polgármesteri Hivatal Díszterme
                                      7000. Sárbogárd, Hősök tere 2. 

 

 

Napirend:

 

1.      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

          Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.        Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

           Előadók:        a végrehajtásért felelősök

3.       A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása.

           Előadó:         jegyző

4.       Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről.

           Előadó:         polgármester

5.        Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról.( 2019. január 1 - 2019. december 31.)

           Előadó:         jegyző

6.        Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó:         jegyző

7.        Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó:         jegyző

8.        A sportról szóló 10/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó:         jegyző

9.       Sárbogárd Város Önkormányzatának Sportkoncepciója (2020-2024)

           Előadó:         polgármester

10.      Közbeszerzési szabályzat módosítása.

           Előadó:         jegyző

11.      Éves közbeszerzési terv elfogadása.

           Előadó:         jegyző

12.      Névhasználathoz való hozzájárulás engedélyezése.

           Előadó:         polgármester

13.      Döntés az Engie Sárbogárdi Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságába történő tag      delegálásáról.

           Előadó:         polgármester

14.      Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.

           Előadó:         polgármester

15.      Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2019. évi bérleti díj elszámolásáról.

     Előadó:          polgármester

16.      A 2020. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújítások meghatározása.

     Előadó:          polgármester

17.      DÉSZOLG Kft. szerződés módosítási javaslata.

     Előadó:          polgármester

18.      Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról.

          Előadó:          polgármester

19.      Farkas Ferenc, Radnóti utcai ingatlan vásárlási kérelmének elbírálása.

     Előadó:          polgármester

20.      Sárbogárd, Ady E. u. 164. szám alatti épület 23. és 24. számú irodahelyiségeinek      tulajdonba kérése.

          Előadó:          polgármester

21.      Sárbogárd, Ady Endre 164. számú ingatlan 23. és 24. számú irodahelyiségeinek      távhődíjának átvállalása.

          Előadó:          polgármester

22.      Döntés a Sárbogárd belterületi 888/3 és 890/2 hrsz. alatti ingatlanokról.

     Előadó:          polgármester

23.      Kacz Tamás c. r. tőrm. járőrparancsnok körzeti megbízotti kinevezése.

     Előadó:          polgármester

24.      Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására.

     Előadó:          polgármester 

25.      Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.

          Előadó:          OKSB elnöke

26.      Javaslat a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák      fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról.

          Előadó:          polgármester

27.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

          Előadó:          jegyző

28.      Bejelentések. 28/1

 

 

Sárbogárd, 2020. március 3.

 

 dr. Sükösd Tamás
   polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)