Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 
 
2024. március 4-én
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út

2024. március 5-én
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Kislók Tavasz u. 5.

2024. március 8-án
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út

2024. március 19-én
8.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Pusztaegres -Deák F. u.

2024. március 19-én
12.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Csík u.

2024. március 21-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd - Rétszilas

Fehérvári út teljes, Bocskai utca teljes, MÁV teljes területén, Hadnagy pszt., Lovarda Tr. teljes területén,Juhászat Tr. teljes területén


2024. március 27-én
8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd

Radnóti Miklós u. teljes, Berzsenyi Dániel u. teljes, Tinódy u. 48- 110, 45 – 123, Mányoki u. teljes,Kertalja u. teljes

 és

Asztalos u. 2.,Ady E. u. 177/C, 177/B

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

A Projektről
 
 
TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00016
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata 
Projekt címe: Sárbogárdon, sárszentmiklósi város részben az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tényleges befejezése: 2021.03.31.
 
A projekt célja:
Több más településhez hasonlóan Sárbogárdon is kiemelt eleme a különböző helyi fejlesztési és szakpolitikai stratégiákban azonosított jövőképnek a lakosság életminőségének javítása. Tervezett projektünknek is az az átfogó célja, hogy a projekt az egészségügyi alapinfrastruktúra fejlesztésével hozzájáruljon az életminőség javulásához, hiszen az életminőség tartós javítása a korszerű egészségügyi infrastruktúra és szolgáltatások nélkül elképzelhetetlen.
A Sárbogárdon belül, a sárszentmiklósi egészségügyi alapellátás fejlesztésére irányuló pályázatnak az a specifikus célja, hogy hozzájáruljon a sárbogárdi állampolgárok egészségének védelméhez és a prevenciós tevékenységek, valamint a népegészségügyi szolgáltatások helyi viszonyokhoz igazított fejlesztésével lépéseket tegyen az egészségtudatos élet fontosságának hangsúlyozásához is. Közvetve és hosszabb távon az egészségügyi szolgáltatás ezzel hozzájárulhat a jobb életminőség javulásához, a halálokok gyakoriságának csökkentéséhez, az ezekkel járó szenvedés mérsékléséhez. 
A szolgáltatás tartalmi fejlesztéshez alapfeltételnek tekintjük a leromlott állapotú ingatlan fejlesztését, így a projekt konkrét célja a sárszentmiklósi egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának - az esélyegyenlőség elveinek megfelelő - fejlesztése annak érdekében, hogy a felnőtt háziorvos, a gyermek háziorvos és a védőnő XXI. sz.-i körülmények között valósíthassa meg a szakmai programját.
A célok meghatározásánál a pályázó önkormányzat - a rendelkezésére álló keretek között - figyelembe vette a szolgáltatást nyújtó orvosok és a védőnő szakmai programját, igényeit, valamint kérdőívezéssel a célcsoportok igényeit is. 

A gyermek és a felnőtt háziorvosok valamint a védőnő egyaránt fontosnak tartják a már kialakított prevenciós tevékenység erősítését, a preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatását, az egészségtudatos magatartás elősegítését, a lakosságközeli szolgáltatások kialakítását, a kapuőr szerep erősítését. 
A szakemberek elkötelezettek az alábbi primer prevenciós tevékenységek megvalósításában:
-a dohányzás visszaszorítása;
-az alkohol és drog-prevenció;
-az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése és az élelmiszer-biztonság fejlesztése;
-az aktív testmozgás elterjesztése
-a közegészségügyi és járványügyi biztonság fokozása, valamint
-az egészséges fizikai környezet kialakítása, de a jövőben lehetőségekhez mérten figyelmet szentelnek azoknak a népegészségügyi témáknak is, melyeket a célcsoportok azonosítottak.
A projekt eszközbeszerzése révén (vizsgáló asztal, forgószék, fejlámpa, paraván) létrejön a helyben történő méhnyak-szűrés lehetősége.

A projekt keretében az épület szerkezeti egységei nem változnak meg. Minden főfal marad a helyén, a födémszerkezetek az áthidalások sem változnak. A tetőszerkezet sem változik, mindössze a tetőlécek lebontása után új másodlagos csapadékvíz elleni szigetelés és új héjazat készül szintén cserépfedéssel. Az épületben lévő szolgálati lakás megszűnik. A hátsó bejárat akadálymentes kialakításával az egész épület akadálymentesen megközelíthető. A védőnői szolgálatot leválasztjuk a gyermek orvosi rendelőről. Önálló védőnői váró alakul ki. A két rendelő ajtóit az akadálymentes közlekedésre alkalmassá tesszük. Az itt dolgozóknak öltözőt alakítunk ki szociális blokkal. Különválasztunk egy női és férfi illemhelyet, és egy akadálymentes illemhelyet is pelenkázóval. Ezekkel az átalakításokkal az orvosok munkakörülmények javítására vonatkozó igényeit elégíti ki a korszerűsítés. A projekt keretében intim szobát is kialakítunk.
Az épületet projektarányosan akadálymentesítjük, a bejáratot rámpával megközelíthetővé tesszük. A bejáratokat az akadálymentes előírású méretre alakítjuk ki. Az akadálymentes illemhely is a közlekedőre lesz felfűzve. A gyengén látóknak a vezető sávokat kialakítunk. A nagyot hallók a rendelőben mobil erősítővel tudnak kommunikálni. Ezeknek a feladatoknak ellátására rehabilitációs mérnököt kértünk fel. 

Jelen projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása.
Az infrastrukturális fejlesztések során az egyetemes tervezés elveit figyelembe vettük. 
A projekt keretében projektarányos akadálymentesítés, illetve infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg. 
A projekt keretében  a háziorvosi ellátás, a gyermekorvosi ellátás és a védőnői szolgáltatás fejlesztése valósul meg, a projekt hozzájárul a "Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok" indikátor célértékének teljesüléséhez. 
Eszközbeszerzés keretében a védőnő számára méhnyakszűréshez szükséges alábbi eszközök beszerzése valósul meg: 
- Vizsgálóasztal
- Fejlámpa
- Vizsgálószék 
- Paraván 
Műszaki-szakmai eredmények:
Nő a településen az akadálymentesen elérhető orvosi rendelők és védőnői tanácsadók száma - 3 db
A sárszentmiklósi orvosi rendelő fűtési költségeinek csökkenése - 30%
Nő a méhnyakszűrés alapvető feltételeit biztosító rendelők száma - 1 db
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

KSH

Kéményseprés
TÁJÉKOZTATÓ
2024. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemterv ideje:
2024. február 5. - március 19.

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

FMKIK

Fáklyafutás

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)