Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2023. február 10-én

8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd-Pusztaegres
Ady E. u., Baross u., Deák F.u., Dégi u., Dózsa u., Fehérvári u., Hatvani u., Kiss u., Kossuth u., Petőfi u., Rákóczi u., Széchenyi u., Külterület 0355/5 Hrsz, TOB-KER Kft.

MÁV
Kéményseprés
Vissza a főoldalraTÁJÉKOZTATÓ
Fejér Vármegyében 2023. január 20. napjától a BM Országos Katasztrófavédelmi Főizgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv látja el a kéményseprési közfeladat elvégzését.
Sárbogárdon 2023. április 1- május 31. között történik a kéményseprői-ipari  társasházi sormunka.
 
 
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

01.20.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.


MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. január 20-án (péntek) 9:00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Ülés helye:        Polgármesteri Hivatal Díszterme

                          7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
  Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2023. évre beérkezett pályázatairól
 2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
  Előadók: a végrehajtásáért felelősök
 3. Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tárgyalása I. forduló
  Előadó:              polgármester
 4. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:              címzetes főjegyző
 5. Talajterhelési díjról szóló 51/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:              címzetes főjegyző
 6.  A köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:              címzetes főjegyző
 7. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:              címzetes főjegyző
 8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:              címzetes főjegyző
 9. A helyi lakáscélú támogatásokról szóló 27/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:              címzetes főjegyző
 10. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2015.(XI.26.) a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:              címzetes főjegyző
 11. Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó:              címzetes főjegyző
 12. Döntés a Fejérvíz Zrt. Közgyűlésén tárgyalandó, egyes önkormányzati érdekkörbe tartozó napirendi pontokról
  Előadó:              polgármester
 13. Szociális lakás bérlőkijelölése
  Előadó:              polgármester
 14. Döntés a településrendezési eszközök részleges módosítása során az általános egyeztetési eljárás lezárásáról
  Előadó:              polgármester
 15. A Sárbogárd – Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előadó:              polgármester  
 16. A polgármester 2023.évi Cafetéria juttatási összegének megállapítása
  Előadó:              címzetes főjegyző
 17. A polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének megállapítása
  Előadó:              címzetes főjegyző
 18. A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemterve
  Előadó:              címzetes főjegyző
 19. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
  Előadó:              címzetes főjegyző
 20. Döntés a helyi közösségi közlekedés finanszírozásáról
  Előadó:              polgármester
 21. Bejelentések

 

Sárbogárd, 2023. január 10.

 

 

 

                                                              dr. Sükösd Tamás

                                                                    polgármester

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Hirdetmény

FEJÉR TERMÉK 2023 PÁLYÁZAT
Fejér Megyei Önkormányzat "Fejér Termék" elismerés elnyerésére pályázatot hirdet. A minősítés célja a figyelem felhívása a Fejér megyében előállított élelmiszerekre és kézműves termékekre, mint helyi termékekre, továbbá a Fejér Termék Program három pillérének - hagyomány, érték, minőség - való megfelelés hangsúlyozása.
Pályázati felhívás "Fejér Termék" elismerés elnyerésére 2023 (.pdf)
Pályázati adatlap "Fejér Termék" elismerésre (.pdf)
Pályázható termékek áruosztályainak köre (.pdf)


Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)