.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Közérdekű információk, felhívások

TÁJÉKOZTATÓ a Sárbogárdon történő polgári házasságkötési szertartás 2020.11.11-től életbe lépő VÁLTOZÁSÁRÓL>>> 

TÁJÉKOZTATÓ:


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere 30/2020. ( XII.16.) önkormányzati rendelete közterületen, nyilvános helyen történő maszk viseléséről>>>
 

 
 


TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLŐKNEK>>>

 


 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendjének
változásáról (2020. május 25-től)


207/2020. (V.15.) Korm. rendeleta 2020. május 18-án életbe lépő
védelmi intézkedések következő üteméről
 


TÁJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDON A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOSAN VÉGZETT  KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSRŐL ÉS SZŰRŐVIZSGÁLATRÓL>>>


168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a
2020. május  4-től életbe lépő VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL>>>

A rendelet hatálya – Budapest főváros és Pest megye kivételével –
Magyarország egész területe.  E rendelet hatálya alá tartozó területen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozás 2020. május 4-től megszűnik. 

Az alábbi rendelet 2020. május 4-től
- Budapest főváros és Pest megye kivételével - megszűnik
A 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet értelmében a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben elrendelt kijárási korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik.  
 


20/2020. (V.4.) veszélyhelyzeti PM hat. - A Polgári Házasságkötések veszélyhelyzeti rendjéről és a 8/2020. (III.20.) PM hat. visszavonásáról

TÁJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDON ÉLETBE LÉPŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL I.

 

1/2020. (III.14.) veszélyhelyzeti PM hat. - Bölcsőde ügyeleti rendjéről (HATÁLYÁT VESZTI 2020.05.25-TŐL)
2/2020. (III.14.) veszélyhelyzeti PM hat. - Óvoda ügyeleti rendjéről  (HATÁLYÁT VESZTI 2020.05.25-TŐL)
3/2020. (III.14.) veszélyhelyzeti PM hat. - Gyermekétkeztetés rendjéről
4/2020. (III.14.) veszélyhelyzeti PM hat. - Családsegítő Szolg. és Kp. ügyeleti rendjéről
5/2020. (III.14.) 
veszélyhelyzeti PM hat. - Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendjéről


TÁJÉKOZTATÓ IDŐSEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SEGÍTSÉGRŐL>>
7/2020. (III.16.) veszélyhelyzeti PM hat. - Az idősek védelméről

6/2020. (III.16.) veszélyhelyzeti PM hat. - Védőnői szolgálat ügyeleti rendjéről

Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem