Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Pályázatok
Aktuális pályázatok:
Pályázat alapítványok részére - sport támogatás
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
------------------------------------------------------------------------------------------
Pályázat  alapítványok részére - működési támogatás
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------
Pályázat  - OKSB - sport támogatás
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
------------------------------------------------------------------------------------------
Pályázat  - OKSB - működési támogatás
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
------------------------------------------------------------------------------------------
Sárbogárdi Zengő Óvoda:
Óvodapedagógus I  
Óvodapedagógus II 
Óvodapedagógus III 
Óvodatitkár 
Pedagógiai asszisztens 
Dajka 
 
------------------------------------------------------------------------------------------

Lejárt pályázatok:   
Nyári tábor pályázatok: 
------------------------------------------------------------------------------------------
Pályázati felhívás nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására 
Pályázat kiírása:    
Adatlap: 
------------------------------------------------------------------------------------------
Óvodapedagógus munkakör betöltésére I 
Óvodapedagógus munkakör betöltésére II  
------------------------------------------------------------------------------------------
Pályázat alapítványok részére - sport támogatás
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
------------------------------------------------------------------------------------------
Pályázat  alapítványok részére - működési támogatás
 
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
------------------------------------------------------------------------------------------
Pályázat  OKSB által kiírt sportszervezetek részére 
 
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
------------------------------------------------------------------------------------------
Pályázat  OKSB által kiírt működési támogatás 
 
Pályázat kiírása: 
Adatlap: 
Közzétételi kérelem: 
Közpénz nyilatkozat: 
 
 
- Pályázati felhívás nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési eszközök, segédeszközök vásárlására    Adatlap 
- Pályázati felhívás SESZI Intézményvezetői álláshelyre 
- Pályázati felhívás Bölcsődevezetői álláshelyre 
- Óvodapedagógus munkakör betöltésére (Pusztaegres) 
- Óvodapedagógus munkakör betöltésére  
- Pályázati felhívás nyári táborozás támogatására OKSB 
 - Pályázati felhívás nyári táborozás támogatására Alapítványi 
-   Ajánlati felhívás telekértékesítésre 
- Rétszilasi Klub  közművelődési megállapodással történő további üzemeltetésére 
  - Műszaki ügyintézői munkakörre 
  - Műszaki osztályvezetői munkakörre 
  - Sárbogárdi Zengő Óvoda Dajka munkakör betöltésére  
  - Sárbogárdi Zengő Óvoda Dajka munkakör betöltésére  
 
- Pályázati felhívás külterületi ingatlan haszonbérbe adására 
 - Pályázati felhívás aljegyzői állásra
- Pályázati felhívás gyepmester
- Pályázati felhívás (felép. ingatlanra)
- Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)
- Pályázati felhívás (felép. ingatlanra) -
 
-  Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)
Pályázati felhívás igazgatói állásra  
- Pályázat nyári táborozásra
- Pályázat sportszervezetek támogatására   
- Pályázat civilszervezetek támogatására
- Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)
- Pályázati felhívás intézményvezetői beosztásra
-  Pályázati felhívás gyámügyi ügyintézői munkakörre
- Pályázati felhívás gyámügyi ügyintézői munkakörre
- Pályázati felhívás okmányiroda ügyintézői munkakörre
- Ajánlati felhívás telekértékesítésre
- Pályázati felhívás könyvtár igazgatói állásra
- Pályázati felhívás jegyzői munkakörre
- Pályázati felhívás ÁMK igazgatói álláshelyre
- Pályázati felhívás közművelődési feladat-ellátás átadására
- Pályázati felhívás nyári táborozásokra
- Pályázat helyi civil szervezetek működésének támogatására
- Pályázat helyi sportszervezetek működésének támogatására
- Pályázati felhívás pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére
Pályázati felhívás közművelődési feladat-ellátás átadására
Pályázati felhívás városüzemeltetési ügyintézői munkakörre
- Pályázati felhívás az önkormányzat és intézményei 2010.
  évi beszámolójának felülvizsgálatára
_ Pályázati felhívás gyepmesteri feladatok ellátására 
- Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra (4db) 
- Pályázati felhívás felépítmény nélküli ingatlanokra(7db) 
- Pályázati felhívás külterületi ingatlanokra (osztatlan közös5db)
- Ajánlati felhívás telekértékesítésre(4db)
- Pályázati felhívás bölcsödevezetői álláshelyre
- Helyi civil szervezetek működésének támogatása  
Pályázati felhívás Sárbogárdon működő egyesületek
  és nonprofit szervezetek    részére  gyógyászati és
  fejlesztés eszközök, segédeszközök vásárlására
- Pályázati felhívás "Tiszta, virágos Sárbogárdért"
- Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra
- Pályázati felhívás háziorvosi munkakörre (IV. sz.)
- Pályázati felhívás felépítmény nélküli ingatlanokra   
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői munkakörre
- Ajánlati felhívás telekértékesítésre (Fenyő u. 4db)
- Ajánlati felhívás telekértékesítésre (4 db)
- Pályázati felhívás külterületi osztatlan közös tulajdonú ingatlanokra
- Pályázati felhívás védőnői munkakörre (IV. körzet)
- Nyári táborozások támogatása 2010.
- Pályázati felhívás városüzemeltetési ügyintézői állásra
- Helyi sportszervezetek működésének támogatása
- Pályázat közművelődési feladat-ellátás átadására
- Civil szervezetek működésének támogatása
- Pályázati felhívás építési hatósági ügyintézői állásra  
- Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére (IV. sz. körzet)
- Pályázati felhívás felépítményes ingatlanra
Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra (4 db)  
 - Pályázati felhívás építési hatósági ügyintézői  állásra6
- Pályázati felhívás garázs bérbeadásra
Pályázati felhívás az önkormányzat és intézményei 2009. évi
  beszámolójának felülvizsgálatára
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra9
  Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra8
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
  pályázat 2009. évre
  Pályázati felhívás felépítményes ingatlanokra /4 db/
(2009.szept.21.)
- Pályázati felhívás garázs versenytárgyalásos bérbeadása (2009. szept. 21.)
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra7
- Pályázat a Sárbogárdon működő egyesületek és nonprofit szerveztek részére gyógyászati és fejlesztés eszközök, segédeszközök  vásárlására.
- Pályázat építési hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra6
- Pályázati felhívás védőnői munkakörök betöltésére (II., IV. és V.
  körzet
- Pályázati felhívás gyermekorvosi munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás külterületi földek értékesítésére (2009. 06.)
- Pályázati felhívás külterületi földek értékesítésére /osztatlan/
(2009.06.)
- Ajánlati felhívás (5 ép. telek)
- Nyári táborozások támogatása 2009.
- Helyi sportszervezetek működésének támogatása
- Pályázati felhívás külterületi földek versenytárgyalás
  útján értékesítése
- Pályázati felhívás okmányirodai ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján garázs bérbeadásról
- Civil szervezetek működésének támogatása
Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás gyermekorvosi munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő bérbeadásról
 (2009. január)
- Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző állásra
- Pályázati felhívás védőnői munkakörök betöltésére (II. és IV.
   körzet)
-  Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás gyermekorvosi munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás az önkormányzat 2008. évi beszámolójának
   könyvvizsgálatára
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő bérbeadásra
- Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére IV. körzet
- Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére II. körzet
- Pályázati felhívás a Pusztaegresi Klub közművelődési megállapodással történő üzemeltetésére
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján értékesítésre
  meghirdetett ingatlanokról (2008. november 27.)
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján értékesítésre
  meghirdetett ingatlanokról (2008. november 12.)
- Pályázati felhívás gyermekorvosi munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére
- Pályázati felhívás a Sárbogárdon működő egyesületek és
  nonprofit szervezetek részére gyógyászati és fejlesztési
  eszközök, segédeszközök vásárlására
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő ingatlan-
  értékesítésről (2008. augusztus)
- Pályázati felhívás adóügyi ügyintéző állásra
- Pályázati felhívás ügykezelői állásra
- Pályázati felhívás igazgatási ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás építési hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás pénzügyi ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás építési hatósági ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás igazgatási ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás pénzügyi ügyintézői állásra
- Pályázati felhívás oktatási referens állásra
- Pályázati felhívás versenytárgyalás útján történő ingatlan-
  értékesítésről (2008. június) 
- Pályázati felhívás versenytárgyalás újtán történő ingatlan-
  értékesítésről (2008. július)
EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem