Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Hírek
2018. október - projekt előrehaladás értesítő
 
Augusztus elején benyújtásra kerültek a 2. mérföldkő teljesítéséhez szükséges dokumentumok. Elkészült Sárbogárd 2021-ig tartó rendezvénynaptára és az ehhez illeszkedő Helyi Cselekvési Terv, melyben a projekt kapcsán végzett kutatások eredményei mellett bemutatásra került a közösségi jövőkép, a célhierarchia és a szükséges beavatkozások. 
Még idén elindul az Echo Innovációs Műhely megbízásából szervezett 120 órás Közösségfejlesztő képzés, melyen 5 fő térségben élő kulturális szakember térítésmentesen vehet részt.
A szeptember 18-án tartott Közösségfejlesztők Hálózati Találkozóján bemutatásra került a projekt önálló facebook oldala, mely a Cselekvő Sárbogárd nevet viseli. Az oldalon különböző események, programok meghívói találhatóak, illetve minden más, a helyieket megcélzó kezdeményezés. 
Október 15-21. között kerül megrendezésre a Helyi Demokrácia Hete, mely keretében a sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnáziumban beszélgetésre kerül sor, melynek témája a Diákönkormányzat és tevékenysége, kitérve az iskola házirendjére, hogy érzik magukat a fiatalok az intézményben, mennyire kötődnek hozzá illetve a városhoz.
 
 
2018. július
A TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00011 azonosító számú, A helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon elnevezésű projekt első mérföldkövéhez szükséges szakmai anyagok feltöltésre kerültek a projekt szakmai tevékenységét felügyelő, a Cselekvő Közösségek – EFOP-1.3.1-15-2016-00001 fenntartott OVIMOR elektronikus felületre. Az általuk kiállított igazolás, illetve a további beszámolók feltöltésre kerültek az EPTK felületen. A településen a projekt keretében foglalkoztatott közösségfejlesztő 30 db közösségi interjút készített az elmúlt időszakban, melyről az Echo Innovációs Műhely összefoglalót készített, valamint együttműködési megállapodás született a Sárbogárdi Kulturális Egyesülettel.
 
2018.03.02.
A mai napoon hatályba lépett az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület és Sárbogárd Város Önkormányzat konzorciumának keretében benyújtott "Helyi identititás és kohézió fejlesztése Sárbogárdon" című TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00011 azonosító számú projektje.
A projekt 33 979 000 Ft vissza nem téritendő támogatást biztosít olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezésére és megvalósítására valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztésre, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a társadalmi aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés.
 
2018.02.18. Sajtónyilvános projektindító tájékoztató fórum
 
Magyarország Kormánya 2017-ben felhívást tett közzé civil szervezetek és helyi önkormányzatok konzorciumai részére térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése érdekében. A TOP-5.3.1-16-FE jelű, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat részeként Dél-Fejérben 6 konzorcium nyert támogatást, mely konzorciumok 10-15 ezer főt lefedő területi egységet alkotva kaptak 30-35 millió forint vissza nem térítendő támogatást a közöségfejlesztő és helyi identitást erősítő tevékenységük folyamatos megvalósítására. Örömmel értesítem, hogy a Fejér megyére allokált 595 millió Forint támogatásból Dél-Fejérben 30 település összesen 198 millió forint támogatást nyert 
A Fejér Megyei Civil Információs Centrumot működtető Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesület a projektekkel kapcsolatos szakmai és technikai feladatokról sajtónyilvános tájékoztató fórumot tart, melyre Önt is nagy tisztelettel elvárjuk a települési/térségi közösségfejlesztésért felelős munkatársával együtt. 
 
A tájékoztató fórum időpontja: 2018. február 16. (péntek), 10-13 óra
Helye: Sárbogárd, Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem
 
Program: 
09.30-10.00 Regisztráció
10.00-10.15 Varga Gábor Fejér megyei fejlesztési biztosa, országgyűlési képviselő köszöntője
10.15-10.45 Domokos Tamás, Echo Network Zrt vezérigazgató tájékoztatója a pályázatokról
10.45-11.15 Dévényi-Pethes Adrienn, Fejér megyei kulturális közösségfejlesztő mentor tájékoztatója az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 Cselekvő közösségek-aktív szerepvállalás c. kiemelt programmal való kötelező együttműködésről és a szakmai támogatásokról
11.15-11.45 Turiné Menczel Andrea, ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető tájékoztatója a projektmenedzsment feladatokkal kapcsolatban
11.45-12.15 Szerződéskötéshez szükséges partneri szintű dokumentumok aláírása
12.15-13.00 Ebéd
 
Bármilyen további kérdése van, készséggel állunk rendelkezésre a topinfo@echomail.hu címen vagy a 06-30-607-4729-es telefonszámon!
 
 
 
EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem