Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Hírek
Vissza a gyökerekhez
2019.08.04. 19:38
Nagyhörcsök
A Nagyhörcsökről elszármazottak találkozójának már hagyománya van, hiszen a szervezők hívó szavára július 27-én hetedik alkalommal gyűltek össze a találkozó résztvevői. A hagyomány részét képezi többek között Andi bohóc fellépése, aki nemcsak a gyerekeket, de a szülőket is képes önfeledt szórakozásra bírni. Ugyancsak hagyomány, hogy az összegyűlteknek az ebédet – amely ezúttal csülkös körömpörkölt és babgulyás volt –, Bodri János és Szűcs Tibi készíti el. Idén sem maradt el az arcfestés, vagy épp a meghívott klubok műsora. Hagyományos fellépők a Sárhatvani Klub dalos pacsirtái, mellettük ez alkalommal a Soponyai nyugdíjas Klub énekkara adott műsort. Csőgör Nóri lelkesen gyűjtötte a felajánlott tombolatárgyakat, melyek az ebédet és a műsort követően találtak gazdára. A tombolákból származó bevétel már a következő találkozó pénzügyi alapjait erősíti.
A tombola felajánlások mellett egyéb támogatások is érkeztek. A szervezők ezúton is köszönik a Nagyhörcsökről elszármazott Dostál Károly nádtető építő vállalkozó támogatását. 
 - galsa -

Részletek   »

Gyász
2019.08.04. 19:36
Köszönetnyilvánítás
Kedves barátok, volt munkatársak és ismerősök!

Az elhunyt Bánfi Anna Mária – Venicz Ani – férjeként köszönetet mondok magam, gyermekeim és unokáim nevében mindenkinek az emberségért, a kifejezett együttérzésért és azért a megbecsülésért, amelyet közvetve, vagy közvetlenül kifejeztek és adtak számára.
Kedves lénye, emberszeretete, tenni akarása, valamint önzetlensége tette és teszi őt mindnyájunk számára azzá a Venicz Anivá, akit örökre a szívünkbe zártunk.
Egy ember nemcsak annyit ér, mint „amennyije van”, hanem annyit, amennyit élete során „másoknak adott”.
Férje Venicz László és lánya Dr. Venicz Anita Éva.

Részletek   »

Gyász
2019.08.04. 19:33
Ismét gyászol a Sárbogárdi Nyugdíjas Rendőr Egyesület
Tisztelt Gyászoló család, jelenlévők! Pityu!
Kollégáid, barátaid, munkatársaid nevében búcsúzom Tőled. Ismét gyászol a Sárbogárdi Nyugdíjas Rendőr Egyesület. Rigó István Ferenc szolgálati járadékos r. őrnagy immár a negyedik kolléga, akit ebben az évben elveszítettünk. Koporsója mellett állva, gondolatok, emlékek kavarognak bennem.
István 1983. június 1-vel lett rendőr. A Közlekedési Alosztály járőreként kezdte a rendőri pályáját, mint őrmester. Én a véglegesítése után az év végén ismertem meg, mert a közvetlen munkatársa lettem. Sokszor láttunk el együtt szolgálatot, „koptattuk az aszfaltot”, hol gyalogosan, hol gépkocsival.

Pályája az 1986-os évtől felfelé ívelt, kinevezték baleseti helyszínelőnek, majd közlekedési alosztályvezető lett. 1990-ben azonban búcsút mondott az egyenruhának, mert júliustól nyomozó, majd főnyomozó lett a Bűnügyi Osztályon. 1995. december 1-től 1997. június 30-ig a Közrendvédelmi osztály osztályvezető helyettesi beosztást töltötte be. De a szíve visszahúzta a bűnügyek világába, ezért 1997. július 1-től ismét a Bűnügyi Osztályon teljesített szolgálatot, megbízott osztályvezető lett. E beosztásban 1998. július 1-én ki is nevezték, egészen 2005. december 31-én történt nyugdíjazásáig e feladatkört látta el.
A 22 és fél év alatt végig a sárbogárdi rendőrkapitányság munkatársa volt, egy rövid időszak kivételével, amikor is – mint főkapitányi biztos - 2003. január 15. és április 15. között a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon dolgozott. Rendőri pályája során először a rendőrtiszthelyettes-képzőt, majd a zászlósképzőt végezte el, 1984-ben, illetve 1986-ban.  A Rendőrtiszti Főiskolán 1998-ban diplomázott.
Munkában töltött évei során összesen 18 alkalommal kapott rendőrkapitányság vezetői, főkapitányság vezetői és országos rendőr-főkapitányi dicséretet és pénzjutalmat, illetve többször is soron kívüli előléptetésben részesült.  Rendelkezik a Közbiztonsági érem bronz fokozatával is.
Igazságosság és minden ember felé egyaránt megnyilvánuló segítőkészség jellemezte. Véleményét soha nem erőszakolta másokra, de nem is rejtette véka alá azt. Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, rendőri tapasztalat és emberi bölcsesség érződött. Több évtizedes pályafutása alatt tudását és szakmai hozzáértését mindig megosztotta a pályát kezdő fiatalokkal. Komoly tudással, és nem mindennapi bajtársiassággal rendelkező, eredményes bűnügyi csapat jött létre az irányítása alatt. Beosztottai, munkatársai szerették, tisztelték. Mi sem bizonyítja jobban, hogy ravatalánál ilyen sokan megjelentek, hogy leróják kegyeletüket és virágot helyezzenek el sírjánál.
Emlékeinkben megőrizzük a felejthetetlen egyéniségét, mosolygós, mindig barátságos arcát.
Nyugodj békében!
Búcsúzom Tőled, egykori munkatársaid és a Sárbogárdi Rendőrkapitányság aktív állomány nevében is Siák Zsuzsanna szolgálati járadékos r. alezredes, neked mindig csak a SIÁK.  
Isten legyen veled! Csillagok kísérjék utadat!

Részletek   »

Táborozás
2019.08.04. 19:30
Egy hét a református hittantáborban
Gyerekzsivajjal telt meg július 19-én délután a sárbogárdi református templom. Az egyhetes hittantábor zárásaként érdeklődő szülők, nagyszülők jelenlétében mutatták be a gyerekek, hogy mivel is foglalkoztak a hét folyamán.
Reibach Gabriella tiszteletes asszony bevezetőként néhány mondatban szólt a tábor legfolyásáról. Az idei évben a tábor mottója a „tetőtől talpig” volt. Hogy mit is takar ez? A szűk öt tábori nap során a gyerekek érzékszerveinkkel, testrészeinkkel kapcsolatos bibliai történetekkel ismerkedhettek meg. Az örvendetesen sok gyereket – 69 gyerek vett részt a tábor programjában – 4 csoportba osztották. Egy-egy csoportba különböző korú gyerekek kerültek, ezzel is segítve az ismerkedést, a gyerekek közötti kapcsolatok erősítését. Naponta 10-15 fő segítő vett részt a tábor munkájában. segítőként a csoportokban, vagy épp a konyhán az ételek elkészítésénél, a rend és tisztaság fenntartásában. A tábor hete balesetmentesen telt, a lelkész asszony kérdésére a gyerekek boldogan sorolták élményeiket.

A felvezetést követően az egyes csoportok az általuk készített rendkívül látványos szemléltető tablók segítségével mutatták be az egyes napok témáját és mondták el a hozzájuk kapcsolódó bibliai történeteket. Így szó volt a szem, a fül, a száj, a kéz és a láb szerepéről, a hozzájuk kapcsolódó napi aranymondásokról. Az egyes bemutatók között a gyerekekhez közel álló énekekkel színesítették a záró alkalmat. Miután a gyerekek „számot adtak” az eltelt hétről, a tiszteletes asszony virággal, csokoládéval erősítette meg a segítőknek mondott köszönetét. Az állandó segítők mellett örvendetesen sok fiatal kapcsolódott be a tábori tevékenységbe. hangot adott a lelkész asszony abbéli örömének, hogy sok új arccal találkozhattak úgy a gyerekek, mint a szülők között.
A gyülekezet nevében a volt gondnok, Zádori József mondott köszönetet a tábor szervezőinek, levezénylőinek. Hangsúlyozta, hogy soha nem volt még ennyi gyerek a gyülekezeti táborokban.
A tábort Kovács Csongor tiszteletes úr által elmondott imával zárták.                                 
- galsa -

Részletek   »

Közétkeztetés
2019.08.04. 19:28
Emelkedik a közétkeztetés térítési díja
Rendkívüli testületi ülésen döntöttek a sárbogárdi honatyák a közétkeztetési díjak emeléséről július 9-én.
A közétkeztetési szolgáltató TS Gastro Kft. a díjak emelését már 2018. szeptember 1-én kezdeményezte, akkor a képviselő testület az emelést elutasította. A szolgáltató 2019. májusában a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos költségek jelentős emelkedésére hivatkozva ismételten kérte a vállalkozási szerződés módosítását. Az emelés indokoltságának alátámasztására a fontosabb alapanyagok és a munkabérek emelkedését szemléltető táblázatokat, kimutatásokat mellékelt kérelméhez. A képviselők a társaság által benyújtott kérelemben szereplő emelés mértékét – elfogadva annak indokoltságát – jóváhagyták.
A döntés kapcsán szükségessé vált Sárbogárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019 (II.11) önkormányzati rendelet, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet, az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet, illetve a TS Gastro Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása is.                             
  - galsa -

Részletek   »

Sárbogárdi Napok
2019.06.11. 19:33
Kellemes idő, jó programok
Összefoglaló a XXVIII. Sárbogárdi Napok eseményeiről
Az időjárás is tudta, mikorra kell kellemes, napsütésesre fordulni. A hétköznapok esős szomorkás időjárása után végre kellemes, napos idő köszöntött a XXVIII. Sárbogárdi Napok résztvevőire.

A rendezvénysorozat Láng György fafaragó kiállításának megnyitójával kezdődött csütörtök délután a művelődési központban, ahogy a szervező Sárbogárdi Múzeum Egyesület elnöke Novák Kovács Zsolt fogalmazott, a mínusz 1-dik napon. Láng György sárbogárdi kötődésű, Töbörzsökön élt gyermekkorában a hatvanas évek második feléig. Az érettségi után Székesfehérvárra került, ott kezdett barátkozni a fafaragással Felesége is bogárdi, de itt még nem ismerték egymást. A fa mellett a marhacsontot és a szarut használja, mint alapanyagot. Műhelye a garázs, ahol a durva munkákat végzi, a finom munkákhoz többnyire a lakásuk konyhát veszi igénybe, de jó időben a garázsban csinál mindent. Falitábláin meséket jelenít meg faragott képi formában, rendkívül finom kidolgozottsággal. Szívesen készít használati tárgyakat (só-, fűszer tartók, ivó készségek, öngyújtó tartók, borotvatokok), csontberakásos faliképein bibliai jeleneteket ábrázol. Első famunkája egy szekér makettje volt, melyet kislányuk születésekor készített. A fafaragás mindig is megmaradt hobbinak, ebből megélni nem lehetne, hiszen sokan megcsodálják ugyan az alkotásokat, de anyagiakat nem akarnak áldozni értük.

Részletek   »

  Előre»   

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem