Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek
2022. április

A beruházás, a vállalkozói szerződés hatálybalépése óta ütemezetten halad: a kivitelezés elérte az 100%-os készültséget. Ezzel párhuzamosan a soft tevékenység tekintetében is történt előrelépés, a „Sárvirág” Program megvalósítása szintén elérte a 100%-os készültséget. A projekt megvalósítából az eszközbeszerzések vannak hátra.
 
2022. február
 
A beruházás, a vállalkozói szerződés hatálybalépése óta ütemezetten halad: a kivitelezés elérte az 75%-os készültséget. Ezzel párhuzamosan a soft tevékenység tekintetében is történt előrelépés, a „Sárvirág” Program megvalósítása szintén elérte a 75%-os készültséget.
 
2021. december

A beruházás, a vállalkozói szerződés hatálybalépése óta ütemezetten halad: a kivitelezés elérte az 50%-os készültséget. Ezzel párhuzamosan a soft tevékenység tekintetében is történt előrelépés, a „Sárvirág” Program megvalósítása szintén elérte a 50%-os készültséget.
 
2021. szeptember
 
A beruházás, a vállalkozói szerződés hatálybalépése óta ütemezetten halad: a kivitelezés elérte az 25%-os készültséget. Ezzel párhuzamosan a soft tevékenység tekintetében is történt előrelépés, a „Sárvirág” Program megvalósítása szintén elérte a 25%-os készültséget.
 
2021. január-február
 
Véglegessé vált a költségnövekmény igény egyeztetése az Irányító Hatósággal és benyújtásra került a projekt költségnövekményére vonatkozó szerződésmódosítási kérelem. Ennek elfogadása és hatályba lépése megtörtént 2021. február 03-án. Elkezdődhet a fizikai megvalósítása a projektnek.
 
2020. március
 
Többkörös egyeztetéseken vagyunk túl a benyújtott költségnövekmény igényünk elbírálásának folyamatában, várjuk annak teljes körű lezárását.
 
2019. október-november
 
A költségnövekémény benyújtása hivatalosan is megtörtént a Támogató felé. A benyújtott dokumentumok igazolják a felmerülő költségek növekedését. 
 
2019. augusztus 9.
 
A képviselő testületi döntés született a projekt megvalósításához kapcsolódóan, mely rögzíti, hogy a projekt kivitelezési költségeinek fedezésére plusz forrás bevonására tart igényt az Önkormányzat. Ennek ügyintézése megindult.
 
2019. május-augusztus
 
A projekt fizikai megvalósításához kapcsolódóan kiírásra került a közbeszerzés. A beérkező ajánlatok elbírálásra kerültek. A legjobb ajánlat is meghaladta a rendelkezésre álló forráskeretet, ezért lépéseket tesz az Önkormányzat a Támogató felé, hogy a megnövekedett beruházási költségekre vonatkozóan támogatást kiegésztést kapjon.
 
2018. május - 2019. július
 
Ezen időszak alatt a JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon c pályázattal kapcsolatban tervezési és a költségvetési egyeztetések zajlottak le. A folyamatos újratervezése a projektnek valamint a megnövekedett költségek miatt folyamatosan arra kényszerült a Város vezetése a szakértőkkel karöltve, hogy a projekt szakmai tartalmát és annak pályázati előírásoknak való megfelelését biztosítani tudja. Jelen állás szerint költségnövekmény igény benyújtása válik szükségessé, hogy a volt laktkanya épülete ismét funkciónáljon és a város fejlődését segítse elő. Közbeszerzési eljárás elindítása augusztus hónapban várható. Temészestesen folyamatosan informáljuk a lakosságot a projekt előre haladásáról az elkövetkezendő időszakban.
 
2018. május
JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon c pályázattal kapcsolatban az építési hatóság által a jogerős építési engedély 2018. május 31-én kiadásra került. Ennek tudatában megindulhat a közbeszerzés.
 
2017.09.01.
A mai napon aláírásra került a TOP-2.1.1 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon c. pályázat támogatási szerződése. A TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00001  pályázattal Sárbogárd Város 381 960 039 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2019.12.31. A támogatási szerződés hatályba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)