.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Hírek
2020. március
 
Többkörös egyeztetéseken vagyunk túl a benyújtott költségnövekmény igényünk elbírálásának folyamatában, várjuk annak teljes körű lezárását.
 
2019. október-november
 
A költségnövekémény benyújtása hivatalosan is megtörtént a Támogató felé. A benyújtott dokumentumok igazolják a felmerülő költségek növekedését. 
 
2019. augusztus 9.
 
A képviselő testületi döntés született a projekt megvalósításához kapcsolódóan, mely rögzíti, hogy a projekt kivitelezési költségeinek fedezésére plusz forrás bevonására tart igényt az Önkormányzat. Ennek ügyintézése megindult.
 
2019. május-augusztus
 
A projekt fizikai megvalósításához kapcsolódóan kiírásra került a közbeszerzés. A beérkező ajánlatok elbírálásra kerültek. A legjobb ajánlat is meghaladta a rendelkezésre álló forráskeretet, ezért lépéseket tesz az Önkormányzat a Támogató felé, hogy a megnövekedett beruházási költségekre vonatkozóan támogatást kiegésztést kapjon.
 
2018. május - 2019. július
 
Ezen időszak alatt a JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon c pályázattal kapcsolatban tervezési és a költségvetési egyeztetések zajlottak le. A folyamatos újratervezése a projektnek valamint a megnövekedett költségek miatt folyamatosan arra kényszerült a Város vezetése a szakértőkkel karöltve, hogy a projekt szakmai tartalmát és annak pályázati előírásoknak való megfelelését biztosítani tudja. Jelen állás szerint költségnövekmény igény benyújtása válik szükségessé, hogy a volt laktkanya épülete ismét funkciónáljon és a város fejlődését segítse elő. Közbeszerzési eljárás elindítása augusztus hónapban várható. Temészestesen folyamatosan informáljuk a lakosságot a projekt előre haladásáról az elkövetkezendő időszakban.
 
2018. május
JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon c pályázattal kapcsolatban az építési hatóság által a jogerős építési engedély 2018. május 31-én kiadásra került. Ennek tudatában megindulhat a közbeszerzés.
 
2017.09.01.
A mai napon aláírásra került a TOP-2.1.1 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon c. pályázat támogatási szerződése. A TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00001  pályázattal Sárbogárd Város 381 960 039 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2019.12.31. A támogatási szerződés hatályba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem