.
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 

2022. október 4-én
8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Túry Miklós u. 1-19., 2-20. (Munkaügyi Központ, Tűzoltóság, Állatorvosi rendelő), Zrínyi Miklós u.


2022. október 10-én
8.30-13.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Gesztenyesor 1., Tisza u., Köztársaság út 146-200, 141-165.

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

A projektről
 
 
 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00080
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Sárbogárd város lakosságának egészséges életmódra való ösztönzése
Szerződött támogatás összege: 15 000 000 Ft 
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezése:  2019. december 31.

A projekt célja:
Sárbogárd város sportjának erősítése és az igényes sport iránti fogékonyság és igény megteremtése, hogy ezzel is ösztönözzük az embereket az egészséges életmódra. Továbbá a helyi sport elősegítené a városi egységet, mert közös érdeke minden lakosnak, hogy a város hírnevét építse és ehhez a sport, különösen a labdarúgás hozzátudna járulni.
 
Projekt tartalma:
A projekt keretében célunk 1 db Városi sportnap, 2 db Városi labdarúgó torna, 1 db Egészségnap, 2 db Sport, egészségmegőrző napközis tábor  megvalósítása
Városi sportnap (1 alkalommal, 10-16 óráig): a program célja, hogy a sárbogárdi sport utcai sportkomplexum területén a kilátogatókkal a legkülönfélébb sportokat megismertessék, ilyen lenne a kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, íjászat, úszás, atlétika, terepfutás és hasonló programok. Ehhez marketingre, felhívásra, illetve népszerűsítésre van szükség. Célcsoport: mindenki, aki szeret mozogni, Sárbogárd város teljes közössége.
Városi labdarúgó tornák (2 db , a sárbogárdi nagy sport múltú emberek megemlékezésére, mint például Májer Lajos, aki gólt szerzett a Real Madridnak is, egy januárban és egy június végén): városunk célja, hogy a fiatalok ne csupán szórakozással és bulival mulassák az idejüket, hanem értékelhető, hasznos tevékenységeket is folytassanak. Télen és tavasszal is a Sárszentmiklósi Vörösmarty utcában levő fotballkomplexum két kis műfüves pályája biztosítaná a játékteret valamint a sárbogárdi Sport utcai kis műfüves pálya. A jelentkezéstől függően több korosztályban is lehetne indítani csapatokat. Célcsoport: fiatalok 20-30 - as éveiben járó férfiak.
Egészségmegőrző és tanácsadó program (Egészségnap 1 db, sárbogárdi sport utcai komplexum épületében és udvarán márciusban): Az emberi szervezet ismerete nagyon lényeges ahhoz, hogy egészséges életmódot tudjon az ember kialakítani. Továbbá a kor előrehaladtával fontos szempont a gyakoribb ellenőrzése az egészségnek. Így a program biztosítaná a lehetőséget minden ellátogató számára egy kontrollt, tanácsadást, illetve előadásokat különböző egészséges életmódokról. Célcsoport: idősebb korosztály.
Sport, egészségmegőrző napközis tábor (1 tábor 5 nap hosszúságú, melyek munkanapok lesznek és két egymást követő héten lenne tartva június második felében): Gyerekeknek rendezne a város tábort, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre. Célja, hogy kimozduljanak, mozogjanak, barátságot építsenek és egészséges életre nevelődjenek. A tábor nyitva állna fiúk és lányok előtt is. Középpontban a mozgás állna, illetve jönne a városhoz köthető sport múlttal rendelkező díszvendég is. Azért is jó program, mert az óvoda és iskola végeztével a szülőknek van lehetőségük további két héttel lekötni gyerekeik szabadidejét. Célcsoport: óvoda, általános iskola korú gyerekek.
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Hirdetmény

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Felhívás

Tájékoztató

MÁK
 

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)