.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

A projektről
 
 
 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00080
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Sárbogárd város lakosságának egészséges életmódra való ösztönzése
Szerződött támogatás összege: 15 000 000 Ft 
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezése:  2019. december 31.

A projekt célja:
Sárbogárd város sportjának erősítése és az igényes sport iránti fogékonyság és igény megteremtése, hogy ezzel is ösztönözzük az embereket az egészséges életmódra. Továbbá a helyi sport elősegítené a városi egységet, mert közös érdeke minden lakosnak, hogy a város hírnevét építse és ehhez a sport, különösen a labdarúgás hozzátudna járulni.
 
Projekt tartalma:
A projekt keretében célunk 1 db Városi sportnap, 2 db Városi labdarúgó torna, 1 db Egészségnap, 2 db Sport, egészségmegőrző napközis tábor  megvalósítása
Városi sportnap (1 alkalommal, 10-16 óráig): a program célja, hogy a sárbogárdi sport utcai sportkomplexum területén a kilátogatókkal a legkülönfélébb sportokat megismertessék, ilyen lenne a kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, íjászat, úszás, atlétika, terepfutás és hasonló programok. Ehhez marketingre, felhívásra, illetve népszerűsítésre van szükség. Célcsoport: mindenki, aki szeret mozogni, Sárbogárd város teljes közössége.
Városi labdarúgó tornák (2 db , a sárbogárdi nagy sport múltú emberek megemlékezésére, mint például Májer Lajos, aki gólt szerzett a Real Madridnak is, egy januárban és egy június végén): városunk célja, hogy a fiatalok ne csupán szórakozással és bulival mulassák az idejüket, hanem értékelhető, hasznos tevékenységeket is folytassanak. Télen és tavasszal is a Sárszentmiklósi Vörösmarty utcában levő fotballkomplexum két kis műfüves pályája biztosítaná a játékteret valamint a sárbogárdi Sport utcai kis műfüves pálya. A jelentkezéstől függően több korosztályban is lehetne indítani csapatokat. Célcsoport: fiatalok 20-30 - as éveiben járó férfiak.
Egészségmegőrző és tanácsadó program (Egészségnap 1 db, sárbogárdi sport utcai komplexum épületében és udvarán márciusban): Az emberi szervezet ismerete nagyon lényeges ahhoz, hogy egészséges életmódot tudjon az ember kialakítani. Továbbá a kor előrehaladtával fontos szempont a gyakoribb ellenőrzése az egészségnek. Így a program biztosítaná a lehetőséget minden ellátogató számára egy kontrollt, tanácsadást, illetve előadásokat különböző egészséges életmódokról. Célcsoport: idősebb korosztály.
Sport, egészségmegőrző napközis tábor (1 tábor 5 nap hosszúságú, melyek munkanapok lesznek és két egymást követő héten lenne tartva június második felében): Gyerekeknek rendezne a város tábort, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre. Célja, hogy kimozduljanak, mozogjanak, barátságot építsenek és egészséges életre nevelődjenek. A tábor nyitva állna fiúk és lányok előtt is. Középpontban a mozgás állna, illetve jönne a városhoz köthető sport múlttal rendelkező díszvendég is. Azért is jó program, mert az óvoda és iskola végeztével a szülőknek van lehetőségük további két héttel lekötni gyerekeik szabadidejét. Célcsoport: óvoda, általános iskola korú gyerekek.
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem