.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. október 26-án
várhatóan 8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Kossuth TSZ területe és központja

_____
2021. október 26-án
várhatóan 11.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Sertéstelep, BB Truck Kft, Beef farm

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

3.3 Működés
18/2005. (XII.27.) IHM rendelet melléklete alapján   3.3. I-VII.
 Feltöltés folyamatban

3.3.1 Foglalkoztatottak:
 feltöltés folyamatban
 


3.3.2 Támogatások
2021
118/2021. (VIII.13.)  határozat - Helyi alapítványok részére működési támogatás
5-11/2021. (VIII.11.)  határozatok - Helyi civil szervezetek részére működési támogatás
 
 
2020
 
2019
 
2018
 
2017. július 
2017. július                      
2017. július 
2017. április 
2017. április 
 
2016. augusztus
2016. augusztus
2016. augusztus
2016. április  
2016. április 
 
2015. augusztus
2015. augusztus  
2015. augusztus
2015.  április
2015.  április
 
 

 
                     
3.3.3 Szerződések
 
 
2015. szeptember 

 
3.3.4 Koncessziók Nincs

 
3.3.5 Egyéb kifizetések Nincs

 
3.3.6 EU által támogatott fejlesztések
 
 
 
 

  
3.3.7 Közbeszerzések
 
 
 
2021. évi közbeszerzések
 
2020. évi közbeszerzések
 
EKR000822482020 Zöld Város építési beruházás  RÉSZLETEK>>>
EKR000033712020 Sárbogárdi iparterület fejlesztése RÉSZLETEK>>>
EKR000148692020 Pusztaegres szociális városrehabilitáció RÉSZLETEK>>>
 
 
2019. évi közbeszerzések
 
2019.évi közbeszerzési terv 

2019.

EKR001648612019 Központi háziorvosi ügyeleti feladatok  RÉSZLETEK>>>

EKR000844222019 Orvosi rendelő felújítása II. ütem RÉSZLETEK>>>

EKR000609012019 Inkubátorház kivitelezése Sárbogárdon RÉSZLETEK>>>

EKR000339072019 József Attila Művelődési Ház közösségi célú felújítása RÉSZLETEK>>>

 
 2018. évi közbeszerzések
 
2018.évi közbeszerzési terv 

2018.

EKR000983152018 Sárszentmiklósi orvosi rendelő energet. felúj. RÉSZLETEK>>>

EKR000325592018 Kerékpárút létesítése Sárbogárdon RÉSZLETEK>>>

EKR000071482018 Iparterület nagy-középnyomású gázvezeték kiváltása RÉSZLETEK>>>

 
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

FVS Kérdőív
 

Tájékoztató

KSH

TESCO pályázat

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)