Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

Hírek
2023. december
 
A projekt sikeres zárása megtörtént.
 
 
2023. november
 
3 db traktoros fűnyírógép, 8 db motoroskasza, 1 db rézsűkasza került beszerzésre, ami egyben a projekt megvalósítás fizikai zárásának részeként hozzájárult a projekt teljes körű megvalósításához.
 
 
2023. június
 
A projekt megvalósításának eszközbeszerzése zajlik, melynek keretében traktoros fűnyírógépek, motoros és damilos fűnyíró eszközök kerülenek beszerzésre.
 
2022. november
 
A projekt keretében 2022.11.18-án sor került a zárórendezvény megtartására, ahol Dr. Sükösd Tamás polgármester úr mellett jelen volt Varga Gábor országgyűlési képviselő úr és Pálffy Károly a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke.

A záró rendezvény mellett a projekt szemléletformálásának keretében a #kerékpárkampány díjátadójára is sor került, ahol két szerencsés nyertes átvehetette vadonatúj kerékpárját.
 
 
 
 
 
 
 
 
2022. október

A kerékpáros közlekedés népszerűsítése és egy kis lakossági aktivitásra ösztönző PR cikk jelent meg a helyi lapban.
 
#KERÉKPÁRKAMPÁNY
 
Készíts fotót
Gyűjts minél több LIKE-ot
Nyerj!
 
 
 
 
2022. szeptember
 
A projekt keretében 2022. szeptember 30-án megrendezésre került a Kerékpárral az egészségért program. A program célja a kerékpáros közlekedés népszerűsítése volt. Prevenciós előadások is megrendezésre kerültek.
 
 
 
2022. július
 
Újabb lépést tett meg a projekt a szemléletformálás területén. Kialakításra került egy facebook oldal, ahol nyomon lehet követni a kerékpárforgalmi létesítmény fizikai előrehaladását, valamint hírek és események kerülnek feltöltésre az oldalra. Kérjük, hogy keressék fel ezt az oldalt az alábbi linken:
 
Emellett szintén július hónapban a helyi Sárbogárd és Vidéke lapban megjelent a projektet népszerűsítő hirdetés.
 
2022. június
 
A szemléletformálás tekintetében a projekt megvalósítása során fontos, hogy a kisgyermekek is megismerkedjenek a bringás közlekedés alapvető szabályaival. Ezt a célt szolgálja a lenti program, mindezt játékosan.
 
 
2022 április
 
A projekt fizikai megvalósítása mellett elindul az érzékenyítési feladatok megvalósításának ideje is. Az úgynevezett szoft programelemek célja a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, a biztonságos használatának elősegítése, a közlekedés kultúra és morál javítása. Figyeljék a hirdetményeket itt, és a projekt egyéb közösségi oldalain.
 
2022. január
 
A projekt fizikai megvalósítását lehetővé tevő közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a nyertes kivitelezővel 2022. jaunár 21-én aláírásra került a szerződés. Az építési munkálatok előre láthatólag márciuban kezdetét veszik, és várhatóan 8-9 hónapot vesz majd igénybe.
 
2021. július
 
A kerékpár út építése projekt közbeszerzési eljárása megindult a Hirdetmény feladásával, ezen Uniós projekt esetében a közbeszerzés folyamatba épített jellege miatt a várható átfutási idő 6 hónap.
 
 
2021. március
 
Megkezdődött a projekt műszaki-tartalmi előkészítése, melynek keretében elkészült a város Kerékpárforgalmi Hálózati Terve. Ezt követően az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztályától a feladattal megbízott tervező megkérte a Támogató nyilatkozatot, melyet az Önkormányzat, a tárgyi projekt tekintetében meg is kapott.
2020. december hónapban elkészültek a végleges Egyesített tervek és ezt követően a szükséges engedélyek megkérése is indíthatóvá vált.
Az engedélyeztetés előtt a tervdokumentációt tervzsűrire bocsátotottuk, amely tekintetében az ITM KKF támogató nyilatkozata 2020. december elején meg is érkezett.
Ezt követően a szükséges engedélyeztetéshez kapcsolódó eljárás is kezdetét vette. Az engedélyt a beruházás meg is kapta, amely 2021. március 02-án jogerőre is emelkedett.
Ezzel párhuzamosan az auditáláshoz kapcsolódó Közúti Biztonsági Auditjelentés is elkészült az Egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervek tekintetében. Ezek után megindulhat a kivitelzéshez szükséges beszerzések lebonyolítása.
 
 
2020. június
 
Sárbogárd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 számú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című felhívása keretében benyújtott támogatási kéreleméhez tartozó támogatási szerződése hatályba lépett 2020.06.25-én. Ezzel városunkban a kerékpáros közlekedés újabb fejlesztési szakasza tud megvalósulni a 63-as főúton. A kerékpárforgalmi létesítménny fejlesztéssel újabb 1 680 fm hosszon lesz biztosított a kerékpáros közlekedés városunkban.
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)