.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

Hírek
2022. június
 
A szemléletformálás tekintetében a projekt megvalósítása során fontos, hogy a kisgyermekek is megismerkedjenek a bringás közlekedés alapvető szabályaival. Ezt a célt szolgálja a lenti program, mindezt játékosan.
 
 
2022 április
 
A projekt fizikai megvalósítása mellett elindul az érzékenyítési feladatok megvalósításának ideje is. Az úgynevezett szoft programelemek célja a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, a biztonságos használatának elősegítése, a közlekedés kultúra és morál javítása. Figyeljék a hirdetményeket itt, és a projekt egyéb közösségi oldalain.
 
2022. január
 
A projekt fizikai megvalósítását lehetővé tevő közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a nyertes kivitelezővel 2022. jaunár 21-én aláírásra került a szerződés. Az építési munkálatok előre láthatólag márciuban kezdetét veszik, és várhatóan 8-9 hónapot vesz majd igénybe.
 
2021. július
 
A kerékpár út építése projekt közbeszerzési eljárása megindult a Hirdetmény feladásával, ezen Uniós projekt esetében a közbeszerzés folyamatba épített jellege miatt a várható átfutási idő 6 hónap.
 
 
2021. március
 
Megkezdődött a projekt műszaki-tartalmi előkészítése, melynek keretében elkészült a város Kerékpárforgalmi Hálózati Terve. Ezt követően az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztályától a feladattal megbízott tervező megkérte a Támogató nyilatkozatot, melyet az Önkormányzat, a tárgyi projekt tekintetében meg is kapott.
2020. december hónapban elkészültek a végleges Egyesített tervek és ezt követően a szükséges engedélyek megkérése is indíthatóvá vált.
Az engedélyeztetés előtt a tervdokumentációt tervzsűrire bocsátotottuk, amely tekintetében az ITM KKF támogató nyilatkozata 2020. december elején meg is érkezett.
Ezt követően a szükséges engedélyeztetéshez kapcsolódó eljárás is kezdetét vette. Az engedélyt a beruházás meg is kapta, amely 2021. március 02-án jogerőre is emelkedett.
Ezzel párhuzamosan az auditáláshoz kapcsolódó Közúti Biztonsági Auditjelentés is elkészült az Egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervek tekintetében. Ezek után megindulhat a kivitelzéshez szükséges beszerzések lebonyolítása.
 
 
2020. június
 
Sárbogárd Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 számú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című felhívása keretében benyújtott támogatási kéreleméhez tartozó támogatási szerződése hatályba lépett 2020.06.25-én. Ezzel városunkban a kerékpáros közlekedés újabb fejlesztési szakasza tud megvalósulni a 63-as főúton. A kerékpárforgalmi létesítménny fejlesztéssel újabb 1 680 fm hosszon lesz biztosított a kerékpáros közlekedés városunkban.
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)