Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

02.10.

 Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
 

MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 10-én (péntek) 8:30 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Ülés helye:         Polgármesteri Hivatal Díszterme

                            7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.              Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

2.              Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásáért felelősök

3.              Sportegyesületek beszámolója 2022. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról

Előadó:                          polgármester

4.              Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről

Előadó:                          polgármester

5.              A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása

Előadó:                          címzetes főjegyző

6.              A Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2023/2024-es nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása

Előadó:                          címzetes főjegyző

7.              A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének megállapítása

Előadó:                          címzetes főjegyző

8.              A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde éves nyitva tartási rendjének megállapítása

Előadó:                          címzetes főjegyző

9.              Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

Előadó:                          polgármester

10.          Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2023. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása

Előadó:                          polgármester

11.          Sárbogárd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előadó:                          polgármester

12.         Sárbogárd Város Településszerkezeti Tervéről szóló 5/2017. (I. 20.) számú határozat módosítása

Előadó:                          polgármester

13.          Sárbogárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:                          címzetes főjegyző

14.          A temetőkről és a temetkezésről szóló 21/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:                          címzetes főjegyző

15.          Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2023. évi bérleti díj felhasználásáról

Előadó:                          polgármester

16.          Döntés a 7000 Sárbogárd, belterület 389.hrsz.-ú ingatlanból tulajdonrész felajánlásról

Előadó:                          polgármester

17.         Címerhasználat engedélyezése

Előadó:                          polgármester

18.          A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése

Előadó:                          címzetes főjegyző

19.          Bejelentések

19/1. Döntés a helyi közösségi közlekedés finanszírozásáról

19/2. Sárbogárd város Fenntartható Városfejl. Strat.-nak és a TOP Plusz Városfejl. Programtervének elfogadása

19/3. Tulajdonosi hozzájárulás a Sárbogárd SE részére sporttelep fejlesztéséhez és a TAO pályázat benyújtásához

19/4. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

 
 
Sárbogárd, 2023. január 31.

 

 

 

dr. Sükösd Tamás

   polgármester

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)