Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2023.01.20.
feltöltés folyamatban

1/2023. (I.20.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2/2023. (I.20.) határozat - Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
3/2023. (I.20.) határozat - Napirend
4/2023. (I.20.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
5/2023. (I.20.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
6/2023. (I.20.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
7/2023. (I.20.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
8/2023. (I.20.) határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
9/2023. (I.20.) határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat 2023.évi költségvetésének tárgyalása (I. forduló)
10/2023. (I.20.) határozat - Döntés a Fejérvíz Zrt. Közgyűlésén tárgyalandó, egyes önkormányzati érdekkörbe tartozó napirendi pontokról
11/2023. (I.20.) határozat - Szociális lakás bérlőkijelölése
12/2023. (I.20.) határozat - Döntés a településrendezési eszközök részleges módosítása során az általános egyeztetési eljárás lezárásáról
13/2023. (I.20.) határozat - A Sárbogárd – Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
14/2023. (I.20.) határozat - Polgármester szavazásból történő kizárása
15/2023. (I.20.) határozat - A polgármester 2023.évi Cafetéria juttatási összegének megállapítása
16/2023. (I.20.) határozat - Polgármester szavazásból történő kizárása
17/2023. (I.20.) határozat - A polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének megállapítása
18/2023. (I.20.) határozat - Polgármester szavazásból történő kizárása
19/2023. (I.20.) határozat - A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemterve
20/2023. (I.20.) határozat - Polgármester szavazásból történő kizárása
21/2023. (I.20.) határozat -A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
22/2023. (I.20.) határozat - Döntés a helyi közösségi közlekedés finanszírozásáról
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)