Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

08.03.
 Sárbogárd Város Polgármestere
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.  

MEGHÍVÓ

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. augusztus 3 -án (csütörtök) 8:00 órakor
ülést tart, melyre meghívom.

Ülés helye:        Polgármesteri Hivatal Díszterme
                        7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók: a végrehajtásáért felelősök

 1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 9/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása  
 2. 1 2
  3
  4

Előadó:              címzetes jegyző

 1. Intézményi és szociális közétkeztetési szolgáltatás díjainak emelése

Előadó:              polgármester

 1. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:              címzetes főjegyző

 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 48/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:              címzetes főjegyző

 1. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 13/2022. (VI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:              címzetes főjegyző

 1. A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló 35/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó:              címzetes főjegyző

 1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14/2018. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:              címzetes főjegyző

 1. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó:              polgármester

 1. Településrendezési eszközök részleges módosítása iránti kérelem elbírálása

Előadó:              polgármester

 1. Helyi alapítványok részére működési és rendezvényi támogatások elnyerésére kiírt 2023. évi pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása

Előadó:              polgármester

 1. Bejelentések

Sárbogárd, 2023. július 21.

                                                                            Dr. Sükösd Tamás
                                                                                                polgármester

 

 

Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)