Advent
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. december 13-án

8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok: 

Köztársaság tér, Dégi út, Baross János utca, Hatvani utca, Kossuth Lajos utca, Rákóczi Ferenc utca, Dózsa György utca, Fehérvári utca, Deák Ferenc utca, Petőfi Sándor utca, Széchenyi István utca, Ady Endre utca, Külterület 0355/5 hrsz., TOB -KER Kft.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

Veszélyhelyzeti előterjesztések
  ELŐTERJESZTÉSEK 2021
 
 

Határozatok
Határozathozatal napja: 06.11.
 
Határozathozatal napja: 06.09.
 
 
Határozathozatal napja: 06.02.
 
Határozathozatal napja: 05.26.
Határozathozatal napja: 05.20.
 
Határozathozatal napja: 05.18.
Határozathozatal napja: 05.14.
 
Határozathozatal napja: 05.12.

 
Határozathozatal napja: 05.05.
Határozathozatal napja: 05.03.
Határozathozatal napja: 04.28.
 
Határozathozatal napja: 04.12.
 
Határozathozatal napja: 03.26.
 
Határozathozatal napja: 03.22.
 
Határozathozatal napja: 03.11.
Határozathozatal napja: 03.09.
Határozathozatal napja: 03.08.
 
Határozathozatal napja: 02.22.
 
Határozathozatal napja: 02.12.
 
 
 
Határozathozatal napja: 02.11.
 
Határozathozatal napja: 02.09.
 
---
Polgármester előző évi igénybe vett szabadság mértékéne megállapításáról (feltöltés folyamatban)
 
 
Határozathozatal napja: 02.02.
 
 
 
 Határozathozatal napja:02.01.
 
 Vagyonnyilatkozat_tételi kötelezettségről (feltöltés folyamatban)
 
 Határozathozatal napja: 01.27.

 
 
Rendeletek
 
 

-----
 
 -----
 -----
 
 
 
-----
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró  Sárbogárd Város Polgármestere  .../2021. ( III.....) önkormányzati rendelete az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2017 (VIII.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
----

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró  Sárbogárd Város Polgármestere  .../2021. ( II.....) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

 
 ----
---
---
---
 ---
---
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely

PÉNTEK 8.00-12.00

Ügyfélfogadás
rendjének változása

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán

 2022. december 22. –
2023. január 06.

közötti időtartamban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!

NAV Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatósága                                 


ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadás
Helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu
Hivatali kapu: ANTSZDUNA
KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél