Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

változásáról

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

Díjak
2023. szeptember 30-ig:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
Veszélyhelyzeti előterjesztések
  ELŐTERJESZTÉSEK 2021
 
 

Határozatok
Határozathozatal napja: 06.11.
 
Határozathozatal napja: 06.09.
 
 
Határozathozatal napja: 06.02.
 
Határozathozatal napja: 05.26.
Határozathozatal napja: 05.20.
 
Határozathozatal napja: 05.18.
Határozathozatal napja: 05.14.
 
Határozathozatal napja: 05.12.

 
Határozathozatal napja: 05.05.
Határozathozatal napja: 05.03.
Határozathozatal napja: 04.28.
 
Határozathozatal napja: 04.12.
 
Határozathozatal napja: 03.26.
 
Határozathozatal napja: 03.22.
 
Határozathozatal napja: 03.11.
Határozathozatal napja: 03.09.
Határozathozatal napja: 03.08.
 
Határozathozatal napja: 02.22.
 
Határozathozatal napja: 02.12.
 
 
 
Határozathozatal napja: 02.11.
 
Határozathozatal napja: 02.09.
 
---
Polgármester előző évi igénybe vett szabadság mértékéne megállapításáról (feltöltés folyamatban)
 
 
Határozathozatal napja: 02.02.
 
 
 
 Határozathozatal napja:02.01.
 
 Vagyonnyilatkozat_tételi kötelezettségről (feltöltés folyamatban)
 
 Határozathozatal napja: 01.27.

 
 
Rendeletek
 
 

-----
 
 -----
 -----
 
 
 
-----
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró  Sárbogárd Város Polgármestere  .../2021. ( III.....) önkormányzati rendelete az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2017 (VIII.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
----

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörében eljáró  Sárbogárd Város Polgármestere  .../2021. ( II.....) önkormányzati rendelete a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

 
 ----
---
---
---
 ---
---
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél