.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. október 26-án
várhatóan 8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Kossuth TSZ területe és központja

_____
2021. október 26-án
várhatóan 11.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Sertéstelep, BB Truck Kft, Beef farm

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2012.december.21
258/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - A köznevelési intézmények fenntartásába vételével összefüggő intézmény átadás- átvételről, feladatellátáshoz kapcsolodó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolodó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás
257/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról
256/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - Döntés a Sárbogárd, 0783/1 hrsz-ú ingatlan további hasznosításáról
255/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - Döntés a Nyíl és Kígyó utca egyirányúsításáról
254/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendeletének módosítását átütemezi a kormány és az ágazati jogszabájok hatálybalépéséig, vagy a közszolgáltatást végzők díjemelési javaslattételéig
253/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - Tájékoztató a 2012. évi közfoglalkoztatásról és a végzett munkáról, a 2013. évi foglalkoztatás kereteinek meghatározása
252/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - A működési célú hitelek lejáratának meghosszabítása
251/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - Többcélú köznevelési intézményeink átszervezése
250/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - Többcélú köznevelési intézményeink atszervezése
249/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - Többcélú köznevelési intézményeink átszervezése
248/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - A Sárbogárd - Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása
247/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - A gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása
246/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - Az orvosi ügyelet működtetése
245/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
244/2012. (XII.21.) Kth. sz. határozata  - Napirendre felvétel, levétel
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

FVS Kérdőív
 

Tájékoztató

KSH

TESCO pályázat

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)