.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

január 20-i nyílt ülés
1/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat napirendi pontok módosításáról
 
2/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat a 2009. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározásáról
 
3/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat a vizi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2008. II. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés
 
4/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat a Települészerkezeti Terv módosításáról
 
5/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat a 2008/10. sz. közmunkaprogram hosszabbításában való részvételről
 
6/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat a Madarász József Városi Könyvtár munkaruha juttatási rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról
 
7/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat az ÁMK munkaruha juttatási rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról
 
8/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkaruha juttatási rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról
 
9/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat az ESZI dolgozók Munka és Védőruha Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről
 
10/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat a 2009. évi közfoglalkoztatási tervről
 
11/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat a 2009. évi költségvetés I. fordulójáról
 
12/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi felhívásáról döntés és az SZMSZ módosítása
 
13/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat a 2009. évi munkaterv módosításáról
 
14/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
 
15/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról
 
16/2009. (I. 20.) Kth. sz. határozat a házi gyermekorvosi munkakör pályázati kiírásáról
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem