Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 
 
2024. március 4-én
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út

2024. március 5-én
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Kislók Tavasz u. 5.

2024. március 8-án
8.00-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út

2024. március 19-én
8.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Pusztaegres -Deák F. u.

2024. március 19-én
12.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Csík u.

2024. március 21-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd - Rétszilas

Fehérvári út teljes, Bocskai utca teljes, MÁV teljes területén, Hadnagy pszt., Lovarda Tr. teljes területén,Juhászat Tr. teljes területén


2024. március 27-én
8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd

Radnóti Miklós u. teljes, Berzsenyi Dániel u. teljes, Tinódy u. 48- 110, 45 – 123, Mányoki u. teljes,Kertalja u. teljes

 és

Asztalos u. 2.,Ady E. u. 177/C, 177/B

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2010. augusztus 03.
 
156/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - 2010. 08. 03. napirend kibővítése. 

157/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Nevelési-oktatási intézmények beszámolójának elfogadása a 2009/2010. tanévben végzett munkáról.  

158/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Az ÁMK alapító okiratának módosítása.

159/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A 2010. évi költségvetés I. félévi alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása.

160/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Az ÁMK órakeretének emelése, és költségvetési előirányzat biztosítása.

161/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A viziközművek üzemeltetéséért fizetett 2010. I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.

162/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának változatlanul hagyása.

163/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A szociális alapellátás intézményi térítési díjának megállapítása.

164/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat  - Városi Bölcsöde csoportjainak férőhely bővítése.

165/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A Zengő Óvoda módosított házirendjének elfogadása.

166/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat határozattal többször módosított alapító okiratának módosítása.

167/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Rostás Péter kérelme ügyében döntés.

168/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása villamosenergia beszerzésre.

169/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A Vasút utca K-i részének megvilágítása.

170/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Helyiségbérlet fogorvosi rendelő céljára.

171/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Képviseletről döntés a Sárréti Vizi Társulatba.

172/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Sáregres Község Településrendezési Eszközei részleges módosításának jóváhagyása előtti véleményezése.

173/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A 01158/64 hrsz-ú temető tulajdoni kérdése.

174/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

175/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

176/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Ady E. lakótelepi játszótér felújítása - általános tartalékalap terhére.

177/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Civil szervezetek működési támogatására pótelőirányzat meghatározása.

178/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - 2010. évi szeptember havi munkaterv kibővítése.
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

KSH

Kéményseprés
TÁJÉKOZTATÓ
2024. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemterv ideje:
2024. február 5. - március 19.

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

FMKIK

Fáklyafutás

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)