.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2010. augusztus 03.
 
156/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - 2010. 08. 03. napirend kibővítése. 

157/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Nevelési-oktatási intézmények beszámolójának elfogadása a 2009/2010. tanévben végzett munkáról.  

158/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Az ÁMK alapító okiratának módosítása.

159/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A 2010. évi költségvetés I. félévi alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása.

160/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Az ÁMK órakeretének emelése, és költségvetési előirányzat biztosítása.

161/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A viziközművek üzemeltetéséért fizetett 2010. I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.

162/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának változatlanul hagyása.

163/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A szociális alapellátás intézményi térítési díjának megállapítása.

164/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat  - Városi Bölcsöde csoportjainak férőhely bővítése.

165/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A Zengő Óvoda módosított házirendjének elfogadása.

166/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat határozattal többször módosított alapító okiratának módosítása.

167/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Rostás Péter kérelme ügyében döntés.

168/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása villamosenergia beszerzésre.

169/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A Vasút utca K-i részének megvilágítása.

170/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Helyiségbérlet fogorvosi rendelő céljára.

171/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Képviseletről döntés a Sárréti Vizi Társulatba.

172/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Sáregres Község Településrendezési Eszközei részleges módosításának jóváhagyása előtti véleményezése.

173/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - A 01158/64 hrsz-ú temető tulajdoni kérdése.

174/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

175/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

176/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Ady E. lakótelepi játszótér felújítása - általános tartalékalap terhére.

177/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - Civil szervezetek működési támogatására pótelőirányzat meghatározása.

178/2010. (VIII. 03.) Kth. sz. határozat - 2010. évi szeptember havi munkaterv kibővítése.
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)