.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2022. február 23-án
várhatóan 11.00-15.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:

Sárbogárd-Örspuszta területe
(a Horgászcentrum kivételével)

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2016. április 15.
52/2016.(IV.15.)  sz. határozat Jelentés a lejárt határozatokról 
53/2016.(IV.15.) sz. határozat - Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
54/2016.(IV.15.)  sz. határozat - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról 
55/2016.(IV.15.)  sz. határozat -Sárbogárdi Zengő Óvoda alapító okiratának módosítása
56/2016.(IV.15.)  sz. határozat - Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
57/2016.(IV.15.)  sz. határozat - Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.
58/2016.(IV.15.)  sz. határozat - Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
59/2016.(IV.15.) sz. határozat - Döntés a Településfejlesztési Koncepció jóváhagyásáról 
60/2016.(IV.15.) sz. határozat - Sárbogárd - Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
61/2016.(IV.15.)  sz. határozat - Döntés a víziközművek üzemeltetéséért fizetett 2015. évi bérleti díj elszámolásáról 
62/2016.(IV.15.) sz. határozat - Felhatalmazás közbeszerzési eljárás lefolytatására
63/2016.(IV.15.) sz. határozat - A Sárbogárd VI. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet vonatkozásában 2016.08.31-i hatállyal közölt egészségügyi feladat ellátási szerződés felmondásának tudomásul vétele. 
64/2016.(IV.15.) sz. határozat - Ingatlan vásárlási kérelem
65/2016.(IV.15.) sz. határozat - Ingatlan vásárlási kérelem a sárbogárdi 2592 hrsz.-ú területre
66/2016.(IV.15.) sz. határozat Polgármester szabadságának utólagos engedélyezése 
67/2016.(IV.15.) sz. határozat Polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése
Koronavírus tájékoztató
 

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató


Álláshirdetés

 


KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2021 Határozat  -   Kérelem

 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
-