.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2016. április 15.
52/2016.(IV.15.)  sz. határozat Jelentés a lejárt határozatokról 
53/2016.(IV.15.) sz. határozat - Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről 
54/2016.(IV.15.)  sz. határozat - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról 
55/2016.(IV.15.)  sz. határozat -Sárbogárdi Zengő Óvoda alapító okiratának módosítása
56/2016.(IV.15.)  sz. határozat - Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
57/2016.(IV.15.)  sz. határozat - Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.
58/2016.(IV.15.)  sz. határozat - Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
59/2016.(IV.15.) sz. határozat - Döntés a Településfejlesztési Koncepció jóváhagyásáról 
60/2016.(IV.15.) sz. határozat - Sárbogárd - Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
61/2016.(IV.15.)  sz. határozat - Döntés a víziközművek üzemeltetéséért fizetett 2015. évi bérleti díj elszámolásáról 
62/2016.(IV.15.) sz. határozat - Felhatalmazás közbeszerzési eljárás lefolytatására
63/2016.(IV.15.) sz. határozat - A Sárbogárd VI. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet vonatkozásában 2016.08.31-i hatállyal közölt egészségügyi feladat ellátási szerződés felmondásának tudomásul vétele. 
64/2016.(IV.15.) sz. határozat - Ingatlan vásárlási kérelem
65/2016.(IV.15.) sz. határozat - Ingatlan vásárlási kérelem a sárbogárdi 2592 hrsz.-ú területre
66/2016.(IV.15.) sz. határozat Polgármester szabadságának utólagos engedélyezése 
67/2016.(IV.15.) sz. határozat Polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)