.
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 

2022. október 4-én
8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Túry Miklós u. 1-19., 2-20. (Munkaügyi Központ, Tűzoltóság, Állatorvosi rendelő), Zrínyi Miklós u.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2016. október 14.
164/2016.(X.14).  számú határozat -  Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
165/2016.(X.14).  számú határozat - Beszámoló a közművelődési, kultúrális intézményekben végzett tevékenységről
167/2016.(X.14).  számú határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
168/2016.(X.14).  számú határozat - A Sárbogárdi Zsnegő Óvoda 2016/2017-es nevelési évre szóló munkatervének véleményezése
169/2016.(X.14).  számú határozat - A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. és 4. függelékének módosítása
170/2016.(X.14).  számú határozat - Földterületek bérleti díjának megállapítása
171/2016.(X.14).  számú határozat - Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának megállapítása
172/2016.(X.14).  számú határozat - A Sárbogárdi Egyesített Szociűlis Intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére pályázat kiírása
173/2016.(X.14).  számú határozat - Pályázati felhívás bölcsődevezetői beosztás ellátására
174/2016.(X.14).  számú határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról
175/2016.(X.14).  számú határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése 
176/2016.(X.14).  számú határozat - Polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése
177/2016.(X.14).  számú határozat - Sárbogárd Város Integrált Településfejlesztési Stratáégiájának elfogadása
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Hirdetmény

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Felhívás

Tájékoztató

MÁK
 

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)