.
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 

2022. október 4-én
8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Túry Miklós u. 1-19., 2-20. (Munkaügyi Központ, Tűzoltóság, Állatorvosi rendelő), Zrínyi Miklós u.

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2009. augusztus 11.
 
179/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - 22. napirendi pont kibővítése
 
180/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Nevelési-oktatási intézmények beszámolója a  2008/2009-es tanévben végzett munkáról - elfogadása. 
 
181/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - ÁMK SZMSZ módosításának - jóváhagyása.
 
182/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Központi Ált. Isk, Óvoda, Családsegítő és Gyerm.jóléti Szolg. SZMSZ módosításának - jóváhagyása 
 
183/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Létszámbővítés lehetőségének megvizsgálása ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál
 
184/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - 2009. 09. 01-től a Képviselőtestület által fenntartott nevelési, oktatási gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjának megállapítása
 
185/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Városi Bölcsöde SZMSZ módosítása
186/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása.
 
187/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Közfoglalkoztatási terv módosítása.
188/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Alap és szakosított ellátást nyújtó intézmények térítési díjának elfogadása. 
 
189/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK alapján.
190/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - A távhő és melegvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról és alkalmazási feltételeiről szóló rendelet alkotása.
 
191/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - A viziközművek I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.
 
192/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Testvér-települési kapcsolat kialakítása Zetelakával.
 
193/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd, Gergely köz. 3. 741/2/A/7 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelölése.
 
194/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Fejlesztési hitel felvételéhez közbeszerzési eljárás lefolytatásáról - döntés.
 
195/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról - elfogadása.
 
196/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Új időpont kijelölése a Madarász József Vároi Könyvtár SZMSZ-ének módosítására.
 
197/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Jelentések elfogadása.
 
198/2009. (VIII. 11.) Kth. sz. határozat - Közforgalmú gyógyszertárak ügyeleti rendjének megváltoztatására irányuló kezdeményezés - megtárgyalása.
 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Hirdetmény

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Felhívás

Tájékoztató

MÁK
 

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)