.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2018. február 9.
24/2018. (II.9.)  sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
25/2018. (II.9.) sz. határozat - Sportegyesületek beszámolója
26/2018. (II.9.) sz. határozat - Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről
27/2018. (II.9.)  sz. határozat - Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása
28/2018. (II.9.)  sz. határozat - Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása
29/2018. (II.9.)  sz. határozat - Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelme szolgáltatási díj módosítása
30/2018. (II.9.)  sz. határozat - Vezetői pótlék megállapítása
31/2018. (II.9.)  sz. határozat - Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2018. évi bérleti díj felhasználásáról
32/2018. (II.9.)  sz. határozat - A Pusztaegres 0358/4 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
33/2018. (II.9.) sz. határozat - Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
34/2018. (II.9.)  sz. határozat - Fejér Megyei Diáknapok támogatása
35/2018. (II.9.)  sz. határozat - Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2018/2019-es nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása
36/2018. (II.9.) sz. határozat - Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitvatartási rendjének megállapítása
37/2018. (II.9.) sz. határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
38/2018. (II.9.)  sz. határozat - Polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése
39/2018. (II.9.)sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról
40/2018. (II.9.)  sz. határozat - Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban való képviseletről
41/2018. (II.9.)  sz. határozat - A GVOP 4.4.2 pályázat keretében megvalósult távközlési hálózat eladása
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem