Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2018. február 9.
24/2018. (II.9.)  sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
25/2018. (II.9.) sz. határozat - Sportegyesületek beszámolója
26/2018. (II.9.) sz. határozat - Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről
27/2018. (II.9.)  sz. határozat - Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása
28/2018. (II.9.)  sz. határozat - Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása
29/2018. (II.9.)  sz. határozat - Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelme szolgáltatási díj módosítása
30/2018. (II.9.)  sz. határozat - Vezetői pótlék megállapítása
31/2018. (II.9.)  sz. határozat - Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2018. évi bérleti díj felhasználásáról
32/2018. (II.9.)  sz. határozat - A Pusztaegres 0358/4 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
33/2018. (II.9.) sz. határozat - Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
34/2018. (II.9.)  sz. határozat - Fejér Megyei Diáknapok támogatása
35/2018. (II.9.)  sz. határozat - Sárbogárdi Zengő Óvodába történő jelentkezés módjának és a 2018/2019-es nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása
36/2018. (II.9.) sz. határozat - Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitvatartási rendjének megállapítása
37/2018. (II.9.) sz. határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
38/2018. (II.9.)  sz. határozat - Polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése
39/2018. (II.9.)sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról
40/2018. (II.9.)  sz. határozat - Döntés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban való képviseletről
41/2018. (II.9.)  sz. határozat - A GVOP 4.4.2 pályázat keretében megvalósult távközlési hálózat eladása
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)