Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 

2024. június 25-én
8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Külterület Sallai major

Videoton teljes területe

2024. június 27-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Sárbogárd külterülti pincék
Abai úti pincék
 
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2012. április 13.
69/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Jelentés  a lejár határididejű határozatokról
70/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató a Sárvíz Helyi Közösség működéséről
71/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - 2011. évi belső ellenőrzésekről jelentés
72/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - A hivatal köztisztviselőivel támasztott alapelvek meghatározása.
73/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Közp.Ált.Isk.,Óvoda, CSSSZ és Gyejó alapító okiratának módosítása.
74/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - ÁMK alapító okiramódosítása
75/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - ESZI alapító okiramódosítása
76/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló Sb-Nl- Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi működéséről.
77/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló Sb-H-N- Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi működéséről.
78/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló Sb-H-Nl Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás 2011. évi működéséről.
79/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2011. évi működéséről.
80/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények térítési díjának megállapítása. 
81/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kírása KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018
82/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató bérleti díj terhére egyeztetésről
83/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Órakeret emelése miatt ktg-vetési előirányzat biztosítása
84/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Közp. Ált. Isk. Css.  és Gyejó igazgatói pályázata
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
Harmadfokú Hőségriasztás 2024.06.18-22. éjfélig
Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)