.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató ési időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 5-én
várhatóan 8.00-14.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Szárító (Soós szárító), RH Motors Napelem park, Kislók úti Ipari park
--------------------------
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca), Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

2012. április 13.
69/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Jelentés  a lejár határididejű határozatokról
70/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató a Sárvíz Helyi Közösség működéséről
71/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - 2011. évi belső ellenőrzésekről jelentés
72/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - A hivatal köztisztviselőivel támasztott alapelvek meghatározása.
73/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Közp.Ált.Isk.,Óvoda, CSSSZ és Gyejó alapító okiratának módosítása.
74/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - ÁMK alapító okiramódosítása
75/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - ESZI alapító okiramódosítása
76/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló Sb-Nl- Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi működéséről.
77/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló Sb-H-N- Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2011. évi működéséről.
78/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló Sb-H-Nl Gyermekjóléti  Intézményfenntartó Társulás 2011. évi működéséről.
79/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2011. évi működéséről.
80/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények térítési díjának megállapítása. 
81/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kírása KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018
82/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató bérleti díj terhére egyeztetésről
83/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Órakeret emelése miatt ktg-vetési előirányzat biztosítása
84/2012. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Közp. Ált. Isk. Css.  és Gyejó igazgatói pályázata
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

KSH (11.25.)

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Felnőttek Iskolája

Bogozd ki magad a világhálóból!

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem