Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
 
 
 
Tájékoztató videó:  
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Áramszünet tájékoztató
 
 
 
2024. április 15-én
9.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Kazinczy Ferenc u. teljes, Kölcsey Ferenc u. teljes, Rákóczi u. 40- 88, 65-131., Homok sor 25-35, 20-34., Gárdonyi Géza u. teljes, Vezér u. 53-57-., Sárszentmiklós temető,
Alapi u. Vízmű2024. április 29-én
8.30-15.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:
Abai út pincék
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2017. január 20.
2/2017. (I. 20.) sz. határozat Jelentés a lejárt határozatokról
3/2017. (I. 20.)  sz. határozat - A Sárbogárd 7329 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás iránti kérelmének elbírálása  
4/2017. (I. 20.)  sz. határozat A Sárbogárd 7243 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás iránti kérelmének elbírálása  
5/2017. (I. 20.)  sz. határozat - Sárbogárd város Településszerkezeti Tervének elfogadása 
6/2017. (I. 20.)  sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása 
7/2017. (I. 20.)  sz. határozat - Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kitejesztéséhez 
8/2017. (I. 20.) sz. határozat Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
9/2017. (I. 20.) sz. határozat A polgármester 2017. évi Cafetéria juttatási összegének megállapítása 
10/2017. (I. 20.)  sz. határozat Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
11/2017. (I. 20.)  sz. határozat A polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének megállapítása 
12/2017. (I. 20.) sz. határozat Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
13/2017. (I. 20.)  sz. határozat A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve 
14/2017. (I. 20.) sz. határozat - Sárbogárd Hősök tere 2. szám alatti ingatlan Üzemeltetési megállapodás módosítása
15/2017. (I. 20.)  sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálata 
16/2017. (I. 20.) sz. határozat - Fejér Megyei Diáknapok támogatása 
17/2017. (I. 20.) sz. határozat Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
18/2017. (I. 20.)  sz. határozat Polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése
19/2017. (I. 20.)  sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról
20/2017. (I. 20.) Kth. sz. határozat - Telephely igény önkormányzati ingatlanra 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

FŐZŐVERSENY 2024

KSH

Kéményseprés

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)