.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. március 11-én

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Árpád utca 1-9/A, 2-24., Uszoda,
Millennium 2000 utca
, KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító,

Haladás utca,
 Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem)
Sallai major

MÁV
Tűzgyújtás
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2017. január 20.
2/2017. (I. 20.) sz. határozat Jelentés a lejárt határozatokról
3/2017. (I. 20.)  sz. határozat - A Sárbogárd 7329 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás iránti kérelmének elbírálása  
4/2017. (I. 20.)  sz. határozat A Sárbogárd 7243 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonás iránti kérelmének elbírálása  
5/2017. (I. 20.)  sz. határozat - Sárbogárd város Településszerkezeti Tervének elfogadása 
6/2017. (I. 20.)  sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása 
7/2017. (I. 20.)  sz. határozat - Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kitejesztéséhez 
8/2017. (I. 20.) sz. határozat Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
9/2017. (I. 20.) sz. határozat A polgármester 2017. évi Cafetéria juttatási összegének megállapítása 
10/2017. (I. 20.)  sz. határozat Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
11/2017. (I. 20.)  sz. határozat A polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének megállapítása 
12/2017. (I. 20.) sz. határozat Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
13/2017. (I. 20.)  sz. határozat A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve 
14/2017. (I. 20.) sz. határozat - Sárbogárd Hősök tere 2. szám alatti ingatlan Üzemeltetési megállapodás módosítása
15/2017. (I. 20.)  sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás felülvizsgálata 
16/2017. (I. 20.) sz. határozat - Fejér Megyei Diáknapok támogatása 
17/2017. (I. 20.) sz. határozat Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
18/2017. (I. 20.)  sz. határozat Polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése
19/2017. (I. 20.)  sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról
20/2017. (I. 20.) Kth. sz. határozat - Telephely igény önkormányzati ingatlanra 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem