Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2010. április 13.

67/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - 24.) Bejelentések, interpellációk c. napirend kibővítése.

68/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

69/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - A Városi Polgárőr Szervezet beszámolójának elfogadása.

70/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés az Első Magyar Bérlakásépítő Kft ajánlatáról.  

71/2010. (IV. 13.) Kt. sz. határozat - A 2009. évi belső ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadása.   

72/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása a Sárvíz Helyi Közösség működéséről, valamint az eddig megjelent, kiírt LEADER pályázatokról. 

73/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Az alap és szakosított ellátást nyújtó intézmények térítési díjának megállapítása.

74/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Pályázat benyújtása a "Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatására".

75/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés pályázat kiírásáról  közművelődési feladat-ellátás átadására.

76/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Az Általános Művelődési Központ - határozattal többször módosított - alapító okiratának módosítása.

77/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi működéséről.

78/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi működéséről.

79/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi működéséről.

80/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2009. évi működéséről.

81/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetéről, a bánya üzemelésének környezetre gyakorolt hatásairól.  

82/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Javaslat elfogadása a 2010. évi útfelújításokra.

83/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés forgalmi rend megváltoztatás ügyében.

84/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés 5 fős ad-hoc bizottság létrehozásáról.  

85/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Varga László képviselő megválasztása a CISB tagjának.

86/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Schmidt Lóránd képviselő megválasztása az ESZB tagjának.

87/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

88/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Jelentések elfogadása.

89/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés pályázat kiírásáól táborozások, kirándulások támogatására.

 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

KSH

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)