.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2010. április 13.

67/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - 24.) Bejelentések, interpellációk c. napirend kibővítése.

68/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

69/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - A Városi Polgárőr Szervezet beszámolójának elfogadása.

70/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés az Első Magyar Bérlakásépítő Kft ajánlatáról.  

71/2010. (IV. 13.) Kt. sz. határozat - A 2009. évi belső ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadása.   

72/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása a Sárvíz Helyi Közösség működéséről, valamint az eddig megjelent, kiírt LEADER pályázatokról. 

73/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Az alap és szakosított ellátást nyújtó intézmények térítési díjának megállapítása.

74/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Pályázat benyújtása a "Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatására".

75/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés pályázat kiírásáról  közművelődési feladat-ellátás átadására.

76/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Az Általános Művelődési Központ - határozattal többször módosított - alapító okiratának módosítása.

77/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi működéséről.

78/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi működéséről.

79/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi működéséről.

80/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2009. évi működéséről.

81/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetéről, a bánya üzemelésének környezetre gyakorolt hatásairól.  

82/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Javaslat elfogadása a 2010. évi útfelújításokra.

83/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés forgalmi rend megváltoztatás ügyében.

84/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés 5 fős ad-hoc bizottság létrehozásáról.  

85/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Varga László képviselő megválasztása a CISB tagjának.

86/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Schmidt Lóránd képviselő megválasztása az ESZB tagjának.

87/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

88/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Jelentések elfogadása.

89/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés pályázat kiírásáól táborozások, kirándulások támogatására.

 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem