.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 
2022. július 28-án
várhatóan 8.00-14.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Abai út, Bajcsy Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Bem utca, Csonka utca, Esze Tamás utca, Imremajori utca (Általános Iskola), Katona utca, Százados utca, Szent István utca,  Temető köz, Tüzér utca, Május 1 major Szárító, Gépműhely, Mezőfalvi MGTSZ Juhászat, Szennyvíztelep, Dózsa György laktanya, KPM

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
.

 

 

 

 

2011. április 8.
79/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Sb-H-Nl Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

80/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Sb-H-Nl Szociális Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

81/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Sb-Nl Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

82/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Napirendről levétel, felvétel.

83/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - 2011. munkaterv módosítása.

84/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

85/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Városi Polgárőr Szervezet 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

86/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Jegyzői pályázatok elbírálása

87/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Ülnökök választása

88/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Tájékoztató elfogadása a Sárvíz Helyi Kzösség működéséről, valamint az eddig megjelent, kiírt LEADER pályzatokról. 

 89/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló elfogadása a SB-H-Nl Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.

 90/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló elfogadása a SB-H-Nl Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.

 91/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló elfogadása a SB-Nl Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.

 92/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló elfogadása  a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2010. évi működéséről.

 93/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - 2010. évi első ellenőrzésekről szóló jelentés megtárgyalása.

 94/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata -  Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet - elfogadása.

 95/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - ÖNHIKI 2011. évi támogatás igénylése 

 96/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények térítési díjának megállapítása.
 97/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata -  XX. Sárbogárdi Napok programtervének elfogadása.

 98/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Döntés az Alba Regia Civitan Club Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Társaság támogatási kérelméről.

 99/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Döntés Emléktábla elhelyezése Huszics Vendel emlékére a József Attila Művelődési Központ külső falán - ügyében.

 100/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Sárbogárd közlekedési rendjének felülvizsgálata tárgyában.

 101/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Parkoló kialakítás a sárbogárdi 2234 hrsz-ú ingatlanon.

 102/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

104/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - A 299/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat módosítása.
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
2022. június 1-től
PÉNTEK 8.00-12.00

Népszámlálás

FVS Kérdőív

KSH

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)