.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató
 
2020. október 20-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió
-----------------------
2020. október 28-án
várhatóan 7.30-16.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
egész Sárhatvan (József A. utca, Arany J. utca)
----------------------
2020. november 11-én
várhatóan 7.30-19.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Nefelejcs utca, Ibolya utca, Vasút utca 33-57., MÁV épületek, Vízmű telep
----------------------
2020. november 12-én
várhatóan 7.30-19.30 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Ady Endre út 99-131., 154., 162., 164. sz. (Coop ABC feletti lakások, Fűtőmű, ABC, Főtéri Cukrászda, Sportbolt, Korona Gyógyszertár, Rossmann üzletház, Panda Áruház, Áfész Áruház, NAK, B3 Takarék, Optika, Seszták optika, Orova 2000 Bt.)  Asztalos utc,  Csík utca,
Iskola köz 2., 3. sz., Kígyó köz,
Kovács köz, Nyíl utc,  Simon utca,
Simon kö,  Wesselényi utca, Tinódi utca 125. sz.

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató (11.02.)

 

 

 

 

2011. április 8.
79/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Sb-H-Nl Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

80/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Sb-H-Nl Szociális Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

81/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Sb-Nl Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

82/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Napirendről levétel, felvétel.

83/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - 2011. munkaterv módosítása.

84/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

85/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Városi Polgárőr Szervezet 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

86/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Jegyzői pályázatok elbírálása

87/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Ülnökök választása

88/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Tájékoztató elfogadása a Sárvíz Helyi Kzösség működéséről, valamint az eddig megjelent, kiírt LEADER pályzatokról. 

 89/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló elfogadása a SB-H-Nl Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.

 90/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló elfogadása a SB-H-Nl Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.

 91/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló elfogadása a SB-Nl Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.

 92/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló elfogadása  a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2010. évi működéséről.

 93/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - 2010. évi első ellenőrzésekről szóló jelentés megtárgyalása.

 94/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata -  Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet - elfogadása.

 95/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - ÖNHIKI 2011. évi támogatás igénylése 

 96/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények térítési díjának megállapítása.
 97/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata -  XX. Sárbogárdi Napok programtervének elfogadása.

 98/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Döntés az Alba Regia Civitan Club Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Társaság támogatási kérelméről.

 99/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Döntés Emléktábla elhelyezése Huszics Vendel emlékére a József Attila Művelődési Központ külső falán - ügyében.

 100/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Sárbogárd közlekedési rendjének felülvizsgálata tárgyában.

 101/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Parkoló kialakítás a sárbogárdi 2234 hrsz-ú ingatlanon.

 102/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

104/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - A 299/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat módosítása.
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

MÁK

Fejér FMRF hírlevél

KSH

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (10.30.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Esély a fiataloknak Sárbogárdon

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem