Rendelet hirdetmény
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2023. október 1-től >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Esélyegyenlőségi program

 

 

 

 

Legfrissebb

                             
 
  ------------------------------------------------------------
2011. április 8.
79/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Sb-H-Nl Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

80/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Sb-H-Nl Szociális Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

81/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Sb-Nl Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

82/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Napirendről levétel, felvétel.

83/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - 2011. munkaterv módosítása.

84/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

85/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Városi Polgárőr Szervezet 2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

86/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Jegyzői pályázatok elbírálása

87/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Ülnökök választása

88/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Tájékoztató elfogadása a Sárvíz Helyi Kzösség működéséről, valamint az eddig megjelent, kiírt LEADER pályzatokról. 

 89/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló elfogadása a SB-H-Nl Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.

 90/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló elfogadása a SB-H-Nl Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.

 91/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló elfogadása a SB-Nl Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.

 92/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Beszámoló elfogadása  a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2010. évi működéséről.

 93/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - 2010. évi első ellenőrzésekről szóló jelentés megtárgyalása.

 94/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata -  Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet - elfogadása.

 95/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - ÖNHIKI 2011. évi támogatás igénylése 

 96/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények térítési díjának megállapítása.
 97/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata -  XX. Sárbogárdi Napok programtervének elfogadása.

 98/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Döntés az Alba Regia Civitan Club Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Társaság támogatási kérelméről.

 99/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Döntés Emléktábla elhelyezése Huszics Vendel emlékére a József Attila Művelődési Központ külső falán - ügyében.

 100/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Sárbogárd közlekedési rendjének felülvizsgálata tárgyában.

 101/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Parkoló kialakítás a sárbogárdi 2234 hrsz-ú ingatlanon.

 102/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

104/2011. (IV. 5.) Kth. sz. határozata - A 299/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat módosítása.
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica

Tájékoztató

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Kéményseprés

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)