.
.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Áramszünet tájékoztató
 
 

2022. október 4-én
8.00-16.00 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Túry Miklós u. 1-19., 2-20. (Munkaügyi Központ, Tűzoltóság, Állatorvosi rendelő), Zrínyi Miklós u.


2022. október 10-én
8.30-13.30 óráig
áramszünet lesz.
 Érintett utcák, szakaszok:

Gesztenyesor 1., Tisza u., Köztársaság út 146-200, 141-165.

 

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:
2022. 09.01-től

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

október 19-i nyílt ülés

279/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat a civil szervezetek tájékoztatójának elfogadásáról

280/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről szóló beszámolók elfogadásáról

281/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az ÁMK (Köztársaság u. 171-173.) módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról

282/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat az ÁMK (Köztársaság u. 171-173.) SZMSZ-nek jóváhagyásáról

283/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat a Pusztaegresi Klub továbbműködtetésére ismételt pályázati kiírásról

284/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás részéről támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadásáról

285/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat az OKM "Közkincs III." pályázatról

286/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat a mezőgazdasági, és nem mezőgazdasági hasznosítású földterületek földbérleti díjának megállapításáról

287/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat a Töbörzsöki temető bővítéséről

288/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat a szociális feladatok kistérségi szintű megszervezéséről

289/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat a Szolidaritási Alaphoz való csatlakozásról

290/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat döntéshozatali eljárásból képviselő kizárásáról

291/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat mobilszolgáltató részére terület bérbeadásáról

292/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat gyógyszertár nyitási szándék bejelentéséről

293/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat pályázati tanácsadó megbízásáról

294/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

295/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat a Somogy Mega 2000 Kft vételi ajánlatáról

296/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat értékesítési szándék felfüggesztéséről

297/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról

298/2007. (X. 19.) Kth. sz. határozat a novemberi testületi ülésre napirend felvételéről 
EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Tájékoztató

Hirdetmény

NAV
ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók

Felhívás

Tájékoztató

MÁK
 

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)