Hirdetmények
.
Eü. tájékoztatók
Óvoda hirdetmények
Bölcsőde hirdetmények
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

TÉRÍTÉSI DÍJAK >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
MÁV
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2017. március 10.
42/2017.(III.10.)  sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
43/2017.(III.10.) sz. határozat - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről
44/2017.(III.10.)  sz. határozat - Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2016. évi bérleti díj elszámolásáról 
45/2017.(III.10.)  sz. határozat - Döntés a 2017. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról 
46/2017.(III.10.)  sz. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása
47/2017.(III.10.) sz. határozat - Sárbogárdi Zengő Óvodában óvodákba történő jelentkezés módjának és a 2017/2018-as nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása
48/2017.(III.10.)  sz. határozat - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról
49/2017.(III.10.) sz. határozatPolgármester érintettség miatti kizárása
szavazásból bizonyos napirendi pontoknál
50/2017.(III.10.) sz. határozat - A polgármester 2017. évi illetményének és költségtérítésének megállapítása
51/2017.(III.10.) sz. határozat - Döntés a Sárbogárd, József Attila u. 17/ A. fsz. 1. szám alatti ingatlan értékesítéséről 
52/2017.(III.10.)  sz. határozat -  Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása 
53/2017.(III.10.)  sz. határozat - Közbeszerzési szabályzat módosítása
54/2017.(III.10.) sz. határozat - 2017. évi közbeszerzési terv mellékletének jóváhagyása
55/2017.(III.10.)  sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása közétkeztetés biztosítására 
56/2017.(III.10.)  sz. határozat - Pályázat kiírása autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására
57/2017.(III.10.)  sz. határozat - Pályázat benyújtása az Esély Otthon című, EFOP-1.2.1 1-16 kódszámú pályázati felhívásra
58/2017.(III.10.) sz. határozat - Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívásra
59/2017.(III.10.)  sz. határozat - Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására 
60/2017.(III.10.) sz. határozat - Döntés az Alsószentiván község területéről érkező szennyvizek, sárbogárdi szennyvíztisztító telepen történő befogadásáról 
61/2017.(III.10.)  sz. határozat - Sárbogárd - Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
62/2017.(III.10.)  sz. határozat - Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat programjának elfogadása 
63/2017.(III.10.)  sz. határozat Polgármester érintettség miatti kizárása
szavazásból bizonyos napirendi pontoknál
64/2017.(III.10.) sz. határozatPolgármester szabadság igénybevétele
65/2017.(III.10.) sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő

Dr. Sükösd Tamás

Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

M6 autópálya

KSH

Könyvtár
Madarász József Városi Könyvtár
2024. július 22.- augusztus 20. között ZÁRVA
Első kölcsönzési nap:
augusztus 21.

Nyári kölcsönzési idő:
kedd-péntek 9.00-17.30.

Fejér FMRF hírlevél


CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Ifjúsági garancia program
Ifjúsági Garancia Program logó
SÁRBOGÁRD

A Megerősített Ifjúsági Garancia Programba való belépési pont:
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
Bányász Krisztina Anikó
e-mail: banyasz.krisztina.aniko@fejer.gov.hu
tel.sz.:30/950-8089

Programok

Gyepmester
Sárközi Károly
gyepmester
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem
HŐSÉGRIASZTÁS
2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 18-án (csütörtök) 24 óráig.

Hőségriasztás esetén Sárbogárdon lévő nyilvános klimatizált helyiségek listája:
- Penny Market
Sárbogárd Ady Endre u. 184.
- LIDL Áruház
Sárbogárd Ady Endre u. 232-236.
- TESCO
Sárbogárd Ady Endre út 19.

 

 

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)