.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2017. március 10.
42/2017.(III.10.)  sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
43/2017.(III.10.) sz. határozat - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről
44/2017.(III.10.)  sz. határozat - Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2016. évi bérleti díj elszámolásáról 
45/2017.(III.10.)  sz. határozat - Döntés a 2017. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról 
46/2017.(III.10.)  sz. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása
47/2017.(III.10.) sz. határozat - Sárbogárdi Zengő Óvodában óvodákba történő jelentkezés módjának és a 2017/2018-as nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása
48/2017.(III.10.)  sz. határozat - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról
49/2017.(III.10.) sz. határozatPolgármester érintettség miatti kizárása
szavazásból bizonyos napirendi pontoknál
50/2017.(III.10.) sz. határozat - A polgármester 2017. évi illetményének és költségtérítésének megállapítása
51/2017.(III.10.) sz. határozat - Döntés a Sárbogárd, József Attila u. 17/ A. fsz. 1. szám alatti ingatlan értékesítéséről 
52/2017.(III.10.)  sz. határozat -  Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása 
53/2017.(III.10.)  sz. határozat - Közbeszerzési szabályzat módosítása
54/2017.(III.10.) sz. határozat - 2017. évi közbeszerzési terv mellékletének jóváhagyása
55/2017.(III.10.)  sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása közétkeztetés biztosítására 
56/2017.(III.10.)  sz. határozat - Pályázat kiírása autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására
57/2017.(III.10.)  sz. határozat - Pályázat benyújtása az Esély Otthon című, EFOP-1.2.1 1-16 kódszámú pályázati felhívásra
58/2017.(III.10.) sz. határozat - Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívásra
59/2017.(III.10.)  sz. határozat - Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására 
60/2017.(III.10.) sz. határozat - Döntés az Alsószentiván község területéről érkező szennyvizek, sárbogárdi szennyvíztisztító telepen történő befogadásáról 
61/2017.(III.10.)  sz. határozat - Sárbogárd - Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
62/2017.(III.10.)  sz. határozat - Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat programjának elfogadása 
63/2017.(III.10.)  sz. határozat Polgármester érintettség miatti kizárása
szavazásból bizonyos napirendi pontoknál
64/2017.(III.10.) sz. határozatPolgármester szabadság igénybevétele
65/2017.(III.10.) sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem