.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2011. január 21.


2/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - 2011. évi költségvetési koncepció I. forduló

3/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása a Sárhatvani Klub működtetésére

4/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - 2011. évi városi ünnepek és időpontjainak és szervezőinek meghatározása

5/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - 299/2010. (XII. 10.) Kth. sz. hat. módosítása

6/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Polgármester - kérésére - érintettség miatti szavazásból kizárása. 

7/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Új Cafetéria-juttatási Szabályzat elfogadása polgármeste részére

8/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Viziközművek üzemeltetéséért fizetett 2010. II. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.

9/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó beszerzéshez. 

10/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Közlekedésbiztonsági célú pályázat benyújtása

11/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Bérleti szerződés módosítás fogorvosi rendelőre.

12/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Vizmű kutak területe és szolgalmi út rendezés

13/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Fejér Megyei Közgyűlés kéréséről döntés

14/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Fejér Megyei Önkormányzat anyagi hozzájárulás igénye a Kossuth Zsuzsanna Iskola rekonstrukciós munkáihoz.

15/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Óvodák nyári zárva tartása

16/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Testvér-települési kapcsolat folytatása Bene községgel

17/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Polgármester - kérésére - érintettség miatti szavazásból kizárása

18/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Polgármester részére szabadság engedélyezése

19/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról

20/2011. (I. 21.) Kth. sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határoztok végrehajtásáról
 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem