Hirdetmények

.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

2023. október 1-től >>¶

A térítési díjakat az 1. és 2. sz. mellékletek tartalmazzák.
 
Esélyegyenlőségi program
Sárbogárd_video
  
 

 

 

 

 

2009. november 10.
260/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - 17. napirendi pont kibővítése
 
261/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - Az önkormányzat 2009. évi
ktg-vetésének harmadik negyedévi teljesítéséről tájékoztató elfogadása
 
262/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - 2010. évi ktg-vetés tervezése
irányainak meghatározása.
 
263/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - Sportszervezetek támogatása sportlétesítmények kedvezményes használatával.
 
264/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - A képviselőtestület 2010. évi munkatervének jóváhagyása.
 
265/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása a
Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatoktról.
 
266/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - Rézkígyó Gyógyszertár szolgálati
ideje módosulásának elfogadása.
 
267/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési eljárás
kiírása távhőszolgáltatásra.
 
268/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd. Vagyonkez. és Közszolg. Zrt. Felügyelőbizottságába tag delegálása.
 
269/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az
előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.
 
270/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - Építési telekalakítás
költségvetéséről döntés.
 
271/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - Jelentések elfogadása.
 
272/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - Közforgalmú gyógyszertárak
ügyeleti rendjével kapcsolatos döntés.
 
273/2009. (XI. 5.) Kth. sz. határozat - Mészöly Géza Ált. Isk. tornacsarnok bővítése ügyében vázlatterv és kivitelezési tervezői költségbecslés
megrendelése.
 
Széchenyi Terv Plusz Pályázatok

EU-s pályázatok
 

Ivóvízminőség javítás

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Advent 2023
Közreműködnek:
december 3. 16 óra
Sárbogárd-Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség
december 10. 16 óra
Sárbogárd - Sárszentmiklósi
Római Katolikus Egyházközség
december 17. 16 óra
Sárbogárdi Református
Egyházközség
december 24.
Szenteste

Tájékoztató

NAV
Már csak egy heted van! - FIVOSZ ÜGYFÉLFOGADÁS
Sárbogárd ügyfélszolgálati hely
PÉNTEK 8.00-12.00

ÁNTSZ
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Hivatal Népegészségügyi Osztály
Ügyfélfogadás
helye: Sárbogárdi Kormányablak
hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00
Tel.: 25/795-754, 25/795-756, 25/460-070
email: nepegeszsegugy.dunaujvaros@fejer.gov.hu Hivatali kapu: ANTSZDUNA KRID 701220113

KSH

Fejér FMRF hírlevél

Tájékoztatók az online tér pénzügyi biztonságot veszélyeztető kockázatairól

 

  
 

CIVIL ESEMÉNYNAPTÁR

Állatvédelem

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)