.
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató

2021. július 29-én
várhatóan 8.00-15.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Sallai tanya

 
2021. augusztus 10-én
várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Árpád u. 1-9/A, 2-24., Uszoda, Millennium 2000 u., KeyTech Kft. (Alisca-Mag Kft.), Brodway, Szárító, Haladás u., Videoton, ÁFÉSZ (Eszterga üzem),Sallai major

2021. augusztus 11-én
várhatóan 9.00-14.00 óráig  és
2021. augusztus 12-én
várhatóan 8.00-16.00 óráigáramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:
Bem u., Dózsa György u., Esze Tamás u., Bajcsy-Zsilinszky u., Szent István u. 81-179., 88-166., Imremajori u. 1- 2., Külterület: Május 1. Szárító, Gépműhely, Juhászat

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2019. április 12.
60/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
61/2019. (IV.12.)  sz. határozat - A D-13 Sárbogárd és környéke Postagalamb Sportegyesület székhelyhasználat engedélyezéshez hozzájárulási kérelme
62/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Madarász József Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadása
63/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Madarász József Városi Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadása
64/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról
65/2019. (IV.12.) sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának (2019-2024) elfogadása
66/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
67/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Döntés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásának és az alap maradványának elfogadásáról
68/2019. (IV.12.)  sz. határozat - A Helyi Építési Szabályzat részleges módosítása iránti kérelem
69/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2018. évi bérleti díj elszámolásáról
70/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Bankszámla adatok változása
71/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról
72/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet feladatellátása
73/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Döntés Polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról
74/2019. (IV.12.)  sz. határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
75/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Döntés a Sárbogárd zk68 hrsz-ú ingatlan megvételéről
76/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Döntés visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Sárbogárdi Kulturális Egyesület részére
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


KSH

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Térkép

NHKV

Esély a fiataloknak FB

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma, Általános Iskolája - Budapest

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)