.


 

 

https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
Tűzgyújtás
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Áramszünet tájékoztató

2021. január 13-án

várhatóan 8.00-16.00 óráig  áramszünet lesz.
Érintett utcák, szakaszok:

Sárhatvan - József A. utca, Arany J. utca, Külső-Hatvan puszta Halastó Légió

Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

2019. április 12.
60/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
61/2019. (IV.12.)  sz. határozat - A D-13 Sárbogárd és környéke Postagalamb Sportegyesület székhelyhasználat engedélyezéshez hozzájárulási kérelme
62/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Madarász József Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszámolójának elfogadása
63/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Madarász József Városi Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadása
64/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról
65/2019. (IV.12.) sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának (2019-2024) elfogadása
66/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
67/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Döntés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásának és az alap maradványának elfogadásáról
68/2019. (IV.12.)  sz. határozat - A Helyi Építési Szabályzat részleges módosítása iránti kérelem
69/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2018. évi bérleti díj elszámolásáról
70/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Bankszámla adatok változása
71/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról
72/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet feladatellátása
73/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Döntés Polgármester érintettség miatti szavazásból történő kizárásáról
74/2019. (IV.12.)  sz. határozat - A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
75/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Döntés a Sárbogárd zk68 hrsz-ú ingatlan megvételéről
76/2019. (IV.12.)  sz. határozat - Döntés visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Sárbogárdi Kulturális Egyesület részére
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


BURSA HUNGARICA

Tájékoztató - Fejérvíz

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

MH

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Meghívó (01.21.)

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem