.

 

 
https://www.sarbogard.hu/_user/browser/Image/vakbarat_ikon.jpg
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztatóési időpont
TÁJÉKOZTATÓ adóbefizetésről
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL
A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.Erről információ:ITT

Dr. Venicz Anita
   jegyző   
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
MÁV Tájékoztató

 

 

 

 

2018. január 19.
2/2018. (I.19.)  sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3/2018. (I.19.) sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása
4/2018. (I.19.) sz. határozat - Sárbogárd Településszerkezeti Tervének részleges módosítása
5/2018. (I.19.)  sz. határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
6/2018. (I.19.) sz. határozat - A polgármester előző évi, igénybe vett szabadság mértékének megállapítása
7/2018. (I.19.) sz. határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
8/2018. (I.19.) sz. határozat - A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve
9/2018. (I.19.) sz. határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
10/2018. (I.19.) sz. határozat - A polgármester 2018. évi Cafetéria juttatási összegének megállapítása
11/2018. (I.19.) sz. határozat - A 2018. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározása
12/2018. (I.19.) sz. határozat - Egészségügyi feladat ellátási szerződés felmondásának tudomásul vétele
13/2018. (I.19.) sz. határozat - Pályázat benyújtása a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására
14/2018. (I.19.) sz. határozat - A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
15/2018. (I.19.)  sz. határozat - Polgármester érintettség miatti szavazásból kizárása
16/2018. (I.19.) sz. határozat  Polgármester szabadságának igénybevételének engedélyezése
17/2018. (I.19.)sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról
18/2018. (I.19.) sz. határozat - A Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Koronavírus tájékoztató

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

Számlanyitás - MÁK
 

Állampapír vásárlás - MÁK

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB

Tájékoztató (Sárbogárd SE)

Kémény Zrt.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

MONTÁZS projekt

Inkább bringázz

Esemény otthon projekt

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem