.
Orvosi ügyelet
Térítési díj (étkezés) tájékoztató és időpont
TÁJÉKOZTATÓ - adóügyek
Áramszünet tájékoztató
 
2021. október 26-án
várhatóan 8.00-12.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Kossuth TSZ területe és központja

_____
2021. október 26-án
várhatóan 11.00-13.00 óráig
áramszünet lesz.

 Érintett utcák, szakaszok:
Sertéstelep, BB Truck Kft, Beef farm

MÁV
Esélyegyenlőségi program
Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák

 

 

 

 

február 8-i nyílt ülés

35/2008. (II. 8.) Kth. sz. Sárbogárd város és körzete munkaerő-piaci helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

36/2008. (II. 8.) Kth. sz. a 2007. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról szóló tájékoztató elfogadásáról, a 2008. évi foglalkoztatás kereteinek meghatározásáról

37/2008. (II. 8.) Kth. sz. a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről szóló tájékoztatók elfogadásáról

38/2008. (II. 8.) Kth. sz. a KDOP-2007-3.1.1/B pályázat akcióterületének kijelöléséről és a funkciók meghatározásáról

39/2008. (II. 8.) Kth. sz. az Európai Uniós pályázati lehetőségek értékeléséről szóló tájékoztató elfogadásáról

40/2008. (II. 8.) Kth. sz. villamos energia beszerzésre közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

41/2008. (II. 8.) Kth. sz. a közbeszerzési szabályzat módosításáról

42/2008. (II. 8.) Kth. sz. a KITE Zrt. Sárbogárdi alközpontjának fejlesztése érdekében a Szabályozási Terv módosításáról

43/2008. (II. 8.) Kth. sz. a nevelési-oktatási intézmények 2008/2009-es nevelési-oktatási év beiratkozási időszakának meghatározásáról

44/2008. (II. 8.) Kth. sz. az óvodák nyári zárva tartásáról

45/2008. (II. 8.) Kth. sz. a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. II. félévi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

46/2008. (II. 8.) Kth. sz. az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

47/2008. (II. 8.) Kth. sz. a 318/2007. (XI. 9.) Kth. sz. határozat módosításáról

48/2008. (II. 8.) Kth. sz. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadásáról 
Koronavírus tájékoztató

EU-s pályázatok

Köszöntő


Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése telepü-lésünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem, tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen, akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási ered-mény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehet-ségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester


Polgármesteri Fórum - Facebook


Bursa Hungarica 2022.

FVS Kérdőív
 

Tájékoztató

KSH

TESCO pályázat

Tájékoztató

Fejér FMRF hírlevél

OMSZ

Esély a fiataloknak FB

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem

EU-s pályázatok

Pályázat KDOP 4.1.1

 TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató  

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról Tájékoztató>

  L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 
7. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet


Újratervezés

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON" című projekt

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon" című projekt

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében
Felhívás   -   Felkészítő


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése

Tájékoztató (sport egyesületek)